02.05.2023 – Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh

02.05.2023 – Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh

02.05.2023 – Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Lời Chúa: Ga 10,22-30  Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đứ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.