13.04.2021 – Thứ Ba tuần II Phục Sinh

13.04.2021 – Thứ Ba tuần II Phục Sinh

13.04.2021 – Thứ Ba tuần II Phục Sinh Ai tin được sống muôn đời Lời Chúa: Ga 3, 7b-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Các ông cần phải đ

Xem tin

12.04.2021 – Thứ Hai tuần II Phục Sinh

12.04.2021 – Thứ Hai tuần II Phục Sinh

12.04.2021 – Thứ Hai tuần II Phục Sinh Được sinh ra từ trên Lời Chúa: Ga 3, 1-8 Khi ấy, trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãn

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.