DANH SÁCH CÁC LINH MỤC GIÁO PHẬN BÀ RỊA

Cập nhật 06.2022

XẾP THEO THỨ TỰ TÊN (ABC)

XẾP THEO NGÀY CHỊU CHỨC

XẾP THEO NĂM SINH

QUÝ CHA HƯU DƯỠNG

 

XẾP THEO THỨ TỰ TÊN (ABC)

Stt Tên thánh, họ Tên Sinh Chịu chức Giáo xứ / GHBL Giáo hạt
1 Antôn Phạm Ngọc Ái 1981 03-07-2014 Phú Hà Long Hương
2 Giuse Nguyễn Đoàn Duy Ân 1983 06-01-2020 Phó Phước Lộc Long Hương
3 Giuse Nguyễn Văn Anh 1980 24-08-2017 Phước Ân Bình Giã
4 Tôma A. Nguyễn Quốc Ánh 1969 02-12-2004 Láng Cát Long Hương
5 Tôma Nguyễn Xuân Bắc 1982 24-08-2017 Tam Phước Bà Rịa
6 Antôn Trần Văn Binh 1962 04-09-2003 Đông Hải Long Hương
7 Đaminh Mai Quang Bình 1973 03-07-2008 Hòa Phước Xuyên Mộc
8 Gioan B. Nguyễn Văn Bộ 1957 17-12-1992 Vũng Tàu Vũng Tàu
9 Antôn Ngô Đình Cảnh 1982 03-07-2014 Phước Tỉnh Bà Rịa
10 Antôn Trần Quang Châu 1967 07-05-2011 Đất Đỏ Bà Rịa
11 Đaminh Mai Chiến Chinh 1972 05-07-2007 Quảng Thành Bình Giã
12 Đaminh Dương Xuân Chương 1988 03-01-2022 Phó Phước Hưng Bà Rịa
13 Vianney Trần Vũ Hoàng Chương 1962 06-10-2005 Thiện Phước Bình Giã
14 Giuse Đinh Phước Đại 1970 03-07-2008 Hòa Thuận Xuyên Mộc
15 Vinhsơn Đào Văn Đại 1978 01-01-2013 Hải Xuân Vũng Tàu
16 Giuse Trần Quốc Dân 1977 03-07-2014 Kim Long Bình Giã
17 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đăng 1975 01-01-2013 Tân Bình Bình Giã
18 Giuse Vũ Minh Đạo 1970 11-06-2009 Phước Bình Bà Rịa
19 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đạo 1955 17-12-1992 Long Hương Long Hương
20 Phêrô Vũ Công Đoán 1957 30-11-1996 Tân Phước Bà Rịa
21 Phêrô Ngô Xuân Đông 1969 02-12-2004 Nam Bình Vũng Tàu
22 Antôn Nguyễn Văn Đức 1985 06-01-2020 Phó Phước Bình Bà Rịa
23 Antôn Phan Văn Đức 1985 03-01-2022 Phó Láng Cát Long Hương
24 Phêrô Trần Quốc Dũng 1969 03-07-2008 Xuân Trường Bình Giã
25 Đaminh Nguyễn Hoàng Dương 1971 02-12-2004 Dũng Lạc Bà Rịa
26 Giuse Nguyễn Văn Giáo 1987 03-01-2022 Phó Chu Hải Long Hương
27 Đaminh Ngô Ngọc Giáp 1969 06-10-2005 Bãi Dâu Vũng Tàu
28 Gioan B. Trương Đình 1964 01-01-2001 Ngọc Hà Long Hương
29 Giuse Nguyễn Đình 1975 01-01-2013 Long Điền Bà Rịa
30 Gioan B. Phạm Đức Minh Hải 1985 03-01-2022 Phó Long Hương Bình Giã
31 Giuse Nguyễn Văn Hậu 1988 04-01-2021 Phó Bãi Dâu Vũng Tàu
32 Augustinô Vũ Quang Hiến 1974 07-05-2011 Long Hải Bà Rịa
33 Phêrô Nguyễn Văn Hiến 1984 06-01-2020 Phó Vinh Hà Bình Giã
34 Giuse Đỗ Đức Hiện 1966 11-04-2002 Hữu Phước Bình Giã
35 Phêrô Nguyễn Đình Hiệp 1981 24-08-2017 Phó Phú Vinh Xuyên Mộc
36 Giuse Nguyễn Quang Hóa 1970 17-08-2006 Song Vĩnh Long Hương
37 Augustinô Trần Thanh Hòa 1969 06-10-2005 Bến Đá Vũng Tàu
38 Vinhsơn Trần Đình Hòa 1973 01-01-2013 Tân Châu Vũng Tàu
39 Giuse Nguyễn Trần Phương Hoàng 1984 02-07-2015 Hòa Tân Xuyên Mộc
40 Giuse Vũ Văn Hoàng 1970 06-10-2005 Lam Sơn Long Hương
41 Giuse Trần Hữu Hợp 1986 04-01-2021 Phó Phước Lâm Bà Rịa
42 Phêrô Trần Xuân Huệ 1970 06-10-2005 Vinh Châu Bình Giã
43 Đaminh Hoàng Quốc Hùng 1969 17-08-2006 Suối Rao Bình Giã
44 Đaminh Vũ Duy Hùng 1968 02-12-2004 Thanh Phong Long Hương
45 Giuse Nguyễn Thanh Hùng 1984 24-08-2017 Phó Hòa Thuận Xuyên Mộc
46 Phaolô Lê Đình Hùng 1968 02-12-2004 Đức Hiệp Bình Giã
47 Phêrô Nguyễn Minh Hùng 1974 07-05-2011 Sao Mai Vũng Tàu
48 Phêrô Nguyễn Quy Hùng 1971 06-10-2005 Phước Tân Bà Rịa
49 Phêrô Nguyễn Văn Huy 1988 03-01-2022 Phó Bà Rịa Bà Rịa
50 Phaolô Đỗ Nguyên Kha 1983 24-08-2017 Giáo họ Vinh Sơn Long Hương
51 Phaolô Chu Đăng Khải 1976 01-01-2013 Long Tân Bà Rịa
52 Micae Lê Công Khanh 1977 07-05-2012 Sơn Bình Bình Giã
53 Phêrô Lê Thành Khánh 1988 03-01-2022 Phó Long Toàn Bà Rịa
54 Giuse Phạm Văn Khiết 1969 02-12-2004 Thủy Giang Vũng Tàu
55 Gioan B. Nguyễn Hoàng Bửu Kim 1981 03-07-2014 Thủ Lựu Bà Rịa
56 Phaolô Bùi Đức Kỳ 1954 01-10-1988 Xuân Hà Long Hương
57 Phaolô Nguyễn Thành Lai 1969 03-07-2008 Mai Khôi Bình Giã
58 Giuse Trần Hữu Lâm 1969 02-12-2004 Hải An Vũng Tàu
59 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Lâm 1977 01-01-2013 Phước Lâm Bà Rịa
60 Phanxicô X. Vũ Sơn Lâm 1971 05-07-2007 Hồ Tràm Xuyên Mộc
61 Antôn Claret Tô Ngọc Liêm 1961 02-12-2004 Thanh An Bà Rịa
62 Phaolo Hoàng Linh 1987 06-01-2020 Phó Ngọc Hà Long Hương
63 Phêrô Đặng Duy Linh 1966 04-09-2003 Bãi Dâu Vũng Tàu
64 Giuse Nguyễn Văn Lộc 1982 05-07-2018 Quản lý CV. Hải Sơn Long Hương
65 Matthêu Trần Bảo Long 1957 25-01-2000 Trung Đồng Vũng Tàu
66 Giuse Nguyễn Công Luận 1974 11-06-2009 VPTGM Bà Rịa
67 Phêrô Trần Đình Lương 1984 04-01-2021 Phó Trung Đồng Vũng Tàu
68 Giuse Nguyễn Văn Lượng 1953 25-01-2000 Bình Châu Xuyên Mộc
69 Giuse Phạm Văn 1957 17-12-1992 Xuân Sơn Bình Giã
70 Bosco Phạm Đặng Trung Minh 1982 03-07-2014 Châu Pha Long Hương
71 Giuse M. Nguyễn Bá Thanh Minh 1967 25-01-2000 Vinh Trung Bình Giã
72 Phêrô Nguyễn Văn Minh 1987 03-01-2022 Phó Hữu Phước Bình Giã
73 Giuse Đoàn Như Nghĩa 1957 09-06-1994 Giám đốc CV. Hải Sơn Long Hương
74 Giuse Trần Văn Nghĩa 1978 01-01-2013 Kim Hải Long Hương
75 Giuse Hoàng Cao Nguyên 1967 02-12-2004 Bông Trang Xuyên Mộc
76 Giuse Nguyễn Ngọc Nguyên 1976 01-01-2013 Phụ tá Long Tâm Bà Rịa
77 Phaolô Lê Trần Hoàng Phan 1977 01-01-2013 Ngãi Giao Bình Giã
78 Phaolô Trần Kim Phán 1953 25-01-2000 ĐCV Xuân Lộc
79 Phaolô Bùi Duy Phát 1987 06-01-2020 Phó Long Hương Long Hương
80 Phêrô Huỳnh Tấn Phát 1984 02-07-2015 Bình Ba Bình Giã
81 Anrê Nguyễn Hồng Phong 1982 03-07-2014 Long Kiên Bà Rịa
82 Micae Huỳnh Văn Phú 1982 24-08-2017 Giáo họ Antôn Xuyên Mộc
83 Phêrô Nguyễn Thái Phúc 1957 07-02-1996 Bãi Dâu Vũng Tàu
84 Bênêđictô Ngô Minh Phước 1956 23-10-1997 Đông Xuyên Vũng Tàu
85 Vinhsơn Nguyễn Huy Quang 1969 17-08-2006 Hòa An Xuyên Mộc
86 Phaolô Nguyễn Minh Quyền 1981 02-07-2015 Phước Hải Bà Rịa
87 Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh 1960 17-12-1992 Hòa Xuân Xuyên Mộc
88 Phêrô Nguyễn Châu Sinh 1976 01-01-2013 Quảng Nghệ Bình Giã
89 Giuse Nguyễn Văn Sơn 1984 05-07-2018 Giáo họ Hòa Tâm Xuyên Mộc
90 Phêrô Trần Thanh Sơn 1965 11-04-2002 Phước Lộc Long Hương
91 Phêrô Trần Xuân Sơn 1979 01-01-2013 Đồng Tiến Bình Giã
92 Giuse Phạm Đức Tài 1986 03-01-2022 Phó Hòa An Xuyên Mộc
93 Phaolô Trần Đình Tam 1979 01-01-2013 Xuân Ngọc Long Hương
94 Phaolô Phạm Minh Tân 1971 06-10-2005 Long Toàn Bà Rịa
95 Vianney Lê Quang Tấn 1971 06-10-2005 Bãi Dâu Vũng Tàu
96 Antôn Đặng Đình Thanh 1986 06-01-2020 Phó Nam Đồng Vũng Tàu
97 Đaminh Nguyễn Văn Thành 1985 06-01-2020 Phó Bà Rịa Bà Rịa
98 Phêrô Đỗ Huỳnh Kiến Thành 1975 01-01-2013 Đá Bạc Bình Giã
99 Giuse Nguyễn Ngọc Thảo 1972 02-12-2004 Vinh Hà Bình Giã
100 Vinhsơn Vũ Ngọc Thật 1987 06-01-2020 Phó Thanh Phong Long Hương
101 Anphongsô Nguyễn Văn Thế 1961 04-09-2003 Chu Hải Long Hương
102 Giuse Vũ Đức Thịnh 1976 11-06-2009 Hòa Sơn Xuyên Mộc
103 Phêrô Nguyễn Xuân Thọ 1982 05-07-2018 Phó Vinh Châu Bình Giã
104 Giuse Trần Kim Thông 1985 04-01-2021 CV. Hải Sơn Long Hương
105 Antôn Nguyễn Văn Thuần 1973 11-06-2009 Hòa Hưng Xuyên Mộc
106 Giuse Nguyễn Đức Thuần 1984 05-07-2018 Phó Xuân Ngọc Long Hương
107 Antôn Hồ Đức Thuận 1982 02-07-2015 Phước Chí Bình Giã
108 Giuse Trịnh Văn Thuận 1965 11-04-2002 Hải Sơn Long Hương
109 Phanxicô X. Nguyễn Văn Thương 1986 03-01-2022 Phó Vũng Tàu Vũng Tàu
110 Giuse Võ Công Tiến 1956 25-01-1999 Long Tâm Bà Rịa
111 Gioan B. Nguyễn Bá Tín 1972 11-06-2009 Hải Lâm Bà Rịa
112 Antôn Nguyễn Văn Toàn 1966 25-01-2000 Phú Vinh Xuyên Mộc
113 Giuse Phạm Hữu Toàn 1983 06-01-2020 Phó Hải Lâm Bà Rịa
114 Antôn Nguyễn Minh Trí 1977 07-05-2011 Phước Hưng Bà Rịa
115 Giuse Đặng Cao Trí 1967 11-04-2002 Chánh Tòa Bà Rịa
116 Martinô Trần Thanh Tuấn 1980 24-08-2017 Tao Phùng Vũng Tàu
117 Phanxicô X. Trần Quốc Tuấn 1982 03-07-2014 Phước Thành Vũng Tàu
118 Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn 1975 01-01-2013 Hải Đăng Vũng Tàu
119 Giuse Trần Đình Túc 1973 11-06-2009 Hòa Hội Xuyên Mộc
120 Giuse Trần Hữu Tuyến 1975 07-05-2011 Nam Đồng Vũng Tàu
121 Giuse Bùi Anh Văn 1984 05-07-2018 Phó Song Vĩnh Long Hương
122 Phêrô Võ Tá Văn 1983 05-07-2018 Phó Vinh Trung Bình Giã
123 Gioan B. Đoàn Văn Viên 1984 05-07-2018 Giáo họ Ruộng Tre Bình Giã
124 Giuse Vũ Quốc Vịnh 1968 25-01-1999 Đức Mỹ Bình Giã
125 Giuse Phạm Thanh 1974 01-01-2013 Hoà Lâm Xuyên Mộc
126 Gioan Vũ Minh Vương 1981 02-07-2015 Văn Côi Xuyên Mộc
127 Phanxicô X. Phạm Văn Vỹ 1982 02-07-2015 Tân Lâm Xuyên Mộc
128 Augustinô Vũ Văn Xuân 1965 06-10-2005 Sơn Hòa Bình Giã

 

 

XẾP THEO NGÀY CHỊU CHỨC

Stt Tên thánh, họ Tên Sinh Chịu chức Giáo xứ / GHBL Giáo hạt
1 Phaolô Bùi Đức Kỳ 1954 01-10-1988 Xuân Hà Long Hương
2 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đạo 1955 17-12-1992 Long Hương Long Hương
3 Gioan B. Nguyễn Văn Bộ 1957 17-12-1992 Vũng Tàu Vũng Tàu
4 Giuse Phạm Văn 1957 17-12-1992 Xuân Sơn Bình Giã
5 Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh 1960 17-12-1992 Hòa Xuân Xuyên Mộc
6 Giuse Đoàn Như Nghĩa 1957 09-06-1994 Giám đốc CV. Hải Sơn Long Hương
7 Phêrô Nguyễn Thái Phúc 1957 07-02-1996 Bãi Dâu Vũng Tàu
8 Phêrô Vũ Công Đoán 1957 30-11-1996 Tân Phước Bà Rịa
9 Bênêđictô Ngô Minh Phước 1956 23-10-1997 Đông Xuyên Vũng Tàu
10 Giuse Võ Công Tiến 1956 25-01-1999 Long Tâm Bà Rịa
11 Giuse Vũ Quốc Vịnh 1968 25-01-1999 Đức Mỹ Bình Giã
12 Giuse Nguyễn Văn Lượng 1953 25-01-2000 Bình Châu Xuyên Mộc
13 Phaolô Trần Kim Phán 1953 25-01-2000 ĐCV Xuân Lộc
14 Matthêu Trần Bảo Long 1957 25-01-2000 Trung Đồng Vũng Tàu
15 Antôn Nguyễn Văn Toàn 1966 25-01-2000 Phú Vinh Xuyên Mộc
16 Giuse M. Nguyễn Bá Thanh Minh 1967 25-01-2000 Vinh Trung Bình Giã
17 Gioan B. Trương Đình 1964 01-01-2001 Ngọc Hà Long Hương
18 Phêrô Trần Thanh Sơn 1965 11-04-2002 Phước Lộc Long Hương
19 Giuse Trịnh Văn Thuận 1965 11-04-2002 Hải Sơn Long Hương
20 Giuse Đỗ Đức Hiện 1966 11-04-2002 Hữu Phước Bình Giã
21 Giuse Đặng Cao Trí 1967 11-04-2002 Chánh Tòa Bà Rịa
22 Anphongsô Nguyễn Văn Thế 1961 04-09-2003 Chu Hải Long Hương
23 Antôn Trần Văn Binh 1962 04-09-2003 Đông Hải Long Hương
24 Phêrô Đặng Duy Linh 1966 04-09-2003 Bãi Dâu Vũng Tàu
25 Antôn Claret Tô Ngọc Liêm 1961 02-12-2004 Thanh An Bà Rịa
26 Giuse Hoàng Cao Nguyên 1967 02-12-2004 Bông Trang Xuyên Mộc
27 Đaminh Vũ Duy Hùng 1968 02-12-2004 Thanh Phong Long Hương
28 Phaolô Lê Đình Hùng 1968 02-12-2004 Đức Hiệp Bình Giã
29 Tôma A. Nguyễn Quốc Ánh 1969 02-12-2004 Láng Cát Long Hương
30 Phêrô Ngô Xuân Đông 1969 02-12-2004 Nam Bình Vũng Tàu
31 Giuse Phạm Văn Khiết 1969 02-12-2004 Thủy Giang Vũng Tàu
32 Giuse Trần Hữu Lâm 1969 02-12-2004 Hải An Vũng Tàu
33 Đaminh Nguyễn Hoàng Dương 1971 02-12-2004 Dũng Lạc Bà Rịa
34 Giuse Nguyễn Ngọc Thảo 1972 02-12-2004 Vinh Hà Bình Giã
35 Vianney Trần Vũ Hoàng Chương 1962 06-10-2005 Thiện Phước Bình Giã
36 Augustinô Vũ Văn Xuân 1965 06-10-2005 Sơn Hòa Bình Giã
37 Đaminh Ngô Ngọc Giáp 1969 06-10-2005 Bãi Dâu Vũng Tàu
38 Augustinô Trần Thanh Hòa 1969 06-10-2005 Bến Đá Vũng Tàu
39 Giuse Vũ Văn Hoàng 1970 06-10-2005 Lam Sơn Long Hương
40 Phêrô Trần Xuân Huệ 1970 06-10-2005 Vinh Châu Bình Giã
41 Phêrô Nguyễn Quy Hùng 1971 06-10-2005 Phước Tân Bà Rịa
42 Phaolô Phạm Minh Tân 1971 06-10-2005 Long Toàn Bà Rịa
43 Vianney Lê Quang Tấn 1971 06-10-2005 Bãi Dâu Vũng Tàu
44 Đaminh Hoàng Quốc Hùng 1969 17-08-2006 Suối Rao Bình Giã
45 Vinhsơn Nguyễn Huy Quang 1969 17-08-2006 Hòa An Xuyên Mộc
46 Giuse Nguyễn Quang Hóa 1970 17-08-2006 Song Vĩnh Long Hương
47 Phanxicô X. Vũ Sơn Lâm 1971 05-07-2007 Hồ Tràm Xuyên Mộc
48 Đaminh Mai Chiến Chinh 1972 05-07-2007 Quảng Thành Bình Giã
49 Phêrô Trần Quốc Dũng 1969 03-07-2008 Xuân Trường Bình Giã
50 Phaolô Nguyễn Thành Lai 1969 03-07-2008 Mai Khôi Bình Giã
51 Giuse Đinh Phước Đại 1970 03-07-2008 Hòa Thuận Xuyên Mộc
52 Đaminh Mai Quang Bình 1973 03-07-2008 Hòa Phước Xuyên Mộc
53 Giuse Vũ Minh Đạo 1970 11-06-2009 Phước Bình Bà Rịa
54 Gioan B. Nguyễn Bá Tín 1972 11-06-2009 Hải Lâm Bà Rịa
55 Antôn Nguyễn Văn Thuần 1973 11-06-2009 Hòa Hưng Xuyên Mộc
56 Giuse Trần Đình Túc 1973 11-06-2009 Hòa Hội Xuyên Mộc
57 Giuse Nguyễn Công Luận 1974 11-06-2009 VPTGM Bà Rịa
58 Giuse Vũ Đức Thịnh 1976 11-06-2009 Hòa Sơn Xuyên Mộc
59 Antôn Trần Quang Châu 1967 07-05-2011 Đất Đỏ Bà Rịa
60 Augustinô Vũ Quang Hiến 1974 07-05-2011 Long Hải Bà Rịa
61 Phêrô Nguyễn Minh Hùng 1974 07-05-2011 Sao Mai Vũng Tàu
62 Giuse Trần Hữu Tuyến 1975 07-05-2011 Nam Đồng Vũng Tàu
63 Antôn Nguyễn Minh Trí 1977 07-05-2011 Phước Hưng Bà Rịa
64 Micae Lê Công Khanh 1977 07-05-2012 Sơn Bình Bình Giã
65 Vinhsơn Trần Đình Hòa 1973 01-01-2013 Tân Châu Vũng Tàu
66 Giuse Phạm Thanh 1974 01-01-2013 Hoà Lâm Xuyên Mộc
67 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đăng 1975 01-01-2013 Tân Bình Bình Giã
68 Giuse Nguyễn Đình 1975 01-01-2013 Long Điền Bà Rịa
69 Phêrô Đỗ Huỳnh Kiến Thành 1975 01-01-2013 Đá Bạc Bình Giã
70 Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn 1975 01-01-2013 Hải Đăng Vũng Tàu
71 Phaolô Chu Đăng Khải 1976 01-01-2013 Long Tân Bà Rịa
72 Giuse Nguyễn Ngọc Nguyên 1976 01-01-2013 Phụ tá Long Tâm Bà Rịa
73 Phêrô Nguyễn Châu Sinh 1976 01-01-2013 Quảng Nghệ Bình Giã
74 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Lâm 1977 01-01-2013 Phước Lâm Bà Rịa
75 Phaolô Lê Trần Hoàng Phan 1977 01-01-2013 Ngãi Giao Bình Giã
76 Vinhsơn Đào Văn Đại 1978 01-01-2013 Hải Xuân Vũng Tàu
77 Giuse Trần Văn Nghĩa 1978 01-01-2013 Kim Hải Long Hương
78 Phêrô Trần Xuân Sơn 1979 01-01-2013 Đồng Tiến Bình Giã
79 Phaolô Trần Đình Tam 1979 01-01-2013 Xuân Ngọc Long Hương
80 Giuse Trần Quốc Dân 1977 03-07-2014 Kim Long Bình Giã
81 Antôn Phạm Ngọc Ái 1981 03-07-2014 Phú Hà Long Hương
82 Gioan B. Nguyễn Hoàng Bửu Kim 1981 03-07-2014 Thủ Lựu Bà Rịa
83 Antôn Ngô Đình Cảnh 1982 03-07-2014 Phước Tỉnh Bà Rịa
84 Bosco Phạm Đặng Trung Minh 1982 03-07-2014 Châu Pha Long Hương
85 Anrê Nguyễn Hồng Phong 1982 03-07-2014 Long Kiên Bà Rịa
86 Phanxicô X. Trần Quốc Tuấn 1982 03-07-2014 Phước Thành Vũng Tàu
87 Phaolô Nguyễn Minh Quyền 1981 02-07-2015 Phước Hải Bà Rịa
88 Gioan Vũ Minh Vương 1981 02-07-2015 Văn Côi Xuyên Mộc
89 Antôn Hồ Đức Thuận 1982 02-07-2015 Phước Chí Bình Giã
90 Phanxicô X. Phạm Văn Vỹ 1982 02-07-2015 Tân Lâm Xuyên Mộc
91 Giuse Nguyễn Trần Phương Hoàng 1984 02-07-2015 Hòa Tân Xuyên Mộc
92 Phêrô Huỳnh Tấn Phát 1984 02-07-2015 Bình Ba Bình Giã
93 Giuse Nguyễn Văn Anh 1980 24-08-2017 Phước Ân Bình Giã
94 Martinô Trần Thanh Tuấn 1980 24-08-2017 Tao Phùng Vũng Tàu
95 Phêrô Nguyễn Đình Hiệp 1981 24-08-2017 Phó Phú Vinh Xuyên Mộc
96 Tôma Nguyễn Xuân Bắc 1982 24-08-2017 Phó Xuân Sơn Bình Giã
97 Micae Huỳnh Văn Phú 1982 24-08-2017 Phó Bình Châu Xuyên Mộc
98 Phaolô Đỗ Nguyên Kha 1983 24-08-2017 Phó Hòa Hội Xuyên Mộc
99 Giuse Nguyễn Thanh Hùng 1984 24-08-2017 Phó Hòa Thuận Xuyên Mộc
100 Giuse Nguyễn Văn Lộc 1982 05-07-2018 Quản lý CV. Hải Sơn Long Hương
101 Phêrô Nguyễn Xuân Thọ 1982 05-07-2018 Phó Vinh Châu Bình Giã
102 Phêrô Võ Tá Văn 1983 05-07-2018 Phó Vinh Trung Bình Giã
103 Giuse Nguyễn Văn Sơn 1984 05-07-2018 Phó Long Tâm Bà Rịa
104 Giuse Nguyễn Đức Thuần 1984 05-07-2018 Phó Xuân Ngọc Long Hương
105 Giuse Bùi Anh Văn 1984 05-07-2018 Phó Song Vĩnh Long Hương
106 Gioan B. Đoàn Văn Viên 1984 05-07-2018 Phó Hòa Xuân Xuyên Mộc
107 Giuse Nguyễn Đoàn Duy Ân 1983 06-01-2020 Phó Phước Lộc Long Hương
108 Giuse Phạm Hữu Toàn 1983 06-01-2020 Phó Hải Lâm Bà Rịa
109 Phêrô Nguyễn Văn Hiến 1984 06-01-2020 Phó Vinh Hà Bình Giã
110 Antôn Nguyễn Văn Đức 1985 06-01-2020 Phó Phước Bình Bà Rịa
111 Đaminh Nguyễn Văn Thành 1985 06-01-2020 Phó Bà Rịa Bà Rịa
112 Antôn Đặng Đình Thanh 1986 06-01-2020 Phó Nam Đồng Vũng Tàu
113 Phaolo Hoàng Linh 1987 06-01-2020 Phó Ngọc Hà Long Hương
114 Phaolô Bùi Duy Phát 1987 06-01-2020 Phó Long Hương Long Hương
115 Vinhsơn Vũ Ngọc Thật 1987 06-01-2020 Phó Thanh Phong Long Hương
116 Phêrô Trần Đình Lương 1984 04-01-2021 Phó Trung Đồng Vũng Tàu
117 Giuse Trần Kim Thông 1985 04-01-2021 CV. Hải Sơn Long Hương
118 Giuse Trần Hữu Hợp 1986 04-01-2021 Phó Phước Lâm Bà Rịa
119 Giuse Nguyễn Văn Hậu 1988 04-01-2021 Phó Bãi Dâu Vũng Tàu
120 Antôn Phan Văn Đức 1985 03-01-2022 Phó Láng Cát Long Hương
121 Gioan B. Phạm Đức Minh Hải 1985 03-01-2022 Phó Đức Mỹ Bình Giã
122 Giuse Phạm Đức Tài 1986 03-01-2022 Phó Hòa An Xuyên Mộc
123 Phanxicô X. Nguyễn Văn Thương 1986 03-01-2022 Phó Vũng Tàu Vũng Tàu
124 Giuse Nguyễn Văn Giáo 1987 03-01-2022 Phó Chu Hải Long Hương
125 Phêrô Nguyễn Văn Minh 1987 03-01-2022 Phó Hữu Phước Bình Giã
126 Đaminh Dương Xuân Chương 1988 03-01-2022 Phó Phước Hưng Bà Rịa
127 Phêrô Nguyễn Văn Huy 1988 03-01-2022 Phó Bà Rịa Bà Rịa
128 Phêrô Lê Thành Khánh 1988 03-01-2022 Phó Long Toàn Bà Rịa

 

XẾP THEO NĂM SINH

Stt Tên thánh, họ Tên Sinh Chịu chức Giáo xứ / GHBL Giáo hạt
1 Giuse Nguyễn Văn Lượng 1953 25-01-2000 Bình Châu Xuyên Mộc
2 Phaolô Trần Kim Phán 1953 25-01-2000 ĐCV Xuân Lộc
3 Phaolô Bùi Đức Kỳ 1954 01-10-1988 Xuân Hà Long Hương
4 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đạo 1955 17-12-1992 Long Hương Long Hương
5 Bênêđictô Ngô Minh Phước 1956 23-10-1997 Đông Xuyên Vũng Tàu
6 Giuse Võ Công Tiến 1956 25-01-1999 Long Tâm Bà Rịa
7 Gioan B. Nguyễn Văn Bộ 1957 17-12-1992 Vũng Tàu Vũng Tàu
8 Phêrô Vũ Công Đoán 1957 30-11-1996 Tân Phước Bà Rịa
9 Matthêu Trần Bảo Long 1957 25-01-2000 Trung Đồng Vũng Tàu
10 Giuse Phạm Văn 1957 17-12-1992 Xuân Sơn Bình Giã
11 Giuse Đoàn Như Nghĩa 1957 09-06-1994 Giám đốc CV. Hải Sơn Long Hương
12 Phêrô Nguyễn Thái Phúc 1957 07-02-1996 Bãi Dâu Vũng Tàu
13 Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh 1960 17-12-1992 Hòa Xuân Xuyên Mộc
14 Antôn Claret Tô Ngọc Liêm 1961 02-12-2004 Thanh An Bà Rịa
15 Anphongsô Nguyễn Văn Thế 1961 04-09-2003 Chu Hải Long Hương
16 Antôn Trần Văn Binh 1962 04-09-2003 Đông Hải Long Hương
17 Vianney Trần Vũ Hoàng Chương 1962 06-10-2005 Thiện Phước Bình Giã
18 Gioan B. Trương Đình 1964 01-01-2001 Ngọc Hà Long Hương
19 Phêrô Trần Thanh Sơn 1965 11-04-2002 Phước Lộc Long Hương
20 Giuse Trịnh Văn Thuận 1965 11-04-2002 Hải Sơn Long Hương
21 Augustinô Vũ Văn Xuân 1965 06-10-2005 Sơn Hòa Bình Giã
22 Giuse Đỗ Đức Hiện 1966 11-04-2002 Hữu Phước Bình Giã
23 Phêrô Đặng Duy Linh 1966 04-09-2003 Bãi Dâu Vũng Tàu
24 Antôn Nguyễn Văn Toàn 1966 25-01-2000 Phú Vinh Xuyên Mộc
25 Antôn Trần Quang Châu 1967 07-05-2011 Đất Đỏ Bà Rịa
26 Giuse M. Nguyễn Bá Thanh Minh 1967 25-01-2000 Vinh Trung Bình Giã
27 Giuse Hoàng Cao Nguyên 1967 02-12-2004 Bông Trang Xuyên Mộc
28 Giuse Đặng Cao Trí 1967 11-04-2002 Chánh Tòa Bà Rịa
29 Đaminh Vũ Duy Hùng 1968 02-12-2004 Thanh Phong Long Hương
30 Phaolô Lê Đình Hùng 1968 02-12-2004 Đức Hiệp Bình Giã
31 Giuse Vũ Quốc Vịnh 1968 25-01-1999 Đức Mỹ Bình Giã
32 Tôma A. Nguyễn Quốc Ánh 1969 02-12-2004 Láng Cát Long Hương
33 Phêrô Ngô Xuân Đông 1969 02-12-2004 Nam Bình Vũng Tàu
34 Phêrô Trần Quốc Dũng 1969 03-07-2008 Xuân Trường Bình Giã
35 Đaminh Ngô Ngọc Giáp 1969 06-10-2005 Bãi Dâu Vũng Tàu
36 Augustinô Trần Thanh Hòa 1969 06-10-2005 Bến Đá Vũng Tàu
37 Đaminh Hoàng Quốc Hùng 1969 17-08-2006 Suối Rao Vũng Tàu
38 Giuse Phạm Văn Khiết 1969 02-12-2004 Thủy Giang Vũng Tàu
39 Phaolô Nguyễn Thành Lai 1969 03-07-2008 Mai Khôi Bình Giã
40 Giuse Trần Hữu Lâm 1969 02-12-2004 Hải An Vũng Tàu
41 Vinhsơn Nguyễn Huy Quang 1969 17-08-2006 Hòa An Xuyên Mộc
42 Giuse Đinh Phước Đại 1970 03-07-2008 Hòa Thuận Xuyên Mộc
43 Giuse Vũ Minh Đạo 1970 11-06-2009 Phước Bình Bà Rịa
44 Giuse Nguyễn Quang Hóa 1970 17-08-2006 Song Vĩnh Long Hương
45 Giuse Vũ Văn Hoàng 1970 06-10-2005 Lam Sơn Long Hương
46 Phêrô Trần Xuân Huệ 1970 06-10-2005 Vinh Châu Bình Giã
47 Đaminh Nguyễn Hoàng Dương 1971 02-12-2004 Dũng Lạc Bà Rịa
48 Phêrô Nguyễn Quy Hùng 1971 06-10-2005 Phước Tân Bà Rịa
49 Phanxicô X. Vũ Sơn Lâm 1971 05-07-2007 Hồ Tràm Xuyên Mộc
50 Phaolô Phạm Minh Tân 1971 06-10-2005 Long Toàn Bà Rịa
51 Vianney Lê Quang Tấn 1971 06-10-2005 Bãi Dâu Vũng Tàu
52 Đaminh Mai Chiến Chinh 1972 05-07-2007 Quảng Thành Bình Giã
53 Giuse Nguyễn Ngọc Thảo 1972 02-12-2004 Vinh Hà Bình Giã
54 Gioan B. Nguyễn Bá Tín 1972 11-06-2009 Hải Lâm Bà Rịa
55 Đaminh Mai Quang Bình 1973 03-07-2008 Hòa Phước Xuyên Mộc
56 Vinhsơn Trần Đình Hòa 1973 01-01-2013 Tân Châu Vũng Tàu
57 Antôn Nguyễn Văn Thuần 1973 11-06-2009 Hòa Hưng Xuyên Mộc
58 Giuse Trần Đình Túc 1973 11-06-2009 Hòa Hội Xuyên Mộc
59 Augustinô Vũ Quang Hiến 1974 07-05-2011 Long Hải Bà Rịa
60 Phêrô Nguyễn Minh Hùng 1974 07-05-2011 Sao Mai Vũng Tàu
61 Giuse Nguyễn Công Luận 1974 11-06-2009 VPTGM Bà Rịa
62 Giuse Phạm Thanh 1974 01-01-2013 Hoà Lâm Xuyên Mộc
63 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đăng 1975 01-01-2013 Tân Bình Bình Giã
64 Giuse Nguyễn Đình 1975 01-01-2013 Long Điền Bà Rịa
65 Phêrô Đỗ Huỳnh Kiến Thành 1975 01-01-2013 Đá Bạc Bình Giã
66 Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn 1975 01-01-2013 Hải Đăng Vũng Tàu
67 Giuse Trần Hữu Tuyến 1975 07-05-2011 Nam Đồng Vũng Tàu
68 Phaolô Chu Đăng Khải 1976 01-01-2013 Long Tân Bà Rịa
69 Giuse Nguyễn Ngọc Nguyên 1976 01-01-2013 Phụ tá Long Tâm Bà Rịa
70 Phêrô Nguyễn Châu Sinh 1976 01-01-2013 Quảng Nghệ Bình Giã
71 Giuse Vũ Đức Thịnh 1976 11-06-2009 Hòa Sơn Xuyên Mộc
72 Giuse Trần Quốc Dân 1977 03-07-2014 Kim Long Bình Giã
73 Micae Lê Công Khanh 1977 07-05-2012 Sơn Bình Bình Giã
74 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Lâm 1977 01-01-2013 Phước Lâm Bà Rịa
75 Phaolô Lê Trần Hoàng Phan 1977 01-01-2013 Ngãi Giao Bình Giã
76 Antôn Nguyễn Minh Trí 1977 07-05-2011 Phước Hưng Bà Rịa
77 Vinhsơn Đào Văn Đại 1978 01-01-2013 Hải Xuân Vũng Tàu
78 Giuse Trần Văn Nghĩa 1978 01-01-2013 Kim Hải Long Hương
79 Phêrô Trần Xuân Sơn 1979 01-01-2013 Đồng Tiến Bình Giã
80 Phaolô Trần Đình Tam 1979 01-01-2013 Xuân Ngọc Long Hương
81 Giuse Nguyễn Văn Anh 1980 24-08-2017 Phước Ân Bình Giã
82 Martinô Trần Thanh Tuấn 1980 24-08-2017 Tao Phùng Vũng Tàu
83 Antôn Phạm Ngọc Ái 1981 03-07-2014 Phú Hà Long Hương
84 Phêrô Nguyễn Đình Hiệp 1981 24-08-2017 Phó Phú Vinh Xuyên Mộc
85 Gioan B. Nguyễn Hoàng Bửu Kim 1981 03-07-2014 Thủ Lựu Bà Rịa
86 Phaolô Nguyễn Minh Quyền 1981 02-07-2015 Phước Hải Bà Rịa
87 Gioan Vũ Minh Vương 1981 02-07-2015 Văn Côi Xuyên Mộc
88 Tôma Nguyễn Xuân Bắc 1982 24-08-2017 Phó Xuân Sơn Bình Giã
89 Antôn Ngô Đình Cảnh 1982 03-07-2014 Phước Tỉnh Bà Rịa
90 Giuse Nguyễn Văn Lộc 1982 05-07-2018 Quản lý CV. Hải Sơn Long Hương
91 Bosco Phạm Đặng Trung Minh 1982 03-07-2014 Châu Pha Long Hương
92 Anrê Nguyễn Hồng Phong 1982 03-07-2014 Long Kiên Bà Rịa
93 Micae Huỳnh Văn Phú 1982 24-08-2017 Phó Bình Châu Xuyên Mộc
94 Phêrô Nguyễn Xuân Thọ 1982 05-07-2018 Phó Vinh Châu Bình Giã
95 Antôn Hồ Đức Thuận 1982 02-07-2015 Phước Chí Bình Giã
96 Phanxicô X. Trần Quốc Tuấn 1982 03-07-2014 Phước Thành Vũng Tàu
97 Phanxicô X. Phạm Văn Vỹ 1982 02-07-2015 Tân Lâm Xuyên Mộc
98 Giuse Nguyễn Đoàn Duy Ân 1983 06-01-2020 Phó Phước Lộc Long Hương
99 Phaolô Đỗ Nguyên Kha 1983 24-08-2017 Phó Hòa Hội Xuyên Mộc
100 Giuse Phạm Hữu Toàn 1983 06-01-2020 Phó Hải Lâm Bà Rịa
101 Phêrô Võ Tá Văn 1983 05-07-2018 Phó Vinh Trung Bình Giã
102 Phêrô Nguyễn Văn Hiến 1984 06-01-2020 Phó Vinh Hà Bình Giã
103 Giuse Nguyễn Trần Phương Hoàng 1984 02-07-2015 Hòa Tân Xuyên Mộc
104 Giuse Nguyễn Thanh Hùng 1984 24-08-2017 Phó Hòa Thuận Xuyên Mộc
105 Phêrô Trần Đình Lương 1984 04-01-2021 Phó Trung Đồng Vũng Tàu
106 Phêrô Huỳnh Tấn Phát 1984 02-07-2015 Bình Ba Bình Giã
107 Giuse Nguyễn Văn Sơn 1984 05-07-2018 Phó Long Tâm Bà Rịa
108 Giuse Nguyễn Đức Thuần 1984 05-07-2018 Phó Xuân Ngọc Long Hương
109 Giuse Bùi Anh Văn 1984 05-07-2018 Phó Song Vĩnh Long Hương
110 Gioan B. Đoàn Văn Viên 1984 05-07-2018 Phó Hòa Xuân Xuyên Mộc
111 Antôn Nguyễn Văn Đức 1985 06-01-2020 Phó Phước Bình Bà Rịa
112 Antôn Phan Văn Đức 1985 03-01-2022 Phó Láng Cát Long Hương
113 Gioan B. Phạm Đức Minh Hải 1985 03-01-2022 Phó Đức Mỹ Bình Giã
114 Đaminh Nguyễn Văn Thành 1985 06-01-2020 Phó Bà Rịa Bà Rịa
115 Giuse Trần Kim Thông 1985 04-01-2021 CV. Hải Sơn Long Hương
116 Giuse Trần Hữu Hợp 1986 04-01-2021 Phó Phước Lâm Bà Rịa
117 Giuse Phạm Đức Tài 1986 03-01-2022 Phó Hòa An Xuyên Mộc
118 Antôn Đặng Đình Thanh 1986 06-01-2020 Phó Nam Đồng Vũng Tàu
119 Phanxicô X. Nguyễn Văn Thương 1986 03-01-2022 Phó Vũng Tàu Vũng Tàu
120 Giuse Nguyễn Văn Giáo 1987 03-01-2022 Phó Chu Hải Long Hương
121 Phaolo Hoàng Linh 1987 06-01-2020 Phó Ngọc Hà Long Hương
122 Phêrô Nguyễn Văn Minh 1987 03-01-2022 Phó Hữu Phước Bình Giã
123 Phaolô Bùi Duy Phát 1987 06-01-2020 Phó Long Hương Long Hương
124 Vinhsơn Vũ Ngọc Thật 1987 06-01-2020 Phó Thanh Phong Long Hương
125 Đaminh Dương Xuân Chương 1988 03-01-2022 Phó Phước Hưng Bà Rịa
126 Giuse Nguyễn Văn Hậu 1988 04-01-2021 Phó Bãi Dâu Vũng Tàu
127 Phêrô Nguyễn Văn Huy 1988 03-01-2022 Phó Bà Rịa Bà Rịa
128 Phêrô Lê Thành Khánh 1988 03-01-2022 Phó Long Toàn Bà Rịa

 

 

XẾP THEO GIÁO HẠT

Stt Tên thánh, họ

Tên

Sinh

Chịu chức

Giáo xứ / GHBL

Giáo hạt

1 Phaolô Trần Kim Phán 1953 25-01-2000 ĐCV Xuân Lộc
2 Antôn Ngô Đình Cảnh 1982 03-07-2014 Phước Tỉnh Bà Rịa
3 Antôn Trần Quang Châu 1967 07-05-2011 Đất Đỏ Bà Rịa
4 Đaminh Dương Xuân Chương 1988 03-01-2022 Phó Phước Hưng Bà Rịa
5 Giuse Vũ Minh Đạo 1970 11-06-2009 Phước Bình Bà Rịa
6 Phêrô Vũ Công Đoán 1957 30-11-1996 Tân Phước Bà Rịa
7 Antôn Nguyễn Văn Đức 1985 06-01-2020 Phó Phước Bình Bà Rịa
8 Đaminh Nguyễn Hoàng Dương 1971 02-12-2004 Dũng Lạc Bà Rịa
9 Giuse Nguyễn Đình 1975 01-01-2013 Long Điền Bà Rịa
10 Augustinô Vũ Quang Hiến 1974 07-05-2011 Long Hải Bà Rịa
11 Giuse Trần Hữu Hợp 1986 04-01-2021 Phó Phước Lâm Bà Rịa
12 Phêrô Nguyễn Quy Hùng 1971 06-10-2005 Phước Tân Bà Rịa
13 Phêrô Nguyễn Văn Huy 1988 03-01-2022 Phó Bà Rịa Bà Rịa
14 Phaolô Chu Đăng Khải 1976 01-01-2013 Long Tân Bà Rịa
15 Phêrô Lê Thành Khánh 1988 03-01-2022 Phó Long Toàn Bà Rịa
16 Gioan B. Nguyễn Hoàng Bửu Kim 1981 03-07-2014 Thủ Lựu Bà Rịa
17 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Lâm 1977 01-01-2013 Phước Lâm Bà Rịa
18 Antôn Claret Tô Ngọc Liêm 1961 02-12-2004 Thanh An Bà Rịa
19 Giuse Nguyễn Công Luận 1974 11-06-2009 VPTGM Bà Rịa
20 Giuse Nguyễn Ngọc Nguyên 1976 01-01-2013 Phụ tá Long Tâm Bà Rịa
21 Anrê Nguyễn Hồng Phong 1982 03-07-2014 Long Kiên Bà Rịa
22 Phaolô Nguyễn Minh Quyền 1981 02-07-2015 Phước Hải Bà Rịa
23 Giuse Nguyễn Văn Sơn 1984 05-07-2018 Phó Long Tâm Bà Rịa
24 Phaolô Phạm Minh Tân 1971 06-10-2005 Long Toàn Bà Rịa
25 Đaminh Nguyễn Văn Thành 1985 06-01-2020 Phó Bà Rịa Bà Rịa
26 Giuse Võ Công Tiến 1956 25-01-1999 Long Tâm Bà Rịa
27 Gioan B. Nguyễn Bá Tín 1972 11-06-2009 Hải Lâm Bà Rịa
28 Giuse Phạm Hữu Toàn 1983 06-01-2020 Phó Hải Lâm Bà Rịa
29 Antôn Nguyễn Minh Trí 1977 07-05-2011 Phước Hưng Bà Rịa
30 Giuse Đặng Cao Trí 1967 11-04-2002 Chánh Tòa Bà Rịa
31 Giuse Nguyễn Văn Anh 1980 24-08-2017 Phước Ân Bình Giã
32 Tôma Nguyễn Xuân Bắc 1982 24-08-2017 Phó Xuân Sơn Bình Giã
33 Đaminh Mai Chiến Chinh 1972 05-07-2007 Quảng Thành Bình Giã
34 Vianney Trần Vũ Hoàng Chương 1962 06-10-2005 Thiện Phước Bình Giã
35 Giuse Trần Quốc Dân 1977 03-07-2014 Kim Long Bình Giã
36 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đăng 1975 01-01-2013 Tân Bình Bình Giã
37 Phêrô Trần Quốc Dũng 1969 03-07-2008 Xuân Trường Bình Giã
38 Gioan B. Phạm Đức Minh Hải 1985 03-01-2022 Phó Đức Mỹ Bình Giã
39 Phêrô Nguyễn Văn Hiến 1984 06-01-2020 Phó Vinh Hà Bình Giã
40 Giuse Đỗ Đức Hiện 1966 11-04-2002 Hữu Phước Bình Giã
41 Phêrô Trần Xuân Huệ 1970 06-10-2005 Vinh Châu Bình Giã
42 Phaolô Lê Đình Hùng 1968 02-12-2004 Đức Hiệp Bình Giã
43 Đaminh Hoàng Quốc Hùng 1969 17-08-2006 Suối Rao Bình Giã
44 Micae Lê Công Khanh 1977 07-05-2012 Sơn Bình Bình Giã
45 Phaolô Nguyễn Thành Lai 1969 03-07-2008 Mai Khôi Bình Giã
46 Giuse Phạm Văn 1957 17-12-1992 Xuân Sơn Bình Giã
47 Giuse M. Nguyễn Bá Thanh Minh 1967 25-01-2000 Vinh Trung Bình Giã
48 Phêrô Nguyễn Văn Minh 1987 03-01-2022 Phó Hữu Phước Bình Giã
49 Phaolô Lê Trần Hoàng Phan 1977 01-01-2013 Ngãi Giao Bình Giã
50 Phêrô Huỳnh Tấn Phát 1984 02-07-2015 Bình Ba Bình Giã
51 Phêrô Nguyễn Châu Sinh 1976 01-01-2013 Quảng Nghệ Bình Giã
52 Phêrô Trần Xuân Sơn 1979 01-01-2013 Đồng Tiến Bình Giã
53 Phêrô Đỗ Huỳnh Kiến Thành 1975 01-01-2013 Đá Bạc Bình Giã
54 Giuse Nguyễn Ngọc Thảo 1972 02-12-2004 Vinh Hà Bình Giã
55 Phêrô Nguyễn Xuân Thọ 1982 05-07-2018 Phó Vinh Châu Bình Giã
56 Antôn Hồ Đức Thuận 1982 02-07-2015 Phước Chí Bình Giã
57 Phêrô Võ Tá Văn 1983 05-07-2018 Phó Vinh Trung Bình Giã
58 Giuse Vũ Quốc Vịnh 1968 25-01-1999 Đức Mỹ Bình Giã
59 Augustinô Vũ Văn Xuân 1965 06-10-2005 Sơn Hòa Bình Giã
60 Antôn Phạm Ngọc Ái 1981 03-07-2014 Phú Hà Long Hương
61 Giuse Nguyễn Đoàn Duy Ân 1983 06-01-2020 Phó Phước Lộc Long Hương
62 Tôma A. Nguyễn Quốc Ánh 1969 02-12-2004 Láng Cát Long Hương
63 Antôn Trần Văn Binh 1962 04-09-2003 Đông Hải Long Hương
64 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đạo 1955 17-12-1992 Long Hương Long Hương
65 Antôn Phan Văn Đức 1985 03-01-2022 Phó Láng Cát Long Hương
66 Giuse Nguyễn Văn Giáo 1987 03-01-2022 Phó Chu Hải Long Hương
67 Gioan B. Trương Đình 1964 01-01-2001 Ngọc Hà Long Hương
68 Giuse Nguyễn Quang Hóa 1970 17-08-2006 Song Vĩnh Long Hương
69 Giuse Vũ Văn Hoàng 1970 06-10-2005 Lam Sơn Long Hương
70 Đaminh Vũ Duy Hùng 1968 02-12-2004 Thanh Phong Long Hương
71 Phaolô Bùi Đức Kỳ 1954 01-10-1988 Xuân Hà Long Hương
72 Phaolo Hoàng Linh 1987 06-01-2020 Phó Ngọc Hà Long Hương
73 Giuse Nguyễn Văn Lộc 1982 05-07-2018 Quản lý CV. Hải Sơn Long Hương
74 Bosco Phạm Đặng Trung Minh 1982 03-07-2014 Châu Pha Long Hương
75 Giuse Đoàn Như Nghĩa 1957 09-06-1994 Giám đốc CV. Hải Sơn Long Hương
76 Giuse Trần Văn Nghĩa 1978 01-01-2013 Kim Hải Long Hương
77 Phaolô Bùi Duy Phát 1987 06-01-2020 Phó Long Hương Long Hương
78 Phêrô Trần Thanh Sơn 1965 11-04-2002 Phước Lộc Long Hương
79 Phaolô Trần Đình Tam 1979 01-01-2013 Xuân Ngọc Long Hương
80 Vinhsơn Vũ Ngọc Thật 1987 06-01-2020 Phó Thanh Phong Long Hương
81 Anphongsô Nguyễn Văn Thế 1961 04-09-2003 Chu Hải Long Hương
82 Giuse Trần Kim Thông 1985 04-01-2021 CV. Hải Sơn Long Hương
83 Giuse Nguyễn Đức Thuần 1984 05-07-2018 Phó Xuân Ngọc Long Hương
84 Giuse Trịnh Văn Thuận 1965 11-04-2002 Hải Sơn Long Hương
85 Giuse Bùi Anh Văn 1984 05-07-2018 Phó Song Vĩnh Long Hương
86 Gioan B. Nguyễn Văn Bộ 1957 17-12-1992 Vũng Tàu Vũng Tàu
87 Vinhsơn Đào Văn Đại 1978 01-01-2013 Hải Xuân Vũng Tàu
88 Phêrô Ngô Xuân Đông 1969 02-12-2004 Nam Bình Vũng Tàu
89 Đaminh Ngô Ngọc Giáp 1969 06-10-2005 Bãi Dâu Vũng Tàu
90 Giuse Nguyễn Văn Hậu 1988 04-01-2021 Phó Bãi Dâu Vũng Tàu
91 Augustinô Trần Thanh Hòa 1969 06-10-2005 Bến Đá Vũng Tàu
92 Vinhsơn Trần Đình Hòa 1973 01-01-2013 Tân Châu Vũng Tàu
93 Đaminh Hoàng Quốc Hùng 1969 17-08-2006 Hải An Vũng Tàu
94 Phêrô Nguyễn Minh Hùng 1974 07-05-2011 Sao Mai Vũng Tàu
95 Giuse Phạm Văn Khiết 1969 02-12-2004 Thủy Giang Vũng Tàu
96 Giuse Trần Hữu Lâm 1969 02-12-2004 Hải An Vũng Tàu
97 Phêrô Đặng Duy Linh 1966 04-09-2003 Bãi Dâu Vũng Tàu
98 Matthêu Trần Bảo Long 1957 25-01-2000 Trung Đồng Vũng Tàu
99 Phêrô Trần Đình Lương 1984 04-01-2021 Phó Trung Đồng Vũng Tàu
100 Phêrô Nguyễn Thái Phúc 1957 07-02-1996 Bãi Dâu Vũng Tàu
101 Bênêđictô Ngô Minh Phước 1956 23-10-1997 Đông Xuyên Vũng Tàu
102 Vianney Lê Quang Tấn 1971 06-10-2005 Bãi Dâu Vũng Tàu
103 Antôn Đặng Đình Thanh 1986 06-01-2020 Phó Nam Đồng Vũng Tàu
104 Phanxicô X. Nguyễn Văn Thương 1986 03-01-2022 Phó Vũng Tàu Vũng Tàu
105 Martinô Trần Thanh Tuấn 1980 24-08-2017 Tao Phùng Vũng Tàu
106 Phanxicô X. Trần Quốc Tuấn 1982 03-07-2014 Phước Thành Vũng Tàu
107 Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn 1975 01-01-2013 Hải Đăng Vũng Tàu
108 Giuse Trần Hữu Tuyến 1975 07-05-2011 Nam Đồng Vũng Tàu
109 Đaminh Mai Quang Bình 1973 03-07-2008 Hòa Phước Xuyên Mộc
110 Giuse Đinh Phước Đại 1970 03-07-2008 Hòa Thuận Xuyên Mộc
111 Phêrô Nguyễn Đình Hiệp 1981 24-08-2017 Phó Phú Vinh Xuyên Mộc
112 Giuse Nguyễn Trần Phương Hoàng 1984 02-07-2015 Hòa Tân Xuyên Mộc
113 Giuse Nguyễn Thanh Hùng 1984 24-08-2017 Phó Hòa Thuận Xuyên Mộc
114 Phaolô Đỗ Nguyên Kha 1983 24-08-2017 Phó Hòa Hội Xuyên Mộc
115 Phanxicô X. Vũ Sơn Lâm 1971 05-07-2007 Hồ Tràm Xuyên Mộc
116 Giuse Nguyễn Văn Lượng 1953 25-01-2000 Bình Châu Xuyên Mộc
117 Giuse Hoàng Cao Nguyên 1967 02-12-2004 Bông Trang Xuyên Mộc
118 Micae Huỳnh Văn Phú 1982 24-08-2017 Phó Bình Châu Xuyên Mộc
119 Vinhsơn Nguyễn Huy Quang 1969 17-08-2006 Hòa An Xuyên Mộc
120 Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh 1960 17-12-1992 Hòa Xuân Xuyên Mộc
121 Giuse Phạm Đức Tài 1986 03-01-2022 Phó Hòa An Xuyên Mộc
122 Giuse Vũ Đức Thịnh 1976 11-06-2009 Hòa Sơn Xuyên Mộc
123 Antôn Nguyễn Văn Thuần 1973 11-06-2009 Hòa Hưng Xuyên Mộc
124 Antôn Nguyễn Văn Toàn 1966 25-01-2000 Phú Vinh Xuyên Mộc
125 Giuse Trần Đình Túc 1973 11-06-2009 Hòa Hội Xuyên Mộc
126 Gioan B. Đoàn Văn Viên 1984 05-07-2018 Phó Hòa Xuân Xuyên Mộc
127 Giuse Phạm Thanh 1974 01-01-2013 Hoà Lâm Xuyên Mộc
128 Gioan Vũ Minh Vương 1981 02-07-2015 Văn Côi Xuyên Mộc
129 Phanxicô X. Phạm Văn Vỹ 1982 02-07-2015 Tân Lâm Xuyên Mộc

 

QUÝ CHA HƯU DƯỠNG

Stt Tên thánh, họ Tên Sinh Chịu chức Nơi nghỉ hưu
1 Phanxicô X. Trần Quang Châu 1941 28-05-1969 Phước Lâm (H)
2 Giuse Trần Văn Cử 1947 25-05-1975 Phước Lâm (H)
3 Gioan B. Nguyễn Văn Đạo 1940 19-07-1966 Thanh Phong(H)
4 Đaminh Phạm Đình Hảo 1951 22-09-1994 Phước Lâm (H)
5 Giuse Nguyễn Văn Hậu 1945 01-05-1974 Phước Lâm (H)
6 Antôn Ngô Văn Hữu 1947 15-06-1975 Phước Lâm (H)
7 Phêrô Trần Văn Huyên 1947 15-04-1975 Phước Lâm (H)
8 Phêrô Ngô Kỷ 1935 29-04-1970 Phước Lâm (H)
9 Gioan B. Nguyễn Đình Luận 1944 28-04-1973 Nghĩa Yên (H)
10 Matthia Huỳnh Ngọc Luận 1951 20-11-1975 Bệnh
11 Giuse Vũ Văn Tân 1937 30-04-1967 Hải Xuân (H)
12 Giuse Lê Thanh 1946 29-06-1974 Hòa An (H)
13 Tôma Nguyễn Hữu Thiện 1943 14-01-1992 Phước Lâm (H)
14 Phaolô Nguyễn Hữu Thời 1945 19-03-1974 Phước Khánh (H)
15 Antôn Lê Quang Trình 1940 31-05-1966 Hoa Kỳ (H)
16 Phaolô Nguyễn Thanh 1970 06-10-2005 Phước Lâm (H)
17 Giuse Trần Minh Sơn 1950 01-10-1988 Phước Lâm (H)
18 Phanxicô X. Đinh Huỳnh Phùng 1951 23-10-1997 Phước Lâm (H)

 

Văn phòng Tòa Giám mục Bà Rịa

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.