BREAKING NEWS
GMT+2 03:44
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH, NĂM B (22.04.2018) – CN Chúa Chiên Lành
Gio-an đoạn 10, câu 11: “TA LÀ MỤC TỬ TỐT LÀNH./ MỤC TỬ TỐT LÀNH THÍ MẠNG SỐNG VÌ CHIÊN”.
Lạy Chúa Giê-su là Mục Tử Tốt Lành,/ Chúa không ngừng chăm sóc chúng con qua các mục tử Chúa sai đến,/ xin cho cộng đoàn chúng con biết vâng nghe lời hướng dẫn của các ngài./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu giáo lý 468: H. Nhờ đời sống luân lý,/ người Ki-tô hữu góp phần loan báo Tin Mừng thế nào?
T./ Nhờ đời sống luân lý phù hợp với Tin Mừng,/ người Ki-tô hữu lôi kéo mọi người tin vào Thiên Chúa,/ góp phần xây dựng Hội Thánh/ và làm cho Nước Thiên Chúa mau đến [433].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.