BREAKING NEWS
GMT+2 11:37
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (22.07.2018)
Mac-cô đoạn 6 câu 31: “CÁC CON HÃY LUI VÀO NƠI VẮNG VẺ/ MÀ NGHỈ NGƠI MỘT CHÚT”.
Lạy Chúa Giê-su,/ sau bao khó nhọc và gian nan trong cuộc sống,/ xin cho gia đình chúng con biết chạy đến nghỉ ngơi bên Chúa/ trong giờ kinh gia đình hằng ngày./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu giáo lý 585. H. Vì sao chúng ta phải cầu nguyện?
T. Vì tự bản chất con người luôn khao khát hướng về Thiên Chúa là nguồn sự sống và vì Ngài vẫn hằng kêu mời chúng ta đến gặp gỡ, thưa chuyện với Ngài [535].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.