BREAKING NEWS
GMT+2 12:02
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – NĂM C (09.12.2018)
Luca đoạn 3, câu 3: Có lời Chúa đã kêu gọi Gio-an trong hoang địa:/ “ÔNG LIỀN ĐI KHẮP MIỀN SÔNG GIO-ĐAN,/ RAO GIẢNG PHÉP RỬA SÁM HỐI CẦU ƠN THA TỘI”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp mỗi người trong gia đình chúng con/ biết thành tâm xét mình/ và mau mắn đón nhận Bí tích Giao hòa/ để gia đình được đổi mới mà đón rước Chúa./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu Giáo lý 416: H./ Thiên Chúa thương xót tội nhân thế nào?
T./ Thiên Chúa ban cho các tội nhân Lời Chúa và Thánh Thần,/ giúp họ nhận ra tội của mình,/ đồng thời ban cho họ lương tâm ngay thẳng/ và niềm hy vọng vào ơn tha thứ của Ngài [391].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.