21.5.2022 – Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh

21.5.2022 – Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh

21.5.2022 – Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh Lời Chúa: Ga 15, 18-21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằ

Xem tin

20.5.2022 – Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh

20.5.2022 – Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh

20.5.2022 – Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh Lời Chúa: Ga 15, 12-17 Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đ

Xem tin

19.5.2022 – Thứ Năm Tuần V Phục Sinh

19.5.2022 – Thứ Năm Tuần V Phục Sinh

19.5.2022 – Thứ Năm Tuần V Phục Sinh Lời Chúa: Ga 15, 9-11 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng y

Xem tin

18.5.2022 – Thứ Tư Tuần V Phục Sinh

18.5.2022 – Thứ Tư Tuần V Phục Sinh

18.5.2022 – Thứ Tư Tuần V Phục Sinh Thầy là cây nho *** Lời Chúa: Ga 15, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Ch

Xem tin

17.5.2022 – Thứ Ba Tuần V Phục Sinh

17.5.2022 – Thứ Ba Tuần V Phục Sinh

17.5.2022 – Thứ Ba Tuần V Phục Sinh Lời Chúa: Ga 14,27-31a Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho

Xem tin

16.5.2022 – Thứ Hai Tuần V Phục Sinh

16.5.2022 – Thứ Hai Tuần V Phục Sinh

16.5.2022 – Thứ Hai Tuần V Phục Sinh Lời Chúa: Ga 14, 21-26 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy m

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.