CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A (05/07/2020)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Matthêu đoạn 11, câu 29: Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng:/ “HÃY MANG LẤY ÁCH CỦA TA VÀ HÃY HỌC CÙNG TA,/ VÌ TA HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỢNG TRONG LÒNG,/ VÀ CÁC NGƯƠI SẼ TÌM ĐƯỢC SỰ THANH THẢN CHO TÂM HỒN”.
Lạy Chúa Giêsu,/ trước xu hướng bạo lực của xã hội,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ biết sống hiền lành và bao dung theo gương Chúa;/ vì quả thật:/ “Nếu ai không có Thần Khí của Đức Kitô,/ kẻ ấy không thuộc về Người”./ Amen (x.Rm 8,9).
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 290: H./ Thiên Chúa giúp ta thành người “tự do” thế nào?
T./ Chúa Kitô muốn ta “được tự do đích thực” (Gl 5,1)/ và có thể thực hiện tình bác ái huynh đệ./ Vì thế,/ Người đã sai Chúa Thánh Thần đến làm cho ta tự do,/ được giải thoát khỏi quyền lực đời này,/ và thêm sức cho ta sống trong tình yêu và trách nhiệm [1739-1742, 1748].

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2020

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 32: Khi nói Thiên Chúa là Đấng Chân thật có nghĩa là gì?

Nghĩa là Thiên Chúa là sự Sáng, trong Thiên Chúa không có tối tăm (1Ga 1, 5). Lời của Chúa là sự thật (Cn 8,7). Luật của Người là sự thật (Tv 119, 142). Chính Chúa Giêsu bảo đảm về sự thật của Thiên Chúa trước tòa Philatô "Ta sinh ra, Ta đến thế gian để làm chứng cho sự thật.“ (Ga 18, 37). [214-217]

 

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.