BREAKING NEWS
GMT+2 10:06
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, NĂM B (10.12.2017)
Mac-cô đoạn 1, câu 3: “HÃY DỌN ĐƯỜNG CHÚA,/ HÃY SỬA ĐƯỜNG CHÚA CHO NGAY THẲNG”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con can đảm trở về với Chúa,/ dám bỏ đi cách sống nghịch lại với Tin Mừng./ Xin canh tân trí lòng chúng con,/ để mỗi người biết sống yêu thương như Chúa dạy mà kiến tạo hạnh phúc gia đình./ Amen.