CHÚA NHẬT PHỤC SINH – NĂM C (21.04.2019)
Gio-an đoạn 20, câu 8: Phê-rô và Gio-an ra đi đến mồ./ Bấy giờ Gio-an mới vào dù ông đã tới mồ trước./ “ÔNG THẤY VÀ ÔNG TIN”.
Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh,/ xin cho gia đình con được cùng sống lại với Chúa,/ để luôn vững tin/ và cùng nhau sống đời sống mới dạt dào tình bác ái yêu thương./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu Giáo lý 21: H./ Tân ước là gì?
T./ Tân ước là những sách nói về cuộc đời và lời dạy của Chúa Giê-su,/ cũng như đời sống đức tin của Hội Thánh thuở ban đầu,/ trong đó quan trọng nhất là bốn sách Tin Mừng [22].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.