CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN – NĂM C (17.02.2019)
Luca đoạn 6, câu 20: Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói:/ “PHÚC CHO CÁC NGƯƠI LÀ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHÓ,/ VÌ NƯỚC THIÊN CHÚA LÀ CỦA CÁC NGƯƠI”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con quyết tâm sống theo các mối phúc của Chúa,/ để gia đình con trở thành lời loan báo đích thực về Tin Mừng Nước Trời./Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu Giáo lý 12: H./ Mạc khải của Thiên Chúa được lưu truyền bằng cách nào?
T./ Mạc khải của Thiên Chúa được lưu truyền bởi Truyền thống Tông đồ [11].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.