CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (23.6.2024)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Mác-cô đoạn 4 câu 41: Các môn đệ kinh hãi và nói với nhau rằng:/ “NGƯỜI LÀ AI,/ MÀ CẢ GIÓ LẪN BIỂN CŨNG ĐỀU VÂNG LỆNH NGƯỜI”.
Lạy Chúa Giê-su,/ khi phải đối diện với mãnh lực của sự dữ,/ của ma quỷ,/ hay khi đức tin bị nghi nan thử thách,/ chúng con cũng giống các môn đệ xưa,/ đã “hoảng hốt la lên”./ Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con,/ để chúng con bám chặt lấy Chúa,/ vì Chúa là Đấng duy nhất cứu độ và giàu lòng xót thương./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
GLHTCG 175: H./ Người giáo dân tham gia vào sứ vụ Tư tế của Đức Ki-tô thế nào?/
T./ Người giáo dân tham gia vào sứ vụ Tư tế của Đức Ki-tô/ bằng việc dâng hiến toàn bộ cuộc sống riêng của họ,/ nhất là trong Thánh lễ [189].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý