CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM C (19.05.2019)
Gio-an đoạn 13, câu 35: Chúa Giê-su phán:/ “CĂN CỨ VÀO ĐIỀU NÀY MÀ MỌI NGƯỜI NHẬN BIẾT CÁC CON LÀ MÔN ĐỆ CỦA THẦY,/ LÀ NẾU CÁC CON YÊU THƯƠNG NHAU”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp gia đình con sống giới răn yêu thương:/ biết thấu hiểu nỗi lòng của nhau,/ biết rộng lượng tha thứ / và biết hạ mình phục vụ vì phần rỗi của nhau./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu Giáo lý 39: H./ Mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Ki-tô giáo là gì?
T./ Mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Ki-tô giáo là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi [44]

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.