BREAKING NEWS
GMT+2 05:47
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY, NĂM B (18.02.2018)
Mac-cô đoạn 1, câu 15: “THỜI GIỜ ĐÃ MÃN/ VÀ NƯỚC THIÊN CHÚA ĐÃ GẦN ĐẾN;/ ANH EM HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI/ VÀ TIN VÀO TIN MỪNG”.
Lạy Chúa Giê-su,/ “Sự lành mạnh của con người/ cũng như của xã hội tự nhiên và Ki-tô giáo/ liên kết chặt chẽ với tình trạng tốt đẹp của cộng đoàn Hôn nhân và Gia đình”./ Xin cho các gia đình chân thành trở về sống trong ân tình Chúa/ để nên dấu chỉ cho nước Chúa đến gần./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu giáo lý 386: H. Chúng ta không bao giờ được phép làm những việc nào?
T./ Chúng ta không bao giờ được phép làm những việc tự nó là xấu nghiêm trọng/ như lộng ngôn,/ thề gian,/ giết người,/ ngoại tình… [369].

Chia sẻ Lời Chúa

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.