BREAKING NEWS
GMT+2 05:48

DANH SÁCH LINH MỤC TRIỀU VÀ DÒNG GIÁO PHẬN BÀ RỊA 2017

TT Tên Thánh – Họ và Tên (Dòng) Giáo xứ/Cộng đoàn Năm Sinh Chịu Chức
1 Theophane Ven.  Phạm Hữu ÁI  OC Xitô Bãi Dâu 1966 27/9/2001
2 Antôn Phạm Ngọc ÁI GHBL Thanh An 1981 3/7/2014
3 Giuse Đặng Đình AN + 1968 3/7/2008
4 Giuse Vũ Hoàng ANH SSS Long Toàn 1970 25/3/2008
5 Tôma-Aquinô Nguyễn Quốc ÁNH Phước Tân 1969 2/12/2004
6 Đaminh Nguyễn Văn BAN SDB CĐ. Phước Lộc 1981 7/8/2015
7 M.Vincentius-Điểm Trần Văn BẰNG OC Xitô Phước Lộc 1938 20/8/1969
8 Antôn Trần Văn BINH Tân Châu 1962 4/9/2003
9 Đaminh Mai Quang BÌNH Hòa Phước 1973 3/7/2008
10 Giuse Phạm Thanh BÌNH SDB CĐ. Phước Lộc 1975 22/8/2014
11 Gioan Berchmans Phan Sinh BIU OC Xitô Bãi Dâu 1950 20/7/2005
12 Gioan B. Nguyễn Văn BỘ Vũng Tàu 1957 17/12/1992
13 Antôn Ngô Đình CẢNH Phước Tỉnh 1982 3/7/2014
14 Phanxicô X. Trần Quang CHÂU (Hưu) Phước Lâm 1941 28/5/1969
15 Antôn Trần Quang CHÂU Hải Đăng 1967 7/5/2011
16 Phaolô Nguyễn Văn CHÂU CSsR CĐ. Bãi Dâu 1963 1/1/2001
17 Đaminh Mai Chiến CHINH Bình Ba 1972 5/7/2007
18 Giuse Nguyễn Minh CHUYỂN OFM CĐ. Vinh Châu 1976 10/6/2012
19 G. M. Vianney Trần Vũ Hoàng CHƯƠNG Hòa Tân 1962 6/10/2005
20 M. Anselmus Hồ Sĩ CHỨC OC Xitô Phước Lộc 1977 26/4/2014
21 Gioakim Nguyễn Văn CÓ OFM CĐ. Vinh Châu 1944 18/5/1975
22 M. Justinus Hồ Hữu CÔNG OC Xitô Phước Lộc 1973 2/5/2006
23 Giuse Trần Văn CỬ (Hưu) Phước Lâm 1947 25/5/1975
24 M.Josephus-Tuấn Trần Tiến CÙNG OC Xitô Phước Lộc 1977 28/12/2012
25 Gioan Trần Văn CƯƠNG SDB CĐ. Phước Lộc 1949 17/12/1992
26 Giuse Trần Quốc DÂN Kim Long 1977 3/7/2014
27 Tôma-Thiện Trần Văn DƯNG OC Xitô Phước Lộc 1953 18/01/1994
28 Đaminh Nguyễn Hoàng DƯƠNG Long Hương 1971 2/12/2004
29 Carolo Nguyễn Văn DƯƠNG OC CĐ. Hòa Thuận 1976 28/6/2011
30 Gioan B. Nguyễn Tiến DŨNG  OC Xitô Phước Lộc 1964 24/5/2003
31 Bênađô-Duệ Nguyễn Hùng DŨNG  OC Xitô Phước Lộc 1968 20/9/2001
32 Phêrô Trần Quốc DŨNG Phú Hà 1969 3/7/2008
33 Phanxicô X. Nguyễn Văn ĐĂNG GHBL Tân Bình 1975 1/1/2013
34 Giuse Nguyễn Văn ĐĂNG SDB CĐ. Phước Lộc 1977 24/8/2011
35 Giuse Đinh Phước ĐẠI Hòa Thuận 1970 3/7/2008
36 Vinhsơn Đào Văn ĐẠI GHBL Xuân Trường 1978 1/1/2013
37 Đaminh savio Nguyễn Quang ĐẠI OC CĐ. Hòa Thuận 1961 2/12/2004
38 Giuse Vũ Minh ĐẠO Phước Bình 1970 11/6/2009
39 Gioan B. Nguyễn Văn ĐẠO (Hưu) Thanh Phong 1940 19/7/1966
40 Phanxicô X. Nguyễn Văn ĐẠO Thủy Giang 1955 17/12/1992
41 Phêrô Vũ Tiến ĐẠT OC Xitô Bãi Dâu 1952 24/9/1982
42 Bênađô Nguyễn Văn ĐỘ OC Xitô Bãi Dâu 1964 26/6/2010
43 Albêricô Trần Đình ĐỒNG OC Xitô Phước Lộc 1968 6/2/2010
44 Đaminh Phạm Văn ĐỔNG OFM CĐ. Vinh Châu 1965 1/8/2006
45 Phêrô Ngô Xuân ĐÔNG Đức Mỹ 1969 2/12/2004
46 Gioan Thánh Giá Lê Văn ĐOÀN OC Xitô Phước Lộc 1953 11/4/1992
47 Phêrô Vũ Công ĐOÁN Láng Cát 1957 30/11/1996
48 Phêrô Nguyễn Văn GIẢN (Hưu) Phước Lâm 1945 28/4/1972
49 Anrê-Thông Nguyễn Đức GIÁO OC Xitô Bãi Dâu 1975 31/5/2014
50 Đaminh Ngô Ngọc GIÁP Sơn Bình 1969 6/10/2005
51 M. Antôn Phạm SĨ HANH OC Xitô Phước Lộc 1971 15/5/2004
52 Giuse Nguyễn Văn HẬU (Hưu) Phước Lâm 1945 1/5/1974
53 Antôn Phan Hữu HẬU (Hưu) Hải Sơn 1933 23/4/1963
54 Gioan B. Trương Đình Thủ Lựu 1964 1/1/2001
55 Giuse Nguyễn Đình Long Điền 1975 1/1/2013
56 Đaminh Phạm Đình HẢO Lam Sơn 1951 22/9/1994
57 Augustinô Vũ Quang HIẾN Văn Côi 1974 7/5/2011
58 M. Đominico Phạm Văn HIỀN OC Xitô Phước Lộc 1938 14/9/1966
59 Giuse Đỗ Đức HIỆN Tân Phước 1966 11/4/2002
60 Simon-Hòa Trần HIẾU  OC Xitô Phước Lộc 1945 30/11/1975
61 Eđua Trần Ngọc HOAN  OC Xitô Bãi Dâu 1954 6/9/1997
62 Giuse Vũ Văn HOÀNG CV. Hải Sơn 1970 6/10/2005
63 Giuse Nguyễn Trần Phương HOÀNG Xuân Sơn 1984 2/7/2015
64 Vinhsơn Trần Đình HÒA Hoà Lâm 1973 1/1/2013
65 Augustinô Trần Thanh HÒA Dũng Lạc 1969 6/10/2005
66 Giuse Nguyễn Quang HÓA Song Vĩnh 1970 17/8/2006
67 Phêrô Đamianô Hồ Sỹ HUÂN  OC Xitô Bãi Dâu 1970 26/6/2010
68 Phêrô Trần Xuân HUỆ CV. Hải Sơn 1970 6/10/2005
69 Augustinô Nguyễn Văn HUỆ OC Xitô Phước Lộc 1957 13/01/2001
70 Phêrô Nguyễn Quy HÙNG Long Kiên 1971 6/10/2005
71 Đaminh Hoàng Quốc HÙNG Hải An 1969 17/8/2006
72 Phaolô Lê Đình HÙNG Hữu Phước 1968 2/12/2004
73 Đaminh Vũ Duy HÙNG Thanh Phong 1968 2/12/2004
74 Phêrô Nguyễn Minh HÙNG Suối Rao 1974 7/5/2011
75 Gioan Bosco Trần Văn HÙNG  OC Xitô Phước Lộc 1965 2/12/2004
76 Phêrô Trần Văn HUYÊN (Hưu) Phước Lâm 1947 15/4/1975
77 Phaolô Nguyễn Văn HƯNG AA CĐ. Láng Cát 1972 24/6/2009
78 M. Vincent Bùi Văn HƯỜNG OC CĐ. Hòa Thuận 1973 23/10/2013
79 Antôn Ngô Văn HỮU (Hưu) Phước Lâm 1947 15/6/1975
80 Gioan B. Nguyễn Hoàng Bửu KIM Thủy Giang 1981 3/7/2014
81 Micae Lê Công KHANH Quảng Thành 1977 7/5/2012
82 Phaolô Chu Đăng KHẢI GHBL Long Tân 1976 1/1/2013
83 Giuse Phạm Văn KHIẾT Bến Đá 1969 2/12/2004
84 Giuse Lê Đăng KHOA CSsR Phước Ân 1974 28/6/2008
85 Phaolô Bùi Đức KỲ Xuân Hà 1954 1/10/1988
86 Phêrô Ngô KỶ (Hưu) Phước Lâm 1935 29/4/1970
87 Giuse Trần Hữu LÂM Vinh Trung 1969 2/12/2004
88 Phanxicô X. Vũ Sơn LÂM Phước Hải 1971 5/7/2007
89 Phanxicô X. Nguyễn Thanh LÂM Quảng Nghệ 1977 1/1/2013
90 M. Gioanes Vương Đình LÂM OC Xitô Phước Lộc 1930 24/8/1957
91 Phaolô Nguyễn Thành LAI Mai Khôi 1969 3/7/2008
92 Antôn Claret Tô Ngọc LIÊM Xuân Ngọc 1961 2/12/2004
93 Phêrô Nguyễn Thanh LIÊM CSsR CĐ. Bãi Dâu 1945 21/6/1975
94 Phêrô Đặng Duy LINH Sao Mai 1966 4/9/2003
95 Matthêu Nguyễn Bá LINH OC Xitô Bãi Dâu 1950 18/01/1994
96 Giuse Nguyễn Anh LINH CM CĐ. Hòa Thuận 1979 1/6/2013
97 M. Petrus-Quý Trần Văn LINH OC Xitô Phước Lộc 1977 17/7/2015
98 Matthêu Trần Bảo LONG Trung Đồng 1957 25/01/2000
99 Giuse Nguyễn Công LUẬN Quản lý TGM 1974 11/6/2009
100 Gioan B. Nguyễn Đình LUẬN (Hưu) Nghiã Yên 1944 28/4/1973
101 Matthia Huỳnh Ngọc LUẬN Dưỡng bệnh 1951 20/11/1975
102 Giuse Nguyễn Văn LƯỢNG Bình Châu 1953 25/01/2000
103 Luca Vũ Đình LƯU OC Xitô Phước Lộc 1973 6/2/2010
104 Giuse Phạm Văn Xuân Sơn 1957 17/12/1992
105 Giuse-Maria Nguyễn Bá Thanh MINH Hải Xuân 1967 25/01/2000
106 Phanxicô X. Trần Quang MINH SC CĐ. Thánh Gia 1975 4/6/2009
107 Gioan Boscô Phạm Đặng Trung MINH Châu Pha 1982 3/7/2014
108 Phêrô Nguyễn Ngọc MỸ (Hưu) Bến Đá 1948 4/4/1975
109 Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn NAM  OC Xitô Bãi Dâu 1968 26/6/2010
110 Phêrô Trần Ngọc NIÊN OFM CĐ. Vinh Châu 1978 12/4/2015
111 Giuse Đoàn Như NGHĨA CV Hải Sơn 1957 9/6/1994
112 Bênêđictô Nguyễn Văn NGHĨA OC Xitô Phước Lộc 1957 6/9/1997
113 Giuse Trần Văn NGHĨA Kim Hải 1978 1/1/2013
114 Phêrô-Khoa Lê Trọng NGỌC OC Xitô Phước Lộc 1941 4/8/1973
115 M. Agustinô-Huy Nguyễn Văn NGHIÊM OC Xitô Bãi Dâu 1974 12/8/2015
116 Giuse Hoàng Cao NGUYÊN Hải Lâm 1967 2/12/2004
117 Giuse Nguyễn Ngọc NGUYÊN GHBL Mẹ Vô Nhiễm 1976 1/1/2013
118 M. Tađêô Nguyễn Đình NGUYÊN OC Xitô Bãi Dâu 1966 14/8/2012
119 G.M. Vianney Đỗ Thống NHẤT OC Xitô Phước Lộc 1970 20/7/2005
120 Phaolô Lê Trần Hoàng PHAN GHBL Thánh Gia 1977 1/1/2013
121 Phaolô Trần Kim PHÁN ĐCV. Xuân Lộc 1953 25/01/2000
122 Basiliô Nguyễn Văn PHÁN  OC Xitô Bãi Dâu 1974 26/6/2010
123 Phêrô Huỳnh Tấn PHÁT Hòa Thuận 1984 2/7/2015
124 Anrê Nguyễn Hồng PHONG Hòa Xuân 1982 3/7/2014
125 Bênêđictô Ngô Minh PHƯỚC Đông Xuyên 1956 23/10/1997
126 Phanxicô X. Đinh Huỳnh PHÙNG Ngãi Giao 1951 23/10/1997
127 M.Paulus-Khoan Phạm Văn PHÚ OC Xitô Phước Lộc 1975 28/12/2012
128 Phêrô Nguyễn Thái PHÚC Bãi Dâu 1957 7/2/1996
129 Vinhsơn Nguyễn Huy QUANG Hòa An 1969 17/08/2006
130 Gioan B. Nguyễn Duy AN Hòa Hội
131 M. Timotheus Thân Văn QUÍ OC Xitô Phước Lộc 1945 13/9/1975
132 Phaolô Nguyễn Minh QUYỀN Phước Bình 1981 2/7/2015
133 Đaminh Nguyễn Đức QUỲNH Chánh Tòa 1960 17/12/1992
134 Phêrô Nguyễn Châu SINH Vinh Hà 1976 1/1/2013
135 Phêrô Trần Xuân SƠN Đồng Tiến 1979 1/1/2013
136 Giuse Trần Minh SƠN Chu Hải 1950 1/10/1988
137 Phêrô Trần Thanh SƠN Ngọc Hà 1965 11/4/2002
138 Bônaventura Trần Anh SƠN OC CĐ. Hòa Thuận 1977 23/10/2013
139 Đaminh Trần Văn TÂM SDB Phước Lộc 1954 30/11/1998
140 M. Ephrem Nguyễn Thành TÂM OC Xitô Phước Lộc 1977 28/12/2012
141 Philipphê  Hoàng Kim TÂM OC Xitô Bãi Dâu 1946 21/4/1976
142 G.M.Vianney Lê Quang TẤN Phước Lâm 1971 6/10/2005
143 Phaolô Phạm Minh TÂN Tòa Giám Mục 1971 6/10/2005
144 Giuse Vũ Văn TÂN (Hưu) Hải Xuân 1937 30/4/1967
145 Phaolô Trần Đình TAM Tòa Giám Mục 1979 1/1/2013
146 Giuse THANH (Hưu) Hòa An 1946 29/6/1974
147 Phêrô Đỗ Huỳnh Kiến THÀNH GHBL Đá Bạc 1975 1/1/2013
148 Giuse Nguyễn Ngọc THẢO Tượng đài Chúa Kitô Vua 1972 2/12/2004
149 Antôn Nguyễn Xuân THẮNG OFM CĐ. Vinh Châu 1978 9/12/2013
150 M. Joachim Phạm Oanh THẮNG OC Xitô Phước Lộc 1975 26/4/2014
151 Anphongsô Nguyễn Văn THẾ Hòa Xuân 1961 4/9/2003
152 Giacôbê Hồ Viết THỂ OFM CĐ. Vinh Châu 1975 8/12/2010
153 Tôma Nguyễn Hữu THIỆN (Hưu) Phước Lâm 1943 14/01/1992
154 M. Nicôlas Nguyễn Đình THIÊN OC Xitô Phước Lộc 1973 6/2/2010
155 Maximô Đỗ Chính THỐNG  OC Xitô Bãi Dâu 1924 20/8/1954
156 Phêrô Ngô Xuân THINH SDB CĐ. Phước Lộc 1972 11/6/2010
157 Giuse Vũ Đức THỊNH Long Hải 1976 11/6/2009
158 Antôn Trần Phúc THỊNH SDB CĐ. Phước Lộc 1967 3/3/2005
159 Phaolô   Nguyễn Hữu THỜI (Hưu) Phước Lâm 1945 19/3/1974
160 Antôn Nguyễn Văn THUẦN GHBL Hòa Hưng 1973 11/6/2009
161 Giuse Trịnh Văn THUẬN Hải Sơn 1965 11/4/2002
162 Antôn Hồ Đức THUẬN GHBL Phước Hưng 1982 2/7/2015
163 M. Athanasius Nguyễn Văn THỨC OC Xitô Phước Lộc 1977 17/7/2015
164 Giuse Võ Công TIẾN Long Tâm 1956 25/01/1999
165 Giuse-Khang Nguyễn Long TIÊN  OC Xitô Bãi Dâu 1968 4/12/2004
166 Đaminh Trần Bình TIÊN OP Bông Trang 1975 4/8/2009
167 Gioan B. Nguyễn Bá TÍN Hòa Sơn 1972 11/6/2009
168 M. Henricô Nguyễn Hữu TINH OC Xitô Phước Lộc 1952 8/9/1993
169 Antôn Nguyễn Văn TOÀN GHBL Phú Vinh 1966 25/01/2000
170 M. Ignatius Hoàng Quốc TOẢN OC Xitô Phước Lộc 1978 28/12/2012
171 Phêrô Nguyễn Tấn TỚI SDB CĐ. Phước Lộc 1976 23/8/2012
172 Giuse Nguyễn Xuân TĨNH CM CĐ. Hòa Thuận 1954 22/02/1997
173 Giuse Đặng Cao TRÍ Vinh Châu 1967 11/4/2002
174 Antôn Nguyễn Minh TRÍ GHBL Phước Hưng 1977 7/5/2011
175 Antôn Lê Quang TRÌNH Hoa Kỳ 1940 31/5/1966
176 Phêrô Đinh Công TRƯỜNG SDB CĐ. Phước Lộc 1979 23/8/2012
177 Philipphê Hoàng Sĩ TUẤN Đất Đỏ 1975 1/1/2013
178 Phanxicô X. Trần Quốc TUẤN Phước Thành 1982 3/7/2014
179 Giuse Trần Đình TÚC Nam Đồng 1973 11/6/2009
180 Max. Kolbe Ngô Quang TÚY OC Xitô Phước Lộc 1965 2/12/2004
181 Giuse Trần Hữu TUYẾN Hồ Tràm 1975 7/5/2011
182 Giuse Trần Hữu TỪ OFM Hòa Hội 1978 12/4/2015
183 M. Andreas Nguyễn Mạnh TƯỜNG OC Xitô Phước Lộc 1975 17/7/2015
184 Đaminh-Saviô Phạm Văn VINH OC Xitô Phước Lộc 1968 18/10/2002
185 Cyrillô Trần Đức VINH  OC Xitô Bãi Dâu 1959 26/6/2010
186 Emmanuel Triệu Trần Văn VĨNH OC Xitô Bãi Dâu 1969 20/7/2005
187 Giuse Vũ Quốc VỊNH Nam Bình 1968 25/01/1999
188 Phaolô Nguyễn Thanh Phước Lâm (Hưu) 1970 6/10/2005
189 Giuse Phạm Thanh Sơn Hoà 1974 1/1/2013
190 Phêrô Nguyễn Phi Đức Hiệp 1978 3/7/2014
191 Gioan Vũ Minh VƯƠNG Bãi Dâu 1981 2/7/2015
192 Phanxicô X. Phạm Văn VỸ Vũng Tàu 1982 2/7/2015
193 Augustinô Vũ Văn XUÂN Thiện Phước 1965 6/10/2005
194
195

Nguồn: VP. TGM. Bà Rịa

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.