CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (13.06.2021)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Mác-cô đoạn 4 câu 26: Chúa Giê-su phán cùng dân chúng rằng:/ “NƯỚC THIÊN CHÚA GIỐNG NHƯ NGƯỜI KIA/ ĐÃ GIEO HẠT XUỐNG ĐẤT”
Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đã đem ơn cứu độ đến cho nhân loại./ Xin giúp chúng con và các bạn trẻ/ cũng biết không ngừng tung gieo hạt giống nước trời/ trong tin yêu và hy vọng./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 520: H./ “Nước Cha trị đến” nghĩa là gì?
T./ Khi ta cầu nguyện “Nước Cha trị đến”,/ là ta xin cho Chúa Ki-tô lại đến như Người đã hứa,/ và cho Nước Chúa,/ đã bắt đầu nơi trần gian được hoàn thành một cách dứt khoát [2816-2821, 2829].

Chia sẻ Lời Chúa

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2021

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 105. Làm thế nào mà các môn đệ Chúa Giêsu đã đi đến chỗ tin Người sống lại?

Không. Thánh Phaolô viết: "Nếu Chúa Kitô đã không sống lại thì lời chúng tôi rao giảng sẽ vô ích, và đức tin của bạn cũng vô ích" (1Cr 15,14). [631, 638, 651]

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.