CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM A (27/09/2020)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Matthêu đoạn 21 câu 29: Người con thứ nhất thưa lại rằng:/ “CON KHÔNG MUỐN ĐI”;/ NHƯNG SAU ĐÓ, NÓ HỐI HẬN VÀ ĐI LÀM.
Lạy Chúa là Cha nhân hậu giàu tình xót thương,/ Chúa muốn người công chính cũng như kẻ bất lương được hưởng hạnh phúc Nước Trời;/ xin cho mỗi người chúng con biết thành tâm hoán cải/ và không ngừng đổi mới theo ánh sáng Tin Mừng./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 297: H./ Ta có thể huấn luyện lương tâm mình không?
T./ Có./ Cần phải tự huấn luyện lương tâm mình./ Lương tâm được Chúa phú bẩm trong thâm sâu của mọi người có lý trí,/ nó có thể bị lừa hay bị chết,/ vì vậy cần được điều chỉnh sao cho nó biết hành động tốt,/ biết phán đoán, biết đánh giá cách tế nhị, chính xác công việc phải làm [1783-1788,1799-1800].

Chia sẻ Lời Chúa

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2020

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 48Thiên Chúa có ý định gì khi sáng tạo thế giới?

Thiên Chúa dựng nên thế giới vì vinh danh Người (Công đồng Vatican I). [293-294, 319]

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.