CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM C (20.01.2019)
Gio-an đoạn 2, câu 7: Chúa Giê-su bảo các gia nhân:/ “HÃY ĐỔ NƯỚC ĐẦY CÁC CHUM”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp mọi người chúng con biết đặt Chúa lên trên tất cả,/ trên tình, tiền, tài, danh vọng hay lạc thú,/ để nhờ đó,/ tình yêu gia đình chúng con luôn được chứa chan nhờ tình yêu Chúa./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu Giáo lý 6: H./ Mạc khải là gì?
T./ Mạc khải là việc Thiên Chúa tỏ cho con người biết Ngài và ý định yêu thương của Ngài đối với con người [6].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.