CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – NĂM C (24.03.2019)
Lu-ca đoạn 13, câu 5: Chúa Giê-su nói:/ “NẾU CÁC NGƯƠI KHÔNG ĂN NĂN HỐI CẢI/ THÌ TẤT CẢ CÁC NGƯƠI CŨNG SẼ BỊ HỦY DIỆT NHƯ VẬY”.
Lạy Chúa Giê-su/ xin đừng để con cứ mãi chần chờ,/ nhưng biết mau mắn sám hối, đổi mới cuộc sống,/ để hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu Giáo lý 17: H./ Chúng ta phải đọc và giải thích Thánh Kinh thế nào?
T./ Chúng ta phải đọc và giải thích Thánh Kinh với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần,/ và sự hướng dẫn của Huấn quyền Hội Thánh [19].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.