BREAKING NEWS
GMT+2 11:13
THƯ RAO TIẾN CHỨC PHÓ TẾ 2017

THƯ RAO TIẾN CHỨC PHÓ TẾ 2017

TOÀ GIÁM MỤC BÀ RỊA _________________________________ 227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu  (254) 3737 873 Số: 130-17/TGM                                      Bà Rịa, ngày 01 tháng 12 năm 2017              Kính gửi:  Quý Tu sĩ nam nữ, các Chủng sinh           và Anh […] Đọc tiếp

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, NĂM B (10.12.2017)
Mac-cô đoạn 1, câu 3: “HÃY DỌN ĐƯỜNG CHÚA,/ HÃY SỬA ĐƯỜNG CHÚA CHO NGAY THẲNG”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con can đảm trở về với Chúa,/ dám bỏ đi cách sống nghịch lại với Tin Mừng./ Xin canh tân trí lòng chúng con,/ để mỗi người biết sống yêu thương như Chúa dạy mà kiến tạo hạnh phúc gia đình./ Amen.