CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – NĂM C (23.06.2019) [MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ – NĂM C]
Lu-ca đoạn 9, câu 13: Chúa Giê-su nói với các tông đồ:/ “CÁC CON HÃY CHO HỌ ĂN ĐI”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin ban cho chúng con một quả tim mới,/ để cũng biết yêu như Chúa;/ một đôi tay mới để cũng hành động như Chúa/ là yêu thương và trao ban chính mình vì phần ích cho người khác./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu Giáo lý 44: H./ Ba Ngôi hiệp nhất với nhau thế nào?
T./ Ba Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể và một uy quyền như nhau,/ nên chỉ là một Thiên Chúa duy nhất mà thôi [48].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.