Hạt Vũng Tàu

Vũng Tàu là danh xưng có từ năm 1776 dù lúc ấy chưa phải là tên gọi phổ thông .

Trong “Phủ Biên Tập Lục”, học giả Lê Quý Đôn viết: “đó là nơi có vũng lớn và là chỗ cho tàu thuyền đỗ nghỉ ngơi, nên được gọi là Vũng Tàu”.

Khoảng thế kỷ 18, người Pháp khi đặt chân đến Vũng Tàu, đã đặt tên cho nơi này là Cap Saint Jacque (mũi đất thánh Giacôbê), tiếng việt quen gọi là Ô Cấp.

Từ năm 1958, danh từ Vũng Tàu mới thường xuyên được sử dụng (sách Bà rịa Vũng Tàu, tr. 210). Trước năm 1954, thành phố Vũng Tàu chỉ có một xứ đạo là giáo xứ Vũng Tàu.

Sau năm 1954, với việc dân miền Bắc di cư vào Nam và sau khi đất nước thống nhất, nhiều giáo xứ tuần tự được hình thành. Cho đến năm 1965, các xứ trong địa bàn Vũng Tàu vẫn thuộc giáo hạt Long Hương.

Ngày 14.10.1965, giáo phận Xuân Lộc được thành lập và giáo hạt Vũng Tàu cũng được khai sinh, tách từ giáo hạt Long Hương.

ĐỊA DƯ

Giáo hạt Vũng Tàu nằm trọn trong địa giới hành chánh của thành phố Vũng Tàu, diện tích là 177,66 Km2 với ba mặt giáp biển và chỉ nối liền với Bà Rịa bằng con đường chạy theo hướng Đông Bắc.

NHÂN SỰ

Số giáo dân là 37.049 trên tổng số dân cư 256.016 người, sống dưới sự chăm sóc mục vụ của 19 linh mục Triều.

Trong giáo hạt có các cộng đoàn, tu sở thuộc 20 hội dòng và tu hội: Chúa Cứu Thế; Con Đức Mẹ Vô Nhiễm; Đaminh bắc Ninh và Hải Phòng; Đan viện Thánh Mẫu Thiên Phước; Kitô Vua; Mến Thánh Giá Bà Rịa, Bắc Hải, Cái Mơn, Chợ Quán, Gò Vấp, Nha Trang, Thủ Đức và Thủ Thiêm; Nữ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Hải; Nữ lao Động Thừa sai; Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn; Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục; Thánh Phao Lô; Trinh Vương.

GIÁO XỨ

Giáo hạt Vũng Tàu bao gồm 14 giáo xứ: Bãi Dâu, Bến Đá, Đông Xuyên, Gioan Tẩy Giả, Hải Đăng, Hải Xuân, Nam Bình, Nam Đồng, Phước Thành, Sao Mai, Tân Châu, Thuỷ Giang, Trung Đồng, Vũng Tàu và giáo điểm Côn Sơn.

CÁC LINH MỤC QUẢN HẠT QUA CÁC THỜI KỲ:

Cha Phaolô Nguyễn Minh Trí: 1965 – 1975.
Cha Phaolô Vũ Minh Trí: 1975 – 1992.
Cha Giuse Vũ Văn Tân: 1992 – 1998.
Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thời: 1998 – 2006.
Cha Phêrô Trần Văn Huyên: 2006 – 2008.
Cha Antôn Ngô Văn Hữu: 2008 – 2012.
Cha Phanxicô X. Nguyễn Văn Đạo: 2012 – 6.2020.
Cha Mathêu Trần Bảo Long: 6.2020 – nay