Hạt Long Hương

resized_Hat Long Huong

Hạt Long Hương được thành lập từ năm 1958, bao gồm tất cả các địa sở thuộc tỉnh Phước Tuy (Bà Rịa Vũng Tàu bây giờ). Vào thời điểm đó, hạt Long Hương trực thuộc giáo phận Sài Gòn với cha Giuse Hoàng Phúc Lộc, chánh xứ Long Hương làm quản hạt.

Năm 1965, thị xã Vũng Tàu được tách ra thành một hạt mới và cha Phaolô Nguyễn Minh Tri được đặt làm hạt trưởng. Những năm sau đó các hạt khác đã tuần tự được thành lập: Phước Lễ (1975), Bình Giã (1976).

Hiện nay giáo hạt Long Hương còn lại 12 giáo xứ và giáo họ:

– Thuộc thị xã Bà Rịa: giáo xứ Long Hương, Kim Hải.

– Thuộc huyện Tân Thành: Giáo xứ: Láng Cát, Lam Sơn, Hải Sơn, Phước Lộc, Song Vĩnh, Ngọc Hà, Thanh Phong, Xuân Ngọc, Châu Pha và hai giáo họ: Phú Hà, Xuân Hà.

ĐỊA DƯ

Diện tích tự nhiên khoảng 30.000 ha.

Đông giáp huyện Châu Đức, Tây giáp huyện Long Thành, Nam giáp thị xã Bà Rịa, Bắc giáp huyện Long Khánh.

Số dân cư khoảng 132.000 người.

Với lợi thế đường bộ tốt và cảng nước sâu Thị Vải, vùng đất này đang chuyển mình thành một khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh.

 NHÂN SỰ

Số giáo dân hiện nay là 46.800 người (chiếm 1/3 dân số); được phục vụ bởi 18 Linh mục (17 triều và 1 dòng) ở 12 giáo xứ và giáo họ.

Ngoài ra, trong hạt còn có nhà chính của Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn ở Phước Lộc; nữ Đan viện Thánh Mẫu Phước Thiên ở Hải Sơn, dòng Nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Chu Hải, và 20 tu sở khác của các hội dòng: Chúa Quan Phòng, Mân Côi, Nữ Tử Bác Ái, Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, Nữ Tỳ Thánh Thể, Thánh Phaolô, Mến Thánh Giá Bà rịa, Mến Thánh Giá Gò Vấp, Mến Thánh Giá Chợ Quán và Salesien Donbosco.

Một trung tâm dạy nghề của các cha dòng Donbosco.

CÁC LINH MỤC QUẢN HẠT QUA CÁC THỜI KỲ:

Cha Giuse Hoàng Phúc Lộc: 1958 – 1978.
Cha Phêrô Tạ Đức Kiểm: 1979 – 1988.
Cha Giuse Nguyễn Văn Hậu: 1988 – 1997.
Cha Giuse Hoàng Đức Thịnh: 1997 – 2007.
Cha Giuse Trần Văn Cử: 2007 – 2012
Cha Giuse Trần Minh Sơn: 2012 – nay.