CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (26.5.2024) – [CHÚA BA NGÔI]
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Mát-thêu đoạn 28 câu 19: Chúa Giê-su nói với mười một môn đệ:/ “CÁC CON HÃY ĐI GIẢNG DẠY MUÔN DÂN,/ LÀM PHÉP RỬA CHO HỌ,/ NHÂN DANH CHA,/ VÀ CON,/ VÀ THÁNH THẦN”.
Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh,/ con tin Chúa đang hiện diện trong sâu thẳm tâm hồn con,/ thúc đẩy con tham gia cùng với cộng đoàn./ Xin cho chúng con hằng biết loan truyền tình yêu của Chúa Cha,/ thông chuyển cho nhau Ân sủng của Chúa Con/ và luôn thể hiện tình Hiệp thông với nhau trong Chúa Thánh Thần./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
GLHTCG 046: H./ Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi để làm gì?
T./ Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi,/ để mời gọi chúng ta thông phần vào sự sống của chính Ba Ngôi Thiên Chúa,/ đồng thời góp phần làm cho gia đình,/ dân tộc và Hội Thánh thành cộng đoàn hiệp thông/ theo khuôn mẫu Thiên Chúa Ba Ngôi. [GLHTCG 259-260].

 

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý