DANH SÁCH CÁC LINH MỤC GIÁO PHẬN BÀ RỊA

Cập nhật đến tháng 06.2021

DANH SÁCH THEO THỨ TỰ ABC

 

Stt Tên thánh, họ Tên Sinh Chịu chức Giáo xứ / GHBL Giáo hạt
1 Antôn Phạm Ngọc Ái 1981 03-07-2014 Thanh An Bà Rịa
2 Giuse Nguyễn Đoàn Duy Ân 1983 06-01-2020 Vinh Trung  (Phó) Bình Giã
3 Giuse Nguyễn Văn Anh 1980 24-08-2017 Hải Lâm Bà Rịa
4 Tôma A. Nguyễn Quốc Ánh 1969 02-12-2004 Láng Cát Long Hương
5 Tôma Nguyễn Xuân Bắc 1982 24-08-2017 Chánh Tòa (Phó) Bà Rịa
6 Antôn Trần Văn Binh 1962 04-09-2003 Đông Hải Long Hương
7 Đaminh Mai Quang Bình 1973 03-07-2008 Hòa Phước Xuyên Mộc
8 Gioan B. Nguyễn Văn Bộ 1957 17-12-1992 Vũng Tàu Vũng Tàu
9 Antôn Ngô Đình Cảnh 1982 03-07-2014 Phước Tỉnh Bà Rịa
10 Antôn Trần Quang Châu 1967 07-05-2011 Đất Đỏ Bà Rịa
11 Phaolô Nguyễn Văn Châu CSsR 1963 01-01-2001 Phước Ân Bình Giã
12 Đaminh Mai Chiến Chinh 1972 05-07-2007 Quảng Thành Bình Giã
13 Vianney Trần Vũ Hoàng Chương 1962 06-10-2005 Thiện Phước Bình Giã
14 Vinhsơn Đào Văn Đại 1978 01-01-2013 Xuân Trường Bình Giã
15 Giuse Đinh Phước Đại 1970 03-07-2008 Hòa Thuận Xuyên Mộc
16 Giuse Trần Quốc Dân 1977 03-07-2014 Kim Long Bình Giã
17 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đăng 1975 01-01-2013 Tân Bình Bình Giã
18 Giuse Vũ Minh Đạo 1970 11-06-2009 Phước Bình Bà Rịa
19 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đạo 1955 17-12-1992 Long Hương Long Hương
20 Phêrô Vũ Công Đoán 1957 30-11-1996 Tân Phước Bà Rịa
21 Phêrô Ngô Xuân Đông 1969 02-12-2004 Nam Bình Vũng Tàu
22 Antôn Nguyễn Văn Đức 1985 06-01-2020 Phú Vinh (Phó) Xuyên Mộc
23 Phêrô Trần Quốc Dũng 1969 03-07-2008 Phú Hà Long Hương
24 Đaminh Nguyễn Hoàng Dương 1971 02-12-2004 Dũng Lạc Bà Rịa
25 Đaminh Ngô Ngọc Giáp 1969 06-10-2005 Bãi Dâu Vũng Tàu
26 Giuse Nguyễn Đình 1975 01-01-2013 Long Điền Bà Rịa
27 Gioan B. Trương Đình 1964 01-01-2001 Ngọc Hà Long Hương
28 Augustinô Vũ Quang Hiến 1974 07-05-2011 Long Hải Bà Rịa
29 Phêrô Nguyễn Văn Hiến 1984 06-01-2020 Song Vĩnh (Phó) Long Hương
30 Giuse Đỗ Đức Hiện 1966 11-04-2002 Hữu Phước Bình Giã
31 Phêrô Nguyễn Đình Hiệp 1981 24-08-2017 Phước Lộc (Phó) Long Hương
32 Giuse Nguyễn Quang Hóa 1970 17-08-2006 Song Vĩnh Long Hương
33 Augustinô Trần Thanh Hòa 1969 06-10-2005 Bến Đá Vũng Tàu
34 Vinhsơn Trần Đình Hòa 1973 01-01-2013 Tân Châu Vũng Tàu
35 Giuse Vũ Văn Hoàng 1970 06-10-2005 Lam Sơn Long Hương
36 Giuse Nguyễn Trần Phương Hoàng 1984 02-07-2015 Hòa Tân Xuyên Mộc
37 Phêrô Trần Xuân Huệ 1970 06-10-2005 Vinh Châu Bình Giã
38 Phêrô Nguyễn Quy Hùng 1971 06-10-2005 Phước Tân Bà Rịa
39 Phaolô Lê Đình Hùng 1968 02-12-2004 Đức Hiệp Bình Giã
40 Phêrô Nguyễn Minh Hùng 1974 07-05-2011 Suối Rao Bình Giã
41 Đaminh Vũ Duy Hùng 1968 02-12-2004 Thanh Phong Long Hương
42 Giuse Nguyễn Thanh Hùng 1984 24-08-2017 Chu Hải (Phó) Long Hương
43 Đaminh Hoàng Quốc Hùng 1969 17-08-2006 Hải An Vũng Tàu
44 Phaolô Đỗ Nguyên Kha 1983 24-08-2017 Sao Mai (Phó) Vũng Tàu
45 Phaolô Chu Đăng Khải 1976 01-01-2013 Long Tân Bà Rịa
46 Micae Lê Công Khanh 1977 07-05-2012 Sơn Bình Bình Giã
47 Giuse Phạm Văn Khiết 1969 02-12-2004 Thủy Giang Vũng Tàu
48 Gioan B. Nguyễn Hoàng Bửu Kim 1981 03-07-2014 Thủ Lựu Bà Rịa
49 Phaolô Bùi Đức Kỳ 1954 01-10-1988 Xuân Hà Long Hương
50 Phaolô Nguyễn Thành Lai 1969 03-07-2008 Mai Khôi Bình Giã
51 Giuse Trần Hữu Lâm 1969 02-12-2004 Vinh Trung Bình Giã
52 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Lâm 1977 01-01-2013 Quảng Nghệ Bình Giã
53 Phanxicô X. Vũ Sơn Lâm 1971 05-07-2007 Hồ Tràm Xuyên Mộc
54 Antôn Claret Tô Ngọc Liêm 1961 02-12-2004 Xuân Ngọc Long Hương
55 Phêrô Đặng Duy Linh 1966 04-09-2003 Sao Mai Vũng Tàu
56 Phaolô Hoàng Linh 1987 06-01-2020 Hòa Hội (Phó) Xuyên Mộc
57 Giuse Nguyễn Văn Lộc 1982 05-07-2018 CV. Hải Sơn Long Hương
58 Matthêu Trần Bảo Long 1957 25-01-2000 Trung Đồng Vũng Tàu
59 Giuse Nguyễn Công Luận 1974 11-06-2009 TGM Bà Rịa
60 Giuse Nguyễn Văn Lượng 1953 25-01-2000 Bình Châu Xuyên Mộc
61 Giuse Phạm Văn 1957 17-12-1992 Xuân Sơn Bình Giã
62 Bosco Phạm Đặng Trung Minh 1982 03-07-2014 Châu Pha Long Hương
63 Giuse M. Nguyễn Bá Thanh Minh 1967 25-01-2000 Hải Xuân Vũng Tàu
64 Giuse Đoàn Như Nghĩa 1957 09-06-1994 CV. Hải Sơn Long Hương
65 Giuse Trần Văn Nghĩa 1978 01-01-2013 Kim Hải Long Hương
66 Giuse Nguyễn Ngọc Nguyên 1976 01-01-2013 Long Tâm Bà Rịa
67 Giuse Hoàng Cao Nguyên 1967 02-12-2004 Bông Trang Xuyên Mộc
68 Phaolô Lê Trần Hoàng Phan 1977 01-01-2013 Ngãi Giao Bình Giã
69 Phaolô Trần Kim Phán 1953 25-01-2000 ĐCV Xuân Lộc
70 Phaolô Bùi Duy Phát 1987 06-01-2020 Long Hương (Phó) Long Hương
71 Phêrô Huỳnh Tấn Phát 1984 02-07-2015 Bình Ba Bình Giã
72 Anrê Nguyễn Hồng Phong 1982 03-07-2014 Long Kiên Bà Rịa
73 Micae Huỳnh Văn Phú 1982 24-08-2017 Chánh Tòa (Phó) Bà Rịa
74 Phêrô Nguyễn Thái Phúc 1957 07-02-1996 Bãi Dâu Vũng Tàu
75 Bênêđictô Ngô Minh Phước 1956 23-10-1997 Đông Xuyên Vũng Tàu
76 Vinhsơn Nguyễn Huy Quang 1969 17-08-2006 Hòa An Xuyên Mộc
77 Phaolô Nguyễn Minh Quyền 1981 02-07-2015 Phước Hải Bà Rịa
78 Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh 1960 17-12-1992 Hòa Xuân Xuyên Mộc
79 Phêrô Nguyễn Châu Sinh 1976 01-01-2013 Vinh Hà Bình Giã
80 Phêrô Trần Xuân Sơn 1979 01-01-2013 Đồng Tiến Bình Giã
81 Phêrô Trần Thanh Sơn 1965 11-04-2002 Phước Lộc Long Hương
82 Giuse Nguyễn Văn Sơn 1984 05-07-2018 Long Tâm (Phó) Bà Rịa
83 Phaolô Trần Đình Tam 1979 01-01-2013 Hải Xuân (Phó) Vũng Tàu
84 Phaolô Phạm Minh Tân 1971 06-10-2005 Long Toàn Bà Rịa
85 Vianney Lê Quang Tấn 1971 06-10-2005 Phước Lâm Bà Rịa
86 Antôn Đặng Đình Thanh 1986 06-01-2020 Phước Hưng (Phó) Bà Rịa
87 Phêrô Đỗ Huỳnh Kiến Thành 1975 01-01-2013 Đá Bạc Bình Giã
88 Đaminh Nguyễn Văn Thành 1985 06-01-2020 Vinh Châu (Phó) Bình Giã
89 Giuse Nguyễn Ngọc Thảo 1972 02-12-2004 Tao Phùng Vũng Tàu
90 Vinhsơn Vũ Ngọc Thật 1987 06-01-2020 Xuân Sơn (Phó) Bình Giã
91 Anphongsô Nguyễn Văn Thế 1961 04-09-2003 Chu Hải Long Hương
92 Giuse Vũ Đức Thịnh 1976 11-06-2009 Hòa Sơn Xuyên Mộc
93 Phêrô Nguyễn Xuân Thọ 1982 05-07-2018 Phước Bình (Phó) Bà Rịa
94 Giuse Nguyễn Đức Thuần 1984 05-07-2018 Xuân Ngọc (Phó) Long Hương
95 Antôn Nguyễn Văn Thuần 1973 11-06-2009 Hòa Hưng Xuyên Mộc
96 Antôn Hồ Đức Thuận 1982 02-07-2015 Phước Chí Bình Giã
97 Giuse Trịnh Văn Thuận 1965 11-04-2002 Hải Sơn Long Hương
98 Giuse Võ Công Tiến 1956 25-01-1999 Long Tâm Bà Rịa
99 Gioan B. Nguyễn Bá Tín 1972 11-06-2009 Hải Lâm Bà Rịa
100 Giuse Phạm Hữu Toàn 1983 06-01-2020 Thanh Phong (Phó) Long Hương
101 Antôn Nguyễn Văn Toàn 1966 25-01-2000 Phú Vinh Xuyên Mộc
102 Giuse Đặng Cao Trí 1967 11-04-2002 Chánh Tòa Bà Rịa
103 Antôn Nguyễn Minh Trí 1977 07-05-2011 Phước Hưng Bà Rịa
104 Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn 1975 01-01-2013 Hải Đăng Vũng Tàu
105 Phanxicô X. Trần Quốc Tuấn 1982 03-07-2014 Phước Thành Vũng Tàu
106 Martinô Trần Thanh Tuấn 1980 24-08-2017 Vũng Tàu (Phó) Vũng Tàu
107 Giuse Trần Đình Túc 1973 11-06-2009 Hòa Hội Xuyên Mộc
108 Giuse Trần Hữu Tuyến 1975 07-05-2011 Nam Đồng Vũng Tàu
109 Giuse Bùi Anh Văn 1984 05-07-2018 Hòa Thuận (Phó) Xuyên Mộc
110 Phêrô Võ Tá Văn 1983 05-07-2018 Bình Châu  (Phó) Xuyên Mộc
111 Gioan B. Đoàn Văn Viên 1984 05-07-2018 Hòa Xuân  (Phó) Xuyên Mộc
112 Giuse Vũ Quốc Vịnh 1968 25-01-1999 Đức Mỹ Bình Giã
113 Giuse Phạm Thanh 1974 01-01-2013 Hoà Lâm Xuyên Mộc
114 Gioan Vũ Minh Vương 1981 02-07-2015 Văn Côi Xuyên Mộc
115 Phanxicô X. Phạm Văn Vỹ 1982 02-07-2015 Tân Lâm Xuyên Mộc
116 Augustinô Vũ Văn Xuân 1965 06-10-2005 Sơn Hòa Bình Giã
117 Giuse Trần Hữu Hợp 1986 04-01-2021 Phước Lâm (Phó) Bà Rịa
118 Phêrô Nguyễn Văn Anh 1987 04-01-2021 Đức Hiệp (Phó) Bình Giã
119 Giuse Nguyễn Văn Hậu 1988 04-01-2021 Bãi Dâu (Phó) Vũng Tàu
120 Phêrô Trần Đình Lương 1984 04-01-2021 Trung Đồng (Phó) Vũng Tàu
121 Giuse Trần Kim Thông 1985 04-01-2021 CV. Hải Sơn Long Hương

 

QUÝ CHA HƯU DƯỠNG

 

Stt Tên thánh, họ Tên Sinh Chịu chức Nơi nghỉ hưu
1 Phanxicô X. Trần Quang Châu 1941 28-05-1969 Phước Lâm (H)
2 Giuse Trần Văn Cử 1947 25-05-1975 Phước Lâm (H)
3 Gioan B. Nguyễn Văn Đạo 1940 19-07-1966 Thanh Phong(H)
4 Đaminh Phạm Đình Hảo 1951 22-09-1994 Phước Lâm (H)
5 Giuse Nguyễn Văn Hậu 1945 01-05-1974 Phước Lâm (H)
6 Antôn Ngô Văn Hữu 1947 15-06-1975 Phước Lâm (H)
7 Phêrô Trần Văn Huyên 1947 15-04-1975 Phước Lâm (H)
8 Phêrô Ngô Kỷ 1935 29-04-1970 Phước Lâm (H)
9 Gioan B. Nguyễn Đình Luận 1944 28-04-1973 Nghĩa Yên (H)
10 Matthia Huỳnh Ngọc Luận 1951 20-11-1975 Bệnh
11 Giuse Vũ Văn Tân 1937 30-04-1967 Hải Xuân (H)
12 Giuse Lê Thanh 1946 29-06-1974 Hòa An (H)
13 Tôma Nguyễn Hữu Thiện 1943 14-01-1992 Phước Lâm (H)
14 Phaolô Nguyễn Hữu Thời 1945 19-03-1974 Phước Khánh (H)
15 Antôn Lê Quang Trình 1940 31-05-1966 Hoa Kỳ (H)
16 Phaolô Nguyễn Thanh 1970 06-10-2005 Phước Lâm (H)
17 Giuse Trần Minh Sơn 1950 01-10-1988 Phước Lâm (H)
18 Phanxicô X. Đinh Huỳnh Phùng 1951 23-10-1997 Phước Lâm (H)

 

DANH SÁCH THEO GIÁO HẠT

Stt Tên thánh, họ Tên Sinh Chịu chức Giáo xứ / GHBL Giáo hạt
1 Antôn Phạm Ngọc Ái 1981 03-07-2014 Thanh An Bà Rịa
2 Giuse Nguyễn Văn Anh 1980 24-08-2017 Hải Lâm Bà Rịa
3 Tôma Nguyễn Xuân Bắc 1982 24-08-2017 Chánh Tòa (Phó) Bà Rịa
4 Antôn Ngô Đình Cảnh 1982 03-07-2014 Phước Tỉnh Bà Rịa
5 Antôn Trần Quang Châu 1967 07-05-2011 Đất Đỏ Bà Rịa
6 Giuse Vũ Minh Đạo 1970 11-06-2009 Phước Bình Bà Rịa
7 Phêrô Vũ Công Đoán 1957 30-11-1996 Tân Phước Bà Rịa
8 Đaminh Nguyễn Hoàng Dương 1971 02-12-2004 Dũng Lạc Bà Rịa
9 Giuse Nguyễn Đình 1975 01-01-2013 Long Điền Bà Rịa
10 Augustinô Vũ Quang Hiến 1974 07-05-2011 Long Hải Bà Rịa
11 Giuse Trần Hữu Hợp 1986 04-01-2021 Phước Lâm (Phó) Bà Rịa
12 Phêrô Nguyễn Quy Hùng 1971 06-10-2005 Phước Tân Bà Rịa
13 Phaolô Chu Đăng Khải 1976 01-01-2013 Long Tân Bà Rịa
14 Gioan B. Nguyễn Hoàng Bửu Kim 1981 03-07-2014 Thủ Lựu Bà Rịa
15 Giuse Nguyễn Công Luận 1974 11-06-2009 TGM Bà Rịa
16 Giuse Nguyễn Ngọc Nguyên 1976 01-01-2013 Long Tâm Bà Rịa
17 Anrê Nguyễn Hồng Phong 1982 03-07-2014 Long Kiên Bà Rịa
18 Micae Huỳnh Văn Phú 1982 24-08-2017 Chánh Tòa (Phó) Bà Rịa
19 Phaolô Nguyễn Minh Quyền 1981 02-07-2015 Phước Hải Bà Rịa
20 Giuse Nguyễn Văn Sơn 1984 05-07-2018 Long Tâm (Phó) Bà Rịa
21 Phaolô Phạm Minh Tân 1971 06-10-2005 Long Toàn Bà Rịa
22 Vianney Lê Quang Tấn 1971 06-10-2005 Phước Lâm Bà Rịa
23 Antôn Đặng Đình Thanh 1986 06-01-2020 Phước Hưng (Phó) Bà Rịa
24 Phêrô Nguyễn Xuân Thọ 1982 05-07-2018 Phước Bình (Phó) Bà Rịa
25 Giuse Võ Công Tiến 1956 25-01-1999 Long Tâm Bà Rịa
26 Gioan B. Nguyễn Bá Tín 1972 11-06-2009 Hải Lâm Bà Rịa
27 Giuse Đặng Cao Trí 1967 11-04-2002 Chánh Tòa Bà Rịa
28 Antôn Nguyễn Minh Trí 1977 07-05-2011 Phước Hưng Bà Rịa
29 Giuse Nguyễn Đoàn Duy Ân 1983 06-01-2020 Vinh Trung  (Phó) Bình Giã
30 Phêrô Nguyễn Văn Anh 1987 04-01-2021 Đức Hiệp (Phó) Bình Giã
31 Phaolô Nguyễn Văn Châu CSsR 1963 01-01-2001 Phước Ân Bình Giã
32 Đaminh Mai Chiến Chinh 1972 05-07-2007 Quảng Thành Bình Giã
33 Vianney Trần Vũ Hoàng Chương 1962 06-10-2005 Thiện Phước Bình Giã
34 Vinhsơn Đào Văn Đại 1978 01-01-2013 Xuân Trường Bình Giã
35 Giuse Trần Quốc Dân 1977 03-07-2014 Kim Long Bình Giã
36 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đăng 1975 01-01-2013 Tân Bình Bình Giã
37 Giuse Đỗ Đức Hiện 1966 11-04-2002 Hữu Phước Bình Giã
38 Phêrô Trần Xuân Huệ 1970 06-10-2005 Vinh Châu Bình Giã
39 Phaolô Lê Đình Hùng 1968 02-12-2004 Đức Hiệp Bình Giã
40 Phêrô Nguyễn Minh Hùng 1974 07-05-2011 Suối Rao Bình Giã
41 Micae Lê Công Khanh 1977 07-05-2012 Sơn Bình Bình Giã
42 Phaolô Nguyễn Thành Lai 1969 03-07-2008 Mai Khôi Bình Giã
43 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Lâm 1977 01-01-2013 Quảng Nghệ Bình Giã
44 Giuse Trần Hữu Lâm 1969 02-12-2004 Vinh Trung Bình Giã
45 Giuse Phạm Văn 1957 17-12-1992 Xuân Sơn Bình Giã
46 Phaolô Lê Trần Hoàng Phan 1977 01-01-2013 Ngãi Giao Bình Giã
47 Phêrô Huỳnh Tấn Phát 1984 02-07-2015 Bình Ba Bình Giã
48 Phêrô Nguyễn Châu Sinh 1976 01-01-2013 Vinh Hà Bình Giã
49 Phêrô Trần Xuân Sơn 1979 01-01-2013 Đồng Tiến Bình Giã
50 Phêrô Đỗ Huỳnh Kiến Thành 1975 01-01-2013 Đá Bạc Bình Giã
51 Đaminh Nguyễn Văn Thành 1985 06-01-2020 Vinh Châu (Phó) Bình Giã
52 Vinhsơn Vũ Ngọc Thật 1987 06-01-2020 Xuân Sơn (Phó) Bình Giã
53 Antôn Hồ Đức Thuận 1982 02-07-2015 Phước Chí Bình Giã
54 Giuse Vũ Quốc Vịnh 1968 25-01-1999 Đức Mỹ Bình Giã
55 Augustinô Vũ Văn Xuân 1965 06-10-2005 Sơn Hòa Bình Giã
56 Tôma A. Nguyễn Quốc Ánh 1969 02-12-2004 Láng Cát Long Hương
57 Antôn Trần Văn Binh 1962 04-09-2003 Đông Hải Long Hương
58 Phanxicô X. Nguyễn Văn Đạo 1955 17-12-1992 Long Hương Long Hương
59 Phêrô Trần Quốc Dũng 1969 03-07-2008 Phú Hà Long Hương
60 Gioan B. Trương Đình 1964 01-01-2001 Ngọc Hà Long Hương
61 Phêrô Nguyễn Văn Hiến 1984 06-01-2020 Song Vĩnh (Phó) Long Hương
62 Phêrô Nguyễn Đình Hiệp 1981 24-08-2017 Phước Lộc (Phó) Long Hương
63 Giuse Nguyễn Quang Hóa 1970 17-08-2006 Song Vĩnh Long Hương
64 Giuse Vũ Văn Hoàng 1970 06-10-2005 Lam Sơn Long Hương
65 Giuse Nguyễn Thanh Hùng 1984 24-08-2017 Chu Hải (Phó) Long Hương
66 Đaminh Vũ Duy Hùng 1968 02-12-2004 Thanh Phong Long Hương
67 Phaolô Bùi Đức Kỳ 1954 01-10-1988 Xuân Hà Long Hương
68 Antôn Claret Tô Ngọc Liêm 1961 02-12-2004 Xuân Ngọc Long Hương
69 Giuse Nguyễn Văn Lộc 1982 05-07-2018 CV. Hải Sơn Long Hương
70 Bosco Phạm Đặng Trung Minh 1982 03-07-2014 Châu Pha Long Hương
71 Giuse Đoàn Như Nghĩa 1957 09-06-1994 CV. Hải Sơn Long Hương
72 Giuse Trần Văn Nghĩa 1978 01-01-2013 Kim Hải Long Hương
73 Phaolô Bùi Duy Phát 1987 06-01-2020 Long Hương (Phó) Long Hương
74 Phêrô Trần Thanh Sơn 1965 11-04-2002 Phước Lộc Long Hương
75 Anphongsô Nguyễn Văn Thế 1961 04-09-2003 Chu Hải Long Hương
76 Giuse Trần Kim Thông 1985 04-01-2021 CV. Hải Sơn Long Hương
77 Giuse Nguyễn Đức Thuần 1984 05-07-2018 Xuân Ngọc (Phó) Long Hương
78 Giuse Trịnh Văn Thuận 1965 11-04-2002 Hải Sơn Long Hương
79 Giuse Phạm Hữu Toàn 1983 06-01-2020 Thanh Phong (Phó) Long Hương
80 Gioan B. Nguyễn Văn Bộ 1957 17-12-1992 Vũng Tàu Vũng Tàu
81 Phêrô Ngô Xuân Đông 1969 02-12-2004 Nam Bình Vũng Tàu
82 Đaminh Ngô Ngọc Giáp 1969 06-10-2005 Bãi Dâu Vũng Tàu
83 Giuse Nguyễn Văn Hậu 1988 04-01-2021 Bãi Dâu (Phó) Vũng Tàu
84 Augustinô Trần Thanh Hòa 1969 06-10-2005 Bến Đá Vũng Tàu
85 Vinhsơn Trần Đình Hòa 1973 01-01-2013 Tân Châu Vũng Tàu
86 Đaminh Hoàng Quốc Hùng 1969 17-08-2006 Hải An Vũng Tàu
87 Phaolô Đỗ Nguyên Kha 1983 24-08-2017 Sao Mai (Phó) Vũng Tàu
88 Giuse Phạm Văn Khiết 1969 02-12-2004 Thủy Giang Vũng Tàu
89 Phêrô Đặng Duy Linh 1966 04-09-2003 Sao Mai Vũng Tàu
90 Matthêu Trần Bảo Long 1957 25-01-2000 Trung Đồng Vũng Tàu
91 Phêrô Trần Đình Lương 1984 04-01-2021 Trung Đồng (Phó) Vũng Tàu
92 Giuse M. Nguyễn Bá Thanh Minh 1967 25-01-2000 Hải Xuân Vũng Tàu
93 Phêrô Nguyễn Thái Phúc 1957 07-02-1996 Bãi Dâu Vũng Tàu
94 Bênêđictô Ngô Minh Phước 1956 23-10-1997 Đông Xuyên Vũng Tàu
95 Phaolô Trần Đình Tam 1979 01-01-2013 Hải Xuân (Phó) Vũng Tàu
96 Giuse Nguyễn Ngọc Thảo 1972 02-12-2004 Tao Phùng Vũng Tàu
97 Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn 1975 01-01-2013 Hải Đăng Vũng Tàu
98 Phanxicô X. Trần Quốc Tuấn 1982 03-07-2014 Phước Thành Vũng Tàu
99 Martinô Trần Thanh Tuấn 1980 24-08-2017 Vũng Tàu (Phó) Vũng Tàu
100 Giuse Trần Hữu Tuyến 1975 07-05-2011 Nam Đồng Vũng Tàu
101 Đaminh Mai Quang Bình 1973 03-07-2008 Hòa Phước Xuyên Mộc
102 Giuse Đinh Phước Đại 1970 03-07-2008 Hòa Thuận Xuyên Mộc
103 Antôn Nguyễn Văn Đức 1985 06-01-2020 Phú Vinh (Phó) Xuyên Mộc
104 Giuse Nguyễn Trần Phương Hoàng 1984 02-07-2015 Hòa Tân Xuyên Mộc
105 Phanxicô X. Vũ Sơn Lâm 1971 05-07-2007 Hồ Tràm Xuyên Mộc
106 Phaolô Hoàng Linh 1987 06-01-2020 Hòa Hội (Phó) Xuyên Mộc
107 Giuse Nguyễn Văn Lượng 1953 25-01-2000 Bình Châu Xuyên Mộc
108 Giuse Hoàng Cao Nguyên 1967 02-12-2004 Bông Trang Xuyên Mộc
109 Vinhsơn Nguyễn Huy Quang 1969 17-08-2006 Hòa An Xuyên Mộc
110 Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh 1960 17-12-1992 Hòa Xuân Xuyên Mộc
111 Giuse Vũ Đức Thịnh 1976 11-06-2009 Hòa Sơn Xuyên Mộc
112 Antôn Nguyễn Văn Thuần 1973 11-06-2009 Hòa Hưng Xuyên Mộc
113 Antôn Nguyễn Văn Toàn 1966 25-01-2000 Phú Vinh Xuyên Mộc
114 Giuse Trần Đình Túc 1973 11-06-2009 Hòa Hội Xuyên Mộc
115 Phêrô Võ Tá Văn 1983 05-07-2018 Bình Châu  (Phó) Xuyên Mộc
116 Giuse Bùi Anh Văn 1984 05-07-2018 Hòa Thuận (Phó) Xuyên Mộc
117 Gioan B. Đoàn Văn Viên 1984 05-07-2018 Hòa Xuân (Phó) Xuyên Mộc
118 Giuse Phạm Thanh 1974 01-01-2013 Hoà Lâm Xuyên Mộc
119 Gioan Vũ Minh Vương 1981 02-07-2015 Văn Côi Xuyên Mộc
120 Phanxicô X. Phạm Văn Vỹ 1982 02-07-2015 Tân Lâm Xuyên Mộc
121 Phaolô Trần Kim Phán 1953 25-01-2000 ĐCV Xuân Lộc

 

Văn phòng Tòa Giám mục Bà Rịa

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.