MÙA THƯỜNG NIÊN [2] CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – NĂM C (16.06.2019) [CHÚA BA NGÔI – NĂM C]
Gio-an đoạn 16, câu 15: Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng:/ “TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHA CÓ,/ ĐỀU LÀ CỦA THẦY”.
Lạy Chúa Giê-su,/ tình yêu gia đình khởi nguồn từ tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa./ Xin Chúa giúp các gia đình/ được trở nên tổ ấm yêu thương và hiệp nhất theo khuôn mẫu của Chúa Ba Ngôi./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu Giáo lý 46: H./ Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi để làm gì?
T./ Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi,/ để mời gọi chúng ta thông phần vào sự sống của chính Ba Ngôi Thiên Chúa,/ đồng thời góp phần làm cho gia đình, dân tộc và Hội Thánh/ thành cộng đoàn hiệp thông theo khuôn mẫu Thiên Chúa Ba Ngôi [GLHTCG 259-260].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.