BREAKING NEWS
GMT+2 07:05
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (18.11.2018) – CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Luca đoạn 9 câu 24: “AI MUỐN CỨU MẠNG SỐNG MÌNH, THÌ SẼ MẤT NÓ;/ CÒN AI MẤT MẠNG SỐNG VÌ TA,/ SẼ ĐƯỢC SỐNG”.
Lạy Chúa,/ các Thánh Tử đạo cha ông chúng con,/ đã kiên cường sống đức tin,/ đã anh dũng chết vì đạo thánh;/ xin cho chúng con là con cháu,/ cũng biết can trường sống tinh thần hy sinh ngay trong đời sống gia đình./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu giáo lý 579: H. Sự trong sạch còn đòi buộc những điều nào khác nữa không?
T./ Sự trong sạch còn đòi buộc những điều này:/ Một là sống nết na và đoan trang;/ Hai là ngăn chặn thói khiêu dâm đang lan tràn;/ Ba là thanh tẩy môi trường xã hội bằng cách chống lại sự suy thoái phong hóa,/ do quan niệm sai lạc về tự do của con người [530].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.