BREAKING NEWS
GMT+2 08:12
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (14.10.2018)
Mac-cô đoạn 10 câu 23: Chúa Giêsu bảo các môn đệ rằng:/ “NHỮNG NGƯỜI GIÀU CÓ/ VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA KHÓ BIẾT BAO”.
Lạy Chúa Giê-su,/ để góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình,/ xin đừng để chúng con quá cậy dựa vào của cải trần gian,/ nhưng tiên vàn biết làm giàu trong ân tình với Chúa và với nhau/ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu giáo lý 538: H./ Đức khiết tịnh đòi hỏi những gì?/
T./ Đức khiết tịnh đòi hỏi tập luyện tính tự chủ,/ tức là tập sống sự tự do của con người,/ hướng đến việc tự hiến bản thân [489].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.