CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, NĂM B (06.12.2020)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Mác-cô đoạn 1, câu 3: “HÃY DỌN ĐƯỜNG CHÚA,/ HÃY SỬA ĐƯỜNG CHÚA CHO NGAY THẲNG”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp người trẻ biết không ngừng sám hối và canh tân đời sống;/ biết nhận ra những lỗi lầm thiếu sót/ mà quyết tâm sửa đổi,/ để nhân cách của họ lớn lên từng ngày./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Youcat 371: H./ Con cái cần kính trọng cha mẹ thế nào?
? T./ Con cái cần kính trọng và làm vẻ vang cha mẹ/ bằng lòng kính mến và biết ơn cha mẹ [2214-2270, 2251].

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2020

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 63: Do đâu con người có linh hồn?

Linh hồn người ta do Thiên Chúa trực tiếp dựng nên, chứ không phải là "sản phẩm" bởi cha mẹ. [366-368, 382]

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.