BREAKING NEWS
GMT+2 04:00
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (12.08.2018)
Gio-an đoạn 6 câu 51: “TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG./ AI ĂN BÁNH NÀY,/ SẼ SỐNG ĐỜI ĐỜI”.
Lạy Chúa Giê-su,/ chỉ mình Chúa mới đem lại cho chúng con/ sự no thỏa tâm hồn và niềm vui đích thực./ Xin cho chúng con luôn biết khao khát/ siêng năng lãnh nhận Bánh hằng sống là chính Chúa./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu giáo lý 505: H. Điều răn thứ bốn dạy chúng ta sự gì?
T./ Điều răn thứ bốn dạy chúng ta thảo kính cha mẹ/ và những người được Chúa trao quyền để mưu ích cho chúng ta [455].

Chia sẻ Lời Chúa

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.