27.04.2021 – Thứ Ba tuần IV Phục Sinh

27.04.2021 – Thứ Ba tuần IV Phục Sinh

27.04.2021 – Thứ Ba tuần IV Phục Sinh Không ai cướp được chúng Lời Chúa: Ga 10, 22-30 Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. B

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.