MÙNG BA TẾT CANH TÝ [Thứ hai, ngày 27/01/2020] – Mt 25, 14-30
Matthêu đoạn 25, câu 29: Chúa Giêsu nói với các môn đệ:/ “VÌ AI CÓ SẼ CHO THÊM VÀ SẼ ĐƯỢC DƯ DẬT;/ CÒN KẺ KHÔNG CÓ,/ THÌ NGAY CÁI NÓ CÓ,/ CŨNG SẼ BỊ LẤY ĐI”.
Lạy Chúa,/ xin cho chúng con biết làm việc và hoạt động với lòng tin yêu phó thác nơi Chúa,/ và xin giúp chúng con ý thức góp phần vào sự nghiệp chung/ là hoàn thành chương trình sáng tạo tốt lành của Chúa./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 19: H./ Kinh Thánh giữ vai trò nào trong Hội Thánh?/
T./ Hội Thánh múc lấy sự sống và sức mạnh của mình từ trong Kinh Thánh [103-104, 131-133, 141].

Chia sẻ Lời Chúa

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.