20.04.2021 – Thứ Ba tuần III Phục Sinh

20.04.2021 – Thứ Ba tuần III Phục Sinh

20.04.2021 – Thứ Ba tuần III Phục Sinh Bánh ban sự sống cho thế giới Lời Chúa: Ga 6, 30-35 Khi ấy, những người Do thái hỏi Đức Giêsu rằng: “Ông làm đư

Xem tin

19.04.2021 – Thứ Hai tuần III Phục Sinh

19.04.2021 – Thứ Hai tuần III Phục Sinh

19.04.2021 – Thứ Hai tuần III Phục Sinh Lương thực thường tồn Lời Chúa: Ga 6, 22-29 Khi ấy, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằn

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.