24.04.2023 – Thứ Hai Tuần III Phục Sinh

24.04.2023 – Thứ Hai Tuần III Phục Sinh

24.04.2023 – Thứ Hai Tuần III Phục Sinh Lời Chúa: Ga 6, 22-29 Khi ấy, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó đã chỉ có một c

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.