CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM A (24/09/2023)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Mat-thêu đoạn 20 câu 7: Ông chủ vườn nho/ bảo những người đứng không ở đây suốt ngày rằng:/ “CÁC NGƯƠI CŨNG HÃY ĐI LÀM VƯỜN NHO TA”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho cử chỉ quỳ gối trong Thánh lễ,/ giúp chúng con sống tâm tình khiêm hạ trước mặt Chúa và anh em./ Quỳ gối để biết xin ơn tha thứ,/ để xin được chiến thắng tính kiêu ngạo./ Xin cho chúng con cũng biết quỳ gối/ để chiêm ngưỡng mầu nhiệm tình Chúa yêu thương./ Amen. (x.Mt 20,1-16; Tông thư DD, số 53).
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
GLHÂ về PV Thánh lễ, câu 135: H./ Lời Chúa truyền:/ “Hãy làm điều này để nhớ đến Thầy” nghĩa là gì?
T./ Theo nghĩa Kinh Thánh:/ “nhớ đến” hay “tưởng niệm”/ vừa là kỷ niệm một biến cố đã qua,/ vừa sống thực biến cố ấy.

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.