BREAKING NEWS
GMT+2 03:57
CN XII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (24.06.2018) – SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
Lu-ca đoạn 1 câu 60: Họ lấy tên Gia-ca-ri-a của cha nó mà đặt cho nó./ Nhưng bà mẹ đáp lại rằng:/ “KHÔNG ĐƯỢC,/ NÓ SẼ GỌI TÊN LÀ GIO-AN”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho các gia đình chúng con/ vững tin vào sự quan phòng yêu thương của Chúa,/ để không ngần ngại,/ nhưng tích cực xây dựng gia đình mình theo Thánh Ý Chúa trong tin yêu và phó thác./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu giáo lý 509: H. Con cái có những bổn phận nào đối với cha mẹ?
T./ Con cái có bổn phận hiếu thảo,/ biết ơn và vâng phục cha mẹ,/ đồng thời/ phải trợ giúp các ngài về vật chất cũng như tinh thần,/ khi còn sống cũng như khi đã qua đời [459].

Chia sẻ Lời Chúa

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.