BREAKING NEWS
GMT+2 09:16
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY, NĂM B (25.02.2018)
Mac-cô đoạn 9, câu 5: “LẠY THẦY, CHÚNG TÔI ĐƯỢC Ở ĐÂY THÌ TỐT LẮM”.
Lạy Chúa Giê-su,/ hạnh phúc biết bao cho gia đình chúng con/ khi được ở bên Chúa “trên núi cao”./ Xin cho gia đình chúng con/ biết dành thời gian đến ở bên Chúa trong cầu nguyện,/ trong sám hối và trong quyết tâm đổi mới./ Amen
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu giáo lý 391: H. Lương tâm là gì?
T./ Lương tâm là luật tự nhiên/ mà Thiên Chúa đã đặt sẵn trong lòng con người,/ để soi dẫn họ làm lành lánh dữ [372].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.