CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH, NĂM B (16.05.2021) – CHÚA THĂNG THIÊN.
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Mác-cô đoạn 16, câu 15: “CÁC CON HÃY ĐI KHẮP THẾ GIAN,/ RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MỌI TẠO VẬT”.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ biết ra đi chia sẻ Ơn Phục Sinh cho mọi người/ bằng lối sống trung thực và công bằng/ ngay trong gia đình cũng như trong xã hội hôm nay./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 109: H./ Khi nói Chúa Giê-su lên trời nghĩa là gì?
T./ Nghĩa là Chúa Giê-su, một người trong chúng ta/ đã về lại nhà với Thiên Chúa Cha và ở lại đó muôn đời./ Nhờ Chúa Giê-su/ mà Thiên Chúa ở gần loài người chúng ta trong cách thức loài người./ Và trong Phúc Âm Gio-an,/ Chúa Giê-su đã nói: “Khi được giương cao lên khỏi mặt đất,/ Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12, 32). [659-667].

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2021

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 98. Thiên Chúa có muốn cho Con của Người phải chết không?

Cái chết dữ dằn của Chúa Giêsu không do những sắp đặt, những toan tính ác độc của con người. Chúa Giêsu đã “tự nguyện phó mình theo chương trình Thiên Chúa định trước” (Cv 2,23). Để chúng ta, là những con cái của tội lỗi và sự chết, được cứu sống, Cha trên trời của Đấng vô tội đã "làm cho Con của Ngài thành tội nhân, vì chúng ta" (2 Cr 5, 21). Sự hi sinh lớn lao mà Chúa Cha mong đợi nơi Chúa Con đã được Chúa Con đáp lại bằng sự từ bỏ mình cho đến chết: “Lạy Cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến” (Ga 12, 27). Thế là từ cả hai phía, Cha và Con đã xuất hiện một tình yêu đến tột cùng là chết trên thập giá. [599-609, 620]

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.