Hạt Bình Giã

banner-hatbinhgia

Trước năm 1950, Bình Ba là họ đạo duy nhất tại vùng đất Châu Đức với phần đông giáo dân là công nhân cao su của hai nông trường Bình Ba và Xuân Sơn.

Năm 1955, một số di dân Công Giáo gốc giáo phận Vinh đến đây lập cư và hình thành nên 3 giáo xứ: Vinh Châu, Vinh Hà và Vinh Trung.

Ngày 28.10.1955 giáo hạt Bình Giã được khai sinh, với cha Phêrô Nguyễn Văn Kiều được bổ nhiệm làm quản hạt tiên khởi. Tuy nhiên, chỉ 03 năm sau, giáo hạt Bình Giã được sát nhập vào giáo hạt Long Hương thuộc giáo phận Sài Gòn.

Do những biến cố lịch sử như mùa hè năm 1972 và 30.04.1975, di dân khắp nơi đổ về Châu Đức lập cư rất đông, giáo dân Công Giáo cũng gia tăng nhanh chóng, những giáo xứ, giáo họ liên tiếp được hình thành.

Năm 1976, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng, Giám Mục giáo phận Xuân Lộc quyết định tái thành lập giáo hạt Bình Giã và bổ nhiệm cha Giuse Phạm Hữu Công, chánh xứ Quảng Nghệ, làm quản hạt.

ĐỊA DƯ
Giáo hạt Bình Giã nằm trọn trong địa bàn thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích
42.259 ha với tứ cận:

Đông giáp xã Sông Ray và Lâm San huyện Xuân Lộc, xã Hoà Bình và Phước Tân huyện Xuyên Mộc.

Tây giáp xã Thừa Đức huyện Long Khánh, xã Bầu Cạn và Phước Bình huyện Long Thành, xã Sông Xoài và Hắc Dịch huyện Tân Thành.

Nam giáp xã Hoà Long và Long Phước thị xã Bà Rịa, xã Long Tân và Phước Long Thọ huyện Long Điền; Bắc giáp xã Xuân Đường, Long Giao, Xuân Mỹ huyện Long Khánh.

NHÂN SỰ

resized_Hat Binh Gia

Số giáo dân là 56.441 người, trong tổng số 146.951 dân cư, dưới sự chăm sóc mục vụ của 25 linh mục gồm 24 linh mục giáo phận và 1 linh mục dòng.

Trong giáo hạt có 19 tu sở thuộc các
hội dòng: Anh Em Hèn Mọn; Chúa Quan Phòng; Clara; Con Đức Mẹ Đi Viếng; Đaminh Bắc Ninh và Tam Hiệp; Mến Thánh Giá Bà Rịa, Nha Trang, Phan Thiết và Thủ Thiêm; Nữ Phan Sinh Thừa sai Đức Mẹ; Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn.

CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ

– 14 giáo xứ : Bình Ba, Đức Mỹ, Hữu Phước, Kim Long, Mai Khôi, Ngãi Giao, Quảng Nghệ, Quảng Thành, Sơn Bình, Thiện Phước, Vinh Châu, Vinh Hà, Vinh Trung, Xuân Sơn.

– 08 giáo họ : Đức Hiệp, Mân Côi, Mông triệu, Phước Ân, Sơn Hoà, Suối rao, Thánh Tâm, Vô Nhiễm.

CÁC LINH MỤC QUẢN HẠT QUA CÁC THỜI KỲ:

Phêrô Nguyễn Văn Kiều: 1955 – 1958.
Giuse Phạm Hữu Công: 1976 – 1988.
Phêrô Ngô Kỷ: 1989 – 1998.
Giuse Khuất Đăng Tích: 1998 – 2004.
Phaolô Bùi Đức Kỳ: 2004 – 2008.
Giuse Lê Thanh: 2009 – 2012
Phêrô Nguyễn Thái Phúc: 2012 – 2017.

Giuse Đặng Cao Trí: 2017- nay