06.5.2021 – Thứ Năm Tuần V Phục Sinh

06.5.2021 – Thứ Năm Tuần V Phục Sinh

06.5.2021 – Thứ Năm Tuần V Phục Sinh Lời Chúa: Ga 15, 9-11 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yê

Xem tin

05.5.2021 – Thứ Tư Tuần V Phục Sinh

05.5.2021 – Thứ Tư Tuần V Phục Sinh

05.5.2021 – Thứ Tư Tuần V Phục Sinh Lời Chúa: Ga 15, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồn

Xem tin

04.5.2021 – Thứ Ba Tuần V Phục Sinh

04.5.2021 – Thứ Ba Tuần V Phục Sinh

04.5.2021 – THỨ BA TUẦN V PHỤC SINH Lời Chúa: Ga 14, 27-31a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho a

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.