CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (26.09.2021)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Mác-cô đoạn 9 câu 42: Chúa Giê-su phán:/ “AI CHẲNG CHỐNG ĐỐI CÁC CON,/ LÀ ỦNG HỘ CÁC CON”.
Lạy Chúa Giê-su,/ để góp phần vun đắp cho gia đình thành mái ấm yêu thương,/ xin cho các bạn trẻ biết quảng đại phục vụ với tinh thần trách nhiệm,/ biết học hỏi nhau mà không tỵ hiềm tranh chấp./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 331: H./ Tại sao trong loài người lại có những sự bất bình đẳng?
T./ Mọi người đều có phẩm giá như nhau,/ nhưng lại không có những điều kiện sinh sống như nhau./ Những bất bình đẳng là do xã hội loài người gây ra và đều nghịch Phúc Âm./ Thiên Chúa ban cho con người những ơn phúc và tài năng khác nhau,/ Chúa mời gọi họ chia sẻ cho nhau./ Trong tình bác ái,/ người này phải chia cho người kia những gì họ còn thiếu thốn [1936-1938,1946-1947].

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2021

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 126. Nói Hội Thánh là "Thân thể của Chúa Kitô" nghĩa là gì?

 

Nghĩa là khi chúng ta hiệp nhất với Chúa Kitô nhờ các Bí tích rửa tội và Thánh Thể, chúng ta được liên kết với Người không thể chia lìa. Sự liên kết này mạnh mẽ bền chặt như thể đầu nối liền với các chi thể trong một thân thể vậy.  [787-795] -> 146, 175, 200, 208, 217

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.