Hạt Xuyên Mộc

Từ hậu bán thế kỷ 19, đã có những người tín hữu Công Giáo là dân bản xứ hiện diện nơi đây. Dưới sự lãnh đạo của các linh mục Pháp, họ đã xây dựng một ngôi thánh đường vào năm 1886 và hình thành họ đạo với danh xưng là Xuyên Mộc.

Năm 1954, Cha Đaminh Nguyễn Đắc Tiến đưa giáo dân gốc Hải Dương, Hải Phòng di cư vào miền Nam, đến định cư tại Xuyên Mộc và xây dựng nhà thờ, lập nên giáo họ Văn Côi. Năm 1965, Cha Đaminh Nguyễn Đắc Tiến từ trần và Cha Giuse Nguyễn Thanh Đô đến thay thế chăm sóc cộng đoàn.

Cuộc chiến năm 1972 đã làm cho nhà thờ họ Xuyên Mộc sụp đổ hoàn toàn, nên Cha Giuse Nguyễn Thanh Đô, lúc bấy giờ đã được bổ nhiệm làm chánh xứ Đất Đỏ, đã liên kết hai giáo họ Văn Côi và Xuyên Mộc thành một giáo xứ mang tên là Văn Côi – Xuyên Mộc và cũng do chính Ngài quản nhiệm.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh mất an ninh, Ngài không thể thường xuyên đến làm mục vụ tại đây được.

CÁC LINH MỤC QUẢN HẠT QUA CÁC THỜI KỲ:
Tôma Nguyễn Văn Thiện: 2005 – 2008
Vinhsơn Trần Văn Khải: 2008 – 2014
Giuse Võ Công Tiến: 2014 – 2017
Anphongsô Nguyễn Văn Thế: 2017 – 6.2020.
Giuse Đinh Phước Đại: 6.2020 – nay.

Ngày 15.05.1980, cha Giuse Lê Thanh được Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng bổ nhiệm làm chánh xứ Văn Côi đồng thời chăm sóc cả vùng Xuyên Mộc, nơi mà từ năm 1976, dân khắp đất nước về đây làm kinh tế ngày một đông. Các xứ mới do vậy cũng tuần tự được hình thành, các linh mục cũng tuần tự được sai đến để đáp ứng nhu cầu của giáo dân:

Tháng 11.1981, cha Antôn Ngô Văn Hữu về quản xứ Hoà Hội, nay là giáo xứ Hoà Xuân.

Năm 1989, cha Đaminh Phạm Ngọc Điển được bổ nhiệm làm chánh xứ giáo xứ Hoà Thuan .

Năm 1992, cha Tôma Nguyễn Văn Thiện về quản xứ Hoà Phước.

Năm 1993, cha Giuse Phạm Văn Lý được bổ nhiệm làm chánh xứ giáo xứ Hoà An…

Năm 2005, giáo phận Bà Rịa được thành lập, hạt Phước Lễ sau đó được chia làm hai: hạt Phước Lễ I do cha Giuse Phạm Văn Lý đảm nhiệm và Phước Lễ II do cha Tôma Nguyễn Hữu Thiện phụ trách.

Ngày 08.01.2009, ngày cuối cùng của tuần tĩnh tâm của các linh mục trong giáo phận, Đức Giám Mục giáo phận đã bổ nhiệm cha Vinh Sơn Trần Văn Khải làm quản hạt thay cho Cha Tôma Thiện và đổi tên hạt Phước Lễ II thành hạt Xuyên Mộc.

ĐỊA DƯ
Giáo Hạt Xuyên Mộc nằm trọn trong biên giới hành chánh huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tứ cận: Đông giáp xã Tân Thắng; Tây giáp Cẩm Mỹ, Sơn Bình, Đất Đỏ; Nam giáp biển Đông, Bắc giáp Xuân Lộc.

NHÂN SỰ

Giáo hạt Xuyên Mộc có 48.101 giáo dân trong tổng số 143.778 dân cư, với sự chăm sóc mục vụ của 18 linh mục.

Trong giáo hạt có 13 cộng đoàn thuộc các dòng tu và tu hội: Đaminh Thánh Tâm, Lasan, Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, Mến Thánh Giá Phan Thiết, Mến Thánh Giá Bà Rịa, Đaminh Bà Rịa, Xitô Phước Lý, Phanxicô và Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn.

CÁC GIÁO XỨ

Bình Châu, Bông Trang, Hoà An, Hoà Hội, Hòa Lâm, Hoà Phước, Hòa Sơn, Hòa Tân, Hoà Thuận, Hoà Xuân, Hồ Tràm, Văn Côi, Hòa Hưng và Giáo họ Tân Lâm.