BREAKING NEWS
GMT+2 08:37
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, NĂM B (23.09.2018)
Mac-cô đoạn 9 câu 35: “AI MUỐN LÀM LỚN NHẤT,/ THÌ HÃY TỰ LÀM NGƯỜI RỐT HẾT/ VÀ LÀM ĐẦY TỚ MỌI NGƯỜI”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con biết mặc lấy tinh thần yêu thương phục vụ của Chúa,/ là chọn lối sống khiêm hạ,/ làm người rốt hết/ và chân thành phục vụ nhau trong gia đình./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu giáo lý 533: H./ Chúng ta phải làm những gì để tránh chiến tranh?
T./ Chúng ta phải làm những điều này:/ Một là không tích trữ và buôn bán vũ khí;/ Hai là tránh những bất công về mặt kinh tế và xã hội;/ Ba là tránh kỳ thị chủng tộc và tôn giáo [486].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.