CHÚA NHẬT PHỤC SINH (12/04/2020)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Gioan đoạn 20, câu 9: Trước đó,/ các môn đệ chưa hiểu rằng:/ “THEO KINH THÁNH,/ THÌ NGƯỜI PHẢI SỐNG LẠI TỪ TRONG KẺ CHẾT”.
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh,/ Chúa đã sống lại thật./ Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và bóng đêm sự chết,/ để chúng con được phục Sinh với Chúa mỗi ngày./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 105: H./ Làm thế nào mà các môn đệ Chúa Giêsu đã đi đến chỗ tin Người sống lại?/
T./ Đầu tiên, các ông mất hết hi vọng,/ nhưng dần dần,/ các ông đã đi đến chỗ tin Chúa sống lại,/ vì sau khi Người chết,/ họ đã thấy Người trong nhiều dịp khác nhau,/ các ông đã nói chuyện với Người,/ đã có kinh nghiệm rõ ràng là Người đang sống [640-644, 656].

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2020

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 12: Làm sao ta biết được đâu là đức tin chân chính?

Chúng ta tìm thấy đức tin chân chính trong Kinh Thánh và trong Truyền Thống sống động của Hội Thánh (Thánh Truyền). [76, 80-82, 85-87, 97,100]

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.