BREAKING NEWS
GMT+2 02:26
CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, NĂM B (20.05.2018)
Gio-an đoạn 20, câu 21: Chúa Giê-su lại nói với các môn đệ:/ “BÌNH AN CHO ANH EM!/ NHƯ CHÚA CHA ĐÃ SAI THẦY,/ THÌ THẦY CŨNG SAI ANH EM”.
Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh,/ nhờ ơn trợ giúp và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần,/ xin cho các gia đình biết khích lệ nhau/ làm chứng cho vẻ đẹp đời hôn nhân Công giáo trong thế giới hôm nay./ Amen
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu giáo lý 506: H. Gia đình là gì trong kế hoạch của Thiên Chúa?
T./ Gia đình vừa là cộng đoàn yêu thương mà Thiên Chúa đã thiết lập,/ để cha mẹ và con cái chung sống hạnh phúc,/ vừa là Hội Thánh tại gia/ vì là cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến [456].

Chia sẻ Lời Chúa

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.