13.03.2023 – Thứ Hai Tuần III Mùa Chay

13.03.2023 – Thứ Hai Tuần III Mùa Chay

13.03.2023 – Thứ Hai Tuần III Mùa Chay Lời Chúa: Lc 4, 24-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào đư

Xem tin

09.03.2023 – Thứ Năm Tuần II Mùa Chay

09.03.2023 – Thứ Năm Tuần II Mùa Chay

09.03.2023 – Thứ Năm Tuần II Mùa Chay Lời Chúa: Lc 16, 19-31 Một hôm, Ðức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn

Xem tin

08.03.2023 – Thứ Tư Tuần II Mùa Chay

08.03.2023 – Thứ Tư Tuần II Mùa Chay

08.03.2023 – Thứ Tư Tuần II Mùa Chay Lời Chúa: Mt 20, 17-28   Lúc sắp lên Giêrusalem, Đức Giêsu đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Ngư

Xem tin

07.03.2023 – Thứ Ba Tuần II Mùa Chay

07.03.2023 – Thứ Ba Tuần II Mùa Chay

07.03.2023 – Thứ Ba Tuần II Mùa Chay Lời Chúa: Mt 23, 1-12   Khi ấy, Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Ph

Xem tin

06.03.2023 – Thứ Hai Tuần II Mùa Chay

06.03.2023 – Thứ Hai Tuần II Mùa Chay

06.03.2023 – Thứ Hai Tuần II Mùa Chay Lời Chúa: Lc 6, 36-38 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.