CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – NĂM C (17.03.2019)
Lu-ca đoạn 9, câu 29: Chúa Giê-su đưa Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an lên núi cầu nguyện,/ “ĐANG KHI CẦU NGUYỆN,/ DIỆN MẠO NGƯỜI BIẾN ĐỔI KHÁC THƯỜNG”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho gia đình chúng con được ơn biến đổi,/ và xin giúp mỗi người chúng con không ngừng hoán cải,/ canh tân bản thân theo mẫu gương và Lời Chúa dạy./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu Giáo lý 16: H./ Thánh Kinh được viết ra như thế nào?
T./ Chúa Thánh Thần đã soi dẫn một số người,/ để họ viết ra những điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta/ về những chân lý cần thiết cho ơn cứu độ [18].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.