DANH SÁCH CÁC CỘNG ĐOÀN DÒNG TU

TRONG GIÁO PHẬN BÀ RỊA

***

HẠT BÀ RỊA

TT

Cộng Đoàn

Giáo xứ

Điện Thoại

(0254-)

1 Chúa Quan Phòng Phước Lâm 3842922
2 Đaminh Thánh Tâm                                             Phước Tỉnh 3842223
3 Đaminh Thánh Tâm Long Tâm 3826314
4 Lasan Hải Lâm 3868979
5 Mân Côi Tân Phước 3842769
6 Mân Côi Long Kiên 3737135
7 Mến Thánh Giá Bà Rịa Dũng Lạc 3739394
8 Mến Thánh Giá Bà Rịa Tòa Giám mục 3737873
9 Mến Thánh Giá Chợ Quán Long Toàn 3825722
10 Mến Thánh Giá Chợ Quán Long Hải 3868479
11 Mến Thánh Giá Gò Vấp Tân Phước 3842282
12 Nô Tỳ Thiên Chúa Phước Lâm 3841402
13 Thánh Phaolô  Chánh Tòa 3825794
14 Thánh Phaolô  Long Toàn 3826315
15 Thánh Phaolô  Phước Tân 3827450
16 Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô Hải Lâm 3843821
17 Tu Hội Gia Đình Mẹ Maria Thăm Viếng Phước Tỉnh 3672110
18 Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Long Toàn 3737188
19 Thừa Sai Bác Ái (Vinh) Phước Bình 01688966069
20 Tu Hội Sống Thánh Thể Phước Lâm 3671995

HẠT BÌNH GIÃ

TT

Cộng Đoàn

Giáo xứ

Điện Thoại

(0254-)

1 Anh Em Hèn Mọn Vinh Châu 0946963589
2 Anh Em Hèn Mọn Xuân Sơn 3882614
3 Chúa Quan Phòng Vinh Hà 3882272
4 Con Đức Mẹ Đi Viếng Mai Khôi 3987010
5 Nữ Đan Viện Clara Xuân Sơn 3914046
6 Đaminh Bà Rịa Quảng Nghệ 3882767
7 Đaminh Tam Hiệp Kim Long 3885731
8 Mến Thánh Giá Bà Rịa Xuân Sơn 3881300
9 Mến Thánh Giá Bà Rịa Vinh Trung 3882359
10 Mến Thánh Giá Bà Rịa Hữu Phước 3882372
11 Mến Thánh Giá Bà Rịa Sơn Bình 3887852
12 Mến Thánh Giá Bà Rịa Ngãi Giao 3962626
13 Mến Thánh Giá Nha Trang Đức Mỹ 3881268
14 Mến Thánh Giá Phan Thiết Quảng Thành 3989137
15 Mến Thánh Giá Thủ Thiêm Vô Nhiễm 3970314
16 Mến Thánh Giá Thủ Thiêm Đức Hiệp 01626736965
17 Mến Thánh Giá Thủ Thiêm Bình Ba 3966606
18 Nữ Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Vinh Châu 3881493
19 Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Vinh Châu 3881279

HẠT LONG HƯƠNG

TT

Cộng Đoàn

Giáo xứ

Điện Thoại

(0254-)

      1         Ánh Sáng Phúc Âm Hải Sơn 3502003
      2         Chúa Quan Phòng Thanh Phong 01269636274
      3         Con Đức Mẹ Đi Viếng (Huế) Thanh Phong 3931885
      4         Dòng Nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu Đông Hải 3827740
      5         Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Sơn Phước Lộc 3876298
      6         Đức Mẹ Lên Trời Láng Cát 3890708
      7         Mân Côi                       Song Vĩnh 3876226
      8         Mân Côi Xuân Ngọc 3897214
      9         Mân Côi Phước Lộc 3891259
    10       Mân Côi Long Hương 3827934
    11       Mến Thánh Giá Chợ Quán Lam Sơn 3876764
    12       Mến Thánh Giá Chợ Quán Hải Sơn 3893061
    13       Mến Thánh Giá Chợ Quán Phước Lộc 3876667
    14       Mến Thánh Giá Gò Vấp Lam Sơn 3876296
    15       Mến Thánh Giá Bà Rịa Xuân Hà 3948548
    16       Mến Thánh Giá Gò Vấp Ngọc Hà 3876268
    17       Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Thiên Hải Sơn 3876513
    18       Nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu Chu Hải 3827740
    19       Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn                                          Láng Cát 3829217
    20       Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phước Lộc 3936565
    21       Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục Kim Hải 3827356
    22       Nữ Tỳ Thánh Thể Chu Hải 3827377
    23       Salesien Don Bosco Phước Lộc 3937390
    24       Thánh Phaolô Hải Sơn 3893722
    25       Thánh Phaolô  Châu Pha 3897833
    26       Thánh Phaolô 1 Lam Sơn 3876057
    27       Thánh Phaolô 2 Lam Sơn 3936974
    28       Thánh Tâm Huế Đông Hải 01666291231

 

HẠT VŨNG TÀU

TT

Cộng Đoàn

Giáo xứ

Điện Thoại

(0254-)

1 Chúa Cứu Thế Bãi Dâu 3834243
2 Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Bãi Dâu 3836151
3 Hội dòng Đaminh Bà Rịa Trung Đồng 3583898 
4 Đaminh Bà Rịa Tượng đài Chúa Kitô Vua 2240748
5 Đaminh Rosa Lima Hải Phòng Hải Xuân 3837362
6 Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước  Bãi Dâu 3832165
7 Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Bãi Dâu 3550655
8 Kitô Vua Bãi Dâu 3836050
9 Mến Thánh Giá Xuân Lộc Bãi Dâu 3838266
10 Mến Thánh Giá Xuân Lộc Thuỷ Giang 3839151
11 Mến Thánh Giá Cái Mơn Bãi Dâu 3832150
12 Mến Thánh Giá Chợ Quán Bãi Dâu 3838587
13 Mến Thánh Giá Gò Vấp                                      Bãi Dâu 3550267
14 Mến Thánh Giá Gò Vấp Nam Bình 3848061
15 Mến Thánh Giá Bà Rịa Hải Xuân 3834953
16 Mến Thánh Giá Nha Trang Nam Đồng 3840126
17 Mến Thánh Giá Nha Trang Hải An 6550717
18 Mến Thánh Giá Thủ Đức Đông Xuyên 3610234
19 Mến Thánh Giá Thủ Đức Bãi Dâu 01653727059
20 Mến Thánh Giá Thủ Thiêm Bãi Dâu 3832806
21 Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Bãi Dâu 3833152
22 Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục Bến Đá 3833624
23 Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục Bãi Dâu 3836193
24 Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Hải Bãi Dâu 3836999
25 Thánh Phaolô  Vũng Tàu 3853590
26 Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương Sao Mai 3832175

HẠT XUYÊN MỘC

TT

Cộng Đoàn

Giáo xứ

Điện Thoại

(0254-)

1 Đaminh Thánh Tâm Hòa Xuân 3872257
2 Đaminh Thánh Tâm Hòa Thuận 3877148
3 Đan Sĩ Phước Lý (Xitô) Hòa Thuận 01696756914
4 Lasan Hòa An 3791639
5 Mến Thánh Giá Bà Rịa Bình Châu 3787551
6 Mến Thánh Giá Phan Thiết Hòa Lâm 3607296
7 Phansinh Thừa Sai Đức Mẹ Văn Côi 3875221
8 Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn Hòa Thuận 3783347

Nguồn: VP. TGM. Bà Rịa

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.