20.04.2023 – Thứ Năm Tuần II Phục Sinh

20.04.2023 – Thứ Năm Tuần II Phục Sinh

20.04.2023 – Thứ Năm Tuần II Phục Sinh Lời Chúa: Ga 3,31-36 “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói nhữ

Xem tin

18.04.2023 – Thứ Ba Tuần II Phục Sinh

18.04.2023 – Thứ Ba Tuần II Phục Sinh

18.04.2023 – Thứ Ba Tuần II Phục Sinh Lời Chúa: Ga 3, 7b-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng:“Các ông cần phải được sinh ra từ trên. Gió mu

Xem tin

17.04.2023 – Thứ Hai Tuần II Phục Sinh

17.04.2023 – Thứ Hai Tuần II Phục Sinh

17.04.2023 – Thứ Hai Tuần II Phục Sinh Lời Chúa: Ga 3, 1-8 Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do-thái. Ông

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.