DANH SÁCH CÁC LINH MỤC GIÁO PHẬN BÀ RỊA

Cập nhật đến tháng 06.2020

DANH SÁCH THEO THỨ TỰ ABC

Stt Tên thánh, họ Tên Sinh Chịu chức Giáo xứ / GHBL Giáo hạt
1          Antôn Phạm Ngọc Ái 1981 03-07-2014 Thanh An Bà Rịa
2          Giuse Nguyễn Đoàn Duy Ân 1983 06-01-2020 Phó Vinh Trung Bình Giã
3          Giuse Nguyễn Văn Anh 1980 24-08-2017 Phó Hải Lâm Bà Rịa
4          Tôma A. Nguyễn Quốc Ánh 1969 02-12-2004 Láng Cát Long Hương
5          Tôma Nguyễn Xuân Bắc 1982 24-08-2017 Phó Chánh Tòa Bà Rịa
6          Antôn Trần Văn Binh 1962 04-09-2003 Tân Châu Vũng Tàu
7          Đaminh Mai Quang Bình 1973 03-07-2008 Hòa Phước Xuyên Mộc
8          Gioan B. Nguyễn Văn Bộ 1957 17-12-1992 Vũng Tàu Vũng Tàu
9          Antôn Ngô Đình Cảnh 1982 03-07-2014 Phước Tỉnh Bà Rịa
10      Antôn Trần Quang Châu 1967 07-05-2011 Đất Đỏ Bà Rịa
11      Phaolô Nguyễn Văn Châu CSsR 1963 01-01-2001 Phước Ân Bình Giã
12      Đaminh Mai Chiến Chinh 1972 05-07-2007 Bình Ba Bình Giã
13      Vianney Tr. Vũ Hoàng Chương 1962 06-10-2005 Hòa Tân Xuyên Mộc
14      Vinhsơn Đào Văn Đại 1978 01-01-2013 Xuân Trường Bình Giã
15      Giuse Đinh Phước Đại 1970 03-07-2008 Hòa Thuận Xuyên Mộc
16      Giuse Trần Quốc Dân 1977 03-07-2014 Kim Long Bình Giã
17      Phanxicô X. Nguyễn Văn Đăng 1975 01-01-2013 Tân Bình Bình Giã
18      Giuse Vũ Minh Đạo 1970 11-06-2009 Phước Bình Bà Rịa
19      Phanxicô X. Nguyễn Văn Đạo 1955 17-12-1992 Long Hương Long Hương
20      Phêrô Vũ Công Đoán 1957 30-11-1996 Tân Phước Bà Rịa
21      Phêrô Ngô Xuân Đông 1969 02-12-2004 Nam Bình Vũng Tàu
22      Antôn Nguyễn Văn Đức 1985 06-01-2020 Phó Phú Vinh Xuyên Mộc
23      Phêrô Trần Quốc Dũng 1969 03-07-2008 Phú Hà Long Hương
24      Đaminh Nguyễn Hoàng Dương 1971 02-12-2004 Dũng Lạc Bà Rịa
25      Đaminh Ngô Ngọc Giáp 1969 06-10-2005 Sơn Bình Bình Giã
26      Giuse Nguyễn Đình 1975 01-01-2013 Long Điền Bà Rịa
27      Gioan B. Trương Đình 1964 01-01-2001 Ngọc Hà Long Hương
28      Augustinô Vũ Quang Hiến 1974 07-05-2011 Long Hải Bà Rịa
29      Phêrô Nguyễn Văn Hiến 1984 06-01-2020 Phó Song Vĩnh Long Hương
30      Giuse Đỗ Đức Hiện 1966 11-04-2002 Hữu Phước Bình Giã
31      Phêrô Nguyễn Đình Hiệp 1981 24-08-2017 Phó Phước Lộc Long Hương
32      Giuse Nguyễn Quang Hóa 1970 17-08-2006 Song Vĩnh Long Hương
33      Augustinô Trần Thanh Hòa 1969 06-10-2005 Bến Đá Vũng Tàu
34      Vinhsơn Trần Đình Hòa 1973 01-01-2013 Hoà Lâm Xuyên Mộc
35      Giuse Vũ Văn Hoàng 1970 06-10-2005 Lam Sơn Long Hương
36      Giuse Nguyễn Trần Phương Hoàng 1984 02-07-2015 Phó Ngọc Hà Long Hương
37      Phêrô Trần Xuân Huệ 1970 06-10-2005 Vinh Châu Bình Giã
38      Phêrô Nguyễn Quy Hùng 1971 06-10-2005 Phước Tân Bà Rịa
39      Phaolô Lê Đình Hùng 1968 02-12-2004 Đức Hiệp Bình Giã
40      Phêrô Nguyễn Minh Hùng 1974 07-05-2011 Suối Rao Bình Giã
41      Đaminh Vũ Duy Hùng 1968 02-12-2004 Thanh Phong Long Hương
42      Giuse Nguyễn Thanh Hùng 1984 24-08-2017 Phó Chu Hải Long Hương
43      Đaminh Hoàng Quốc Hùng 1969 17-08-2006 Hải An Vũng Tàu
44      Phaolô Đỗ Nguyên Kha 1983 24-08-2017 Phó Sao Mai Vũng Tàu
45      Phaolô Chu Đăng Khải 1976 01-01-2013 Long Tân Bà Rịa
46      Micae Lê Công Khanh 1977 07-05-2012 Quảng Thành Bình Giã
47      Giuse Phạm Văn Khiết 1969 02-12-2004 Thủy Giang Vũng Tàu
48      Gioan B. Nguyễn Hoàng Bửu Kim 1981 03-07-2014 Thủ Lựu Bà Rịa
49      Phaolô Bùi Đức Kỳ 1954 01-10-1988 Xuân Hà Long Hương
50      Phaolô Nguyễn Thành Lai 1969 03-07-2008 Mai Khôi Bình Giã
51      Giuse Trần Hữu Lâm 1969 02-12-2004 Vinh Trung Bình Giã
52      Phanxicô X. Nguyễn Thanh Lâm 1977 01-01-2013 Quảng Nghệ Bình Giã
53      Phanxicô X. Vũ Sơn Lâm 1971 05-07-2007 Hồ Tràm Xuyên Mộc
54      Antôn Claret Tô Ngọc Liêm 1961 02-12-2004 Xuân Ngọc Long Hương
55      Phêrô Đặng Duy Linh 1966 04-09-2003 Sao Mai Vũng Tàu
56      Phaolô Hoàng Linh 1987 06-01-2020 Phó Hòa Hội Xuyên Mộc
57      Giuse Nguyễn Văn Lộc 1982 05-07-2018 CV. Hải Sơn Long Hương
58      Matthêu Trần Bảo Long 1957 25-01-2000 Trung Đồng Vũng Tàu
59      Giuse Nguyễn Công Luận 1974 11-06-2009 TGM Bà Rịa
60      Giuse Nguyễn Văn Lượng 1953 25-01-2000 Bình Châu Xuyên Mộc
61      Giuse Phạm Văn 1957 17-12-1992 Xuân Sơn Bình Giã
62      Bosco Phạm Đặng Trung Minh 1982 03-07-2014 Châu Pha Long Hương
63      Giuse M. Nguyễn Bá Thanh Minh 1967 25-01-2000 Hải Xuân Vũng Tàu
64      Giuse Đoàn Như Nghĩa 1957 09-06-1994 CV. Hải Sơn Long Hương
65      Giuse Trần Văn Nghĩa 1978 01-01-2013 Kim Hải Long Hương
66      Giuse Nguyễn Ngọc Nguyên 1976 01-01-2013 Chánh Tòa Bà Rịa
67      Giuse Hoàng Cao Nguyên 1967 02-12-2004 Bông Trang Xuyên Mộc
68      Phaolô Lê Trần Hoàng Phan 1977 01-01-2013 Đông Hải Long Hương
69      Phaolô Trần Kim Phán 1953 25-01-2000 ĐCV Xuân Lộc  
70      Phaolô Bùi Duy Phát 1987 06-01-2020 Phó Phước Lâm Bà Rịa
71      Phêrô Huỳnh Tấn Phát 1984 02-07-2015 Phó Vũng Tàu Vũng Tàu
72      Anrê Nguyễn Hồng Phong 1982 03-07-2014 Long Kiên Bà Rịa
73      Micae Huỳnh Văn Phú 1982 24-08-2017 Phó Chánh Tòa Bà Rịa
74      Phêrô Nguyễn Thái Phúc 1957 07-02-1996 Bãi Dâu Vũng Tàu
75      Phanxicô X. Đinh Huỳnh Phùng 1951 23-10-1997 Ngãi Giao Bình Giã
76      Bênêđictô Ngô Minh Phước 1956 23-10-1997 Đông Xuyên Vũng Tàu
77      Vinhsơn Nguyễn Huy Quang 1969 17-08-2006 Hòa An Xuyên Mộc
78      Phaolô Nguyễn Minh Quyền 1981 02-07-2015 Phước Hải Bà Rịa
79      Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh 1960 17-12-1992 Hòa Xuân Xuyên Mộc
80      Phêrô Nguyễn Châu Sinh 1976 01-01-2013 Vinh Hà Bình Giã
81      Phêrô Trần Xuân Sơn 1979 01-01-2013 Đồng Tiến Bình Giã
82      Phêrô Trần Thanh Sơn 1965 11-04-2002 Phước Lộc Long Hương
83      Giuse Nguyễn Văn Sơn 1984 05-07-2018 Phó Hòa Xuân Xuyên Mộc
84      Phaolô Trần Đình Tam 1979 01-01-2013 Phó Hải Xuân Vũng Tàu
85      Phaolô Phạm Minh Tân 1971 06-10-2005 Long Toàn Bà Rịa
86      Vianney Lê Quang Tấn 1971 06-10-2005 Phước Lâm Bà Rịa
87      Antôn Đặng Đình Thanh 1986 06-01-2020 Phó Phước Hưng Bà Rịa
88      Phêrô Đỗ Huỳnh Kiến Thành 1975 01-01-2013 Đá Bạc Bình Giã
89      Đaminh Nguyễn Văn Thành 1985 06-01-2020 Phó Vinh Châu Bình Giã
90      Giuse Nguyễn Ngọc Thảo 1972 02-12-2004 Tao Phùng Vũng Tàu
91      Vinhsơn Vũ Ngọc Thật 1987 06-01-2020 Phó Xuân Sơn Bình Giã
92      Anphongsô Nguyễn Văn Thế 1961 04-09-2003 Chu Hải Long Hương
93      Giuse Vũ Đức Thịnh 1976 11-06-2009 Hòa Sơn Xuyên Mộc
94      Phêrô Nguyễn Xuân Thọ 1982 05-07-2018 Phó Phước Bình Bà Rịa
95      Giuse Nguyễn Đức Thuần 1984 05-07-2018 Phó Bãi Dâu   Vũng Tàu
96      Antôn Nguyễn Văn Thuần 1973 11-06-2009 Hòa Hưng Xuyên Mộc
97      Antôn Hồ Đức Thuận 1982 02-07-2015 Phước Chí Bình Giã
98      Giuse Trịnh Văn Thuận 1965 11-04-2002 Hải Sơn Long Hương
99      Giuse Võ Công Tiến 1956 25-01-1999 Long Tâm Bà Rịa
100              Gioan B. Nguyễn Bá Tín 1972 11-06-2009 Hải Lâm Bà Rịa
101              Giuse Phạm Hữu Toàn 1983 06-01-2020 Phó Thanh Phong Long Hương
102              Antôn Nguyễn Văn Toàn 1966 25-01-2000 Phú Vinh Xuyên Mộc
103              Giuse Đặng Cao Trí 1967 11-04-2002 Chánh Tòa Bà Rịa
104              Antôn Nguyễn Minh Trí 1977 07-05-2011 Phước Hưng Bà Rịa
105              Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn 1975 01-01-2013 Hải Đăng Vũng Tàu
106              Phanxicô X. Trần Quốc Tuấn 1982 03-07-2014 Phước Thành Vũng Tàu
107              Martinô Trần Thanh Tuấn 1980 24-08-2017 Phó Vũng Tàu Vũng Tàu
108              Giuse Trần Đình Túc 1973 11-06-2009 Hòa Hội Xuyên Mộc
109              Giuse Trần Hữu Tuyến 1975 07-05-2011 Nam Đồng Vũng Tàu
110              Giuse Bùi Anh Văn 1984 05-07-2018 Phó Hòa Thuận Xuyên Mộc
111              Phêrô Võ Tá Văn 1983 05-07-2018 Phó Bình Châu Xuyên Mộc
112              Gioan B. Đoàn Văn Viên 1984 05-07-2018 Phó Long Tâm Bà Rịa
113              Giuse Vũ Quốc Vịnh 1968 25-01-1999 Đức Mỹ Bình Giã
114              Giuse Phạm Thanh 1974 01-01-2013 Sơn Hoà Bình Giã
115              Gioan Vũ Minh Vương 1981 02-07-2015 Văn Côi Xuyên Mộc
116              Phanxicô X. Phạm Văn Vỹ 1982 02-07-2015 Tân Lâm Xuyên Mộc
117              Augustinô Vũ Văn Xuân 1965 06-10-2005 Thiện Phước Bình Giã

 

 

 

 

QUÝ CHA HƯU DƯỠNG

1          Phanxicô X. Trần Quang Châu 1941 28-05-1969 Phước Lâm (H)
2          Giuse Trần Văn Cử 1947 25-05-1975 Phước Lâm (H)
3          Gioan B. Nguyễn Văn Đạo 1940 19-07-1966 Thanh Phong(H)
4          Đaminh Phạm Đình Hảo 1951 22-09-1994 Phước Lâm (H)
5          Giuse Nguyễn Văn Hậu 1945 01-05-1974 Phước Lâm (H)
6          Antôn Ngô Văn Hữu 1947 15-06-1975 Phước Lâm (H)
7          Phêrô Trần Văn Huyên 1947 15-04-1975 Phước Lâm (H)
8          Phêrô Ngô Kỷ 1935 29-04-1970 Phước Lâm (H)
9          Gioan B. Nguyễn Đình Luận 1944 28-04-1973 Nghĩa Yên (H)
10      Matthia Huỳnh Ngọc Luận 1951 20-11-1975 Bệnh
11      Giuse Vũ Văn Tân 1937 30-04-1967 Hải Xuân (H)
12      Giuse Lê Thanh 1946 29-06-1974 Hòa An (H)
13      Tôma Nguyễn Hữu Thiện 1943 14-01-1992 Phước Lâm (H)
14      Phaolô Nguyễn Hữu Thời 1945 19-03-1974 Phước Khánh (H)
15      Antôn Lê Quang Trình 1940 31-05-1966 Hoa Kỳ (H)
16      Phaolô Nguyễn Thanh 1970 06-10-2005 Phước Lâm (H)
17      Giuse Trần Minh Sơn 1950 01-10-1988 Phước Lâm (H)

 

 

DANH SÁCH THEO GIÁO HẠT

Stt

Tên thánh, họ Tên Sinh Chịu chức Giáo xứ / GHBL Giáo hạt
1          Antôn Phạm Ngọc Ái 1981 03-07-2014 Thanh An Bà Rịa
2          Giuse Nguyễn Văn Anh 1980 24-08-2017 Phó Hải Lâm Bà Rịa
3          Tôma Nguyễn Xuân Bắc 1982 24-08-2017 Phó Chánh Tòa Bà Rịa
4          Antôn Ngô Đình Cảnh 1982 03-07-2014 Phước Tỉnh Bà Rịa
5          Antôn Trần Quang Châu 1967 07-05-2011 Đất Đỏ Bà Rịa
6          Giuse Vũ Minh Đạo 1970 11-06-2009 Phước Bình Bà Rịa
7          Phêrô Vũ Công Đoán 1957 30-11-1996 Tân Phước Bà Rịa
8          Đaminh Nguyễn Hoàng Dương 1971 02-12-2004 Dũng Lạc Bà Rịa
9          Giuse Nguyễn Đình 1975 01-01-2013 Long Điền Bà Rịa
10      Augustinô Vũ Quang Hiến 1974 07-05-2011 Long Hải Bà Rịa
11      Phêrô Nguyễn Quy Hùng 1971 06-10-2005 Phước Tân Bà Rịa
12      Phaolô Chu Đăng Khải 1976 01-01-2013 Long Tân Bà Rịa
13      Gioan B. Nguyễn Hoàng Bửu Kim 1981 03-07-2014 Thủ Lựu Bà Rịa
14      Giuse Nguyễn Công Luận 1974 11-06-2009 TGM Bà Rịa
15      Giuse Nguyễn Ngọc Nguyên 1976 01-01-2013 Chánh Tòa Bà Rịa
16      Phaolô Bùi Duy Phát 1987 06-01-2020 Phó Phước Lâm Bà Rịa
17      Anrê Nguyễn Hồng Phong 1982 03-07-2014 Long Kiên Bà Rịa
18      Micae Huỳnh Văn Phú 1982 24-08-2017 Phó Chánh Tòa Bà Rịa
19      Phaolô Nguyễn Minh Quyền 1981 02-07-2015 Phước Hải Bà Rịa
20      Phaolô Phạm Minh Tân 1971 06-10-2005 Long Toàn Bà Rịa
21      Vianney Lê Quang Tấn 1971 06-10-2005 Phước Lâm Bà Rịa
22      Antôn Đặng Đình Thanh 1986 06-01-2020 Phó Phước Hưng Bà Rịa
23      Phêrô Nguyễn Xuân Thọ 1982 05-07-2018 Phó Phước Bình Bà Rịa
24      Giuse Võ Công Tiến 1956 25-01-1999 Long Tâm Bà Rịa
25      Gioan B. Nguyễn Bá Tín 1972 11-06-2009 Hải Lâm Bà Rịa
26      Giuse Đặng Cao Trí 1967 11-04-2002 Chánh Tòa Bà Rịa
27      Antôn Nguyễn Minh Trí 1977 07-05-2011 Phước Hưng Bà Rịa
28      Gioan B. Đoàn Văn Viên 1984 05-07-2018 Phó Long Tâm Bà Rịa
29      Giuse Nguyễn Đoàn Duy Ân 1983 06-01-2020 Phó Vinh Trung Bình Giã
30      Phaolô Nguyễn Văn Châu CSsR 1963 01-01-2001 Phước Ân Bình Giã
31      Đaminh Mai Chiến Chinh 1972 05-07-2007 Bình Ba Bình Giã
32      Vinhsơn Đào Văn Đại 1978 01-01-2013 Xuân Trường Bình Giã
33      Giuse Trần Quốc Dân 1977 03-07-2014 Kim Long Bình Giã
34      Phanxicô X. Nguyễn Văn Đăng 1975 01-01-2013 Tân Bình Bình Giã
35      Đaminh Ngô Ngọc Giáp 1969 06-10-2005 Sơn Bình Bình Giã
36      Giuse Đỗ Đức Hiện 1966 11-04-2002 Hữu Phước Bình Giã
37      Phêrô Trần Xuân Huệ 1970 06-10-2005 Vinh Châu Bình Giã
38      Phaolô Lê Đình Hùng 1968 02-12-2004 Đức Hiệp Bình Giã
39      Phêrô Nguyễn Minh Hùng 1974 07-05-2011 Suối Rao Bình Giã
40      Micae Lê Công Khanh 1977 07-05-2012 Quảng Thành Bình Giã
41      Phaolô Nguyễn Thành Lai 1969 03-07-2008 Mai Khôi Bình Giã
42      Giuse Trần Hữu Lâm 1969 02-12-2004 Vinh Trung Bình Giã
43      Phanxicô X. Nguyễn Thanh Lâm 1977 01-01-2013 Quảng Nghệ Bình Giã
44      Giuse Phạm Văn 1957 17-12-1992 Xuân Sơn Bình Giã
45      Phanxicô X. Đinh Huỳnh Phùng 1951 23-10-1997 Ngãi Giao Bình Giã
46      Phêrô Nguyễn Châu Sinh 1976 01-01-2013 Vinh Hà Bình Giã
47      Phêrô Trần Xuân Sơn 1979 01-01-2013 Đồng Tiến Bình Giã
48      Phêrô Đỗ Huỳnh Kiến Thành 1975 01-01-2013 Đá Bạc Bình Giã
49      Đaminh Nguyễn Văn Thành 1985 06-01-2020 Phó Vinh Châu Bình Giã
50      Vinhsơn Vũ Ngọc Thật 1987 06-01-2020 Phó Xuân Sơn Bình Giã
51      Antôn Hồ Đức Thuận 1982 02-07-2015 Phước Chí Bình Giã
52      Giuse Vũ Quốc Vịnh 1968 25-01-1999 Đức Mỹ Bình Giã
53      Giuse Phạm Thanh 1974 01-01-2013 Sơn Hoà Bình Giã
54      Augustinô Vũ Văn Xuân 1965 06-10-2005 Thiện Phước Bình Giã
55      Tôma A. Nguyễn Quốc Ánh 1969 02-12-2004 Láng Cát Long Hương
56      Phanxicô X. Nguyễn Văn Đạo 1955 17-12-1992 Long Hương Long Hương
57      Phêrô Trần Quốc Dũng 1969 03-07-2008 Phú Hà Long Hương
58      Gioan B. Trương Đình 1964 01-01-2001 Ngọc Hà Long Hương
59      Phêrô Nguyễn Văn Hiến 1984 06-01-2020 Phó Song Vĩnh Long Hương
60      Phêrô Nguyễn Đình Hiệp 1981 24-08-2017 Phó Phước Lộc Long Hương
61      Giuse Nguyễn Quang Hóa 1970 17-08-2006 Song Vĩnh Long Hương
62      Giuse Vũ Văn Hoàng 1970 06-10-2005 Lam Sơn Long Hương
63      Giuse Nguyễn Trần Phương Hoàng 1984 02-07-2015 Phó Ngọc Hà Long Hương
64      Đaminh Vũ Duy Hùng 1968 02-12-2004 Thanh Phong Long Hương
65      Giuse Nguyễn Thanh Hùng 1984 24-08-2017 Phó Chu Hải Long Hương
66      Phaolô Bùi Đức Kỳ 1954 01-10-1988 Xuân Hà Long Hương
67      Antôn Claret Tô Ngọc Liêm 1961 02-12-2004 Xuân Ngọc Long Hương
68      Giuse Nguyễn Văn Lộc 1982 05-07-2018 CV. Hải Sơn Long Hương
69      Bosco Phạm Đặng Trung Minh 1982 03-07-2014 Châu Pha Long Hương
70      Giuse Đoàn Như Nghĩa 1957 09-06-1994 CV. Hải Sơn Long Hương
71      Giuse Trần Văn Nghĩa 1978 01-01-2013 Kim Hải Long Hương
72      Phaolô Lê Trần Hoàng Phan 1977 01-01-2013 Đông Hải Long Hương
73      Phêrô Trần Thanh Sơn 1965 11-04-2002 Phước Lộc Long Hương
74      Anphongsô Nguyễn Văn Thế 1961 04-09-2003 Chu Hải Long Hương
75      Giuse Trịnh Văn Thuận 1965 11-04-2002 Hải Sơn Long Hương
76      Giuse Phạm Hữu Toàn 1983 06-01-2020 Phó Thanh Phong Long Hương
77      Antôn Trần Văn Binh 1962 04-09-2003 Tân Châu Vũng Tàu
78      Gioan B. Nguyễn Văn Bộ 1957 17-12-1992 Vũng Tàu Vũng Tàu
79      Phêrô Ngô Xuân Đông 1969 02-12-2004 Nam Bình Vũng Tàu
80      Augustinô Trần Thanh Hòa 1969 06-10-2005 Bến Đá Vũng Tàu
81      Đaminh Hoàng Quốc Hùng 1969 17-08-2006 Hải An Vũng Tàu
82      Phaolô Đỗ Nguyên Kha 1983 24-08-2017 Phó Sao Mai Vũng Tàu
83      Giuse Phạm Văn Khiết 1969 02-12-2004 Thủy Giang Vũng Tàu
84      Phêrô Đặng Duy Linh 1966 04-09-2003 Sao Mai Vũng Tàu
85      Matthêu Trần Bảo Long 1957 25-01-2000 Trung Đồng Vũng Tàu
86      Giuse M. Nguyễn Bá Thanh Minh 1967 25-01-2000 Hải Xuân Vũng Tàu
87      Phêrô Huỳnh Tấn Phát 1984 02-07-2015 Phó Vũng Tàu Vũng Tàu
88      Phêrô Nguyễn Thái Phúc 1957 07-02-1996 Bãi Dâu Vũng Tàu
89      Bênêđictô Ngô Minh Phước 1956 23-10-1997 Đông Xuyên Vũng Tàu
90      Phaolô Trần Đình Tam 1979 01-01-2013 Phó Hải Xuân Vũng Tàu
91      Giuse Nguyễn Ngọc Thảo 1972 02-12-2004 Tao Phùng Vũng Tàu
92      Giuse Nguyễn Đức Thuần 1984 05-07-2018 Phó Bãi Dâu   Vũng Tàu
93      Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn 1975 01-01-2013 Hải Đăng Vũng Tàu
94      Phanxicô X. Trần Quốc Tuấn 1982 03-07-2014 Phước Thành Vũng Tàu
95      Martinô Trần Thanh Tuấn 1980 24-08-2017 Phó Vũng Tàu Vũng Tàu
96      Giuse Trần Hữu Tuyến 1975 07-05-2011 Nam Đồng Vũng Tàu
97      Đaminh Mai Quang Bình 1973 03-07-2008 Hòa Phước Xuyên Mộc
98      Vianney Tr. Vũ Hoàng Chương 1962 06-10-2005 Hòa Tân Xuyên Mộc
99      Giuse Đinh Phước Đại 1970 03-07-2008 Hòa Thuận Xuyên Mộc
100              Antôn Nguyễn Văn Đức 1985 06-01-2020 Phó Phú Vinh Xuyên Mộc
101              Vinhsơn Trần Đình Hòa 1973 01-01-2013 Hoà Lâm Xuyên Mộc
102              Phanxicô X. Vũ Sơn Lâm 1971 05-07-2007 Hồ Tràm Xuyên Mộc
103              Phaolô Hoàng Linh 1987 06-01-2020 Phó Hòa Hội Xuyên Mộc
104              Giuse Nguyễn Văn Lượng 1953 25-01-2000 Bình Châu Xuyên Mộc
105              Giuse Hoàng Cao Nguyên 1967 02-12-2004 Bông Trang Xuyên Mộc
106              Vinhsơn Nguyễn Huy Quang 1969 17-08-2006 Hòa An Xuyên Mộc
107              Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh 1960 17-12-1992 Hòa Xuân Xuyên Mộc
108              Giuse Nguyễn Văn Sơn 1984 05-07-2018 Phó Hòa Xuân Xuyên Mộc
109              Giuse Vũ Đức Thịnh 1976 11-06-2009 Hòa Sơn Xuyên Mộc
110              Antôn Nguyễn Văn Thuần 1973 11-06-2009 Hòa Hưng Xuyên Mộc
111              Antôn Nguyễn Văn Toàn 1966 25-01-2000 Phú Vinh Xuyên Mộc
112              Giuse Trần Đình Túc 1973 11-06-2009 Hòa Hội Xuyên Mộc
113              Giuse Bùi Anh Văn 1984 05-07-2018 Phó Hòa Thuận Xuyên Mộc
114              Phêrô Võ Tá Văn 1983 05-07-2018 Phó Bình Châu Xuyên Mộc
115              Gioan Vũ Minh Vương 1981 02-07-2015 Văn Côi Xuyên Mộc
116              Phanxicô X. Phạm Văn Vỹ 1982 02-07-2015 Tân Lâm Xuyên Mộc
117              Phaolô Trần Kim Phán 1953 25-01-2000 ĐCV Xuân Lộc  

Văn phòng Tòa Giám mục Bà Rịa

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.