Cáo phó Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn

Cáo phó Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn

CÁO PHÓ ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN SOẠN Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Giáo phận Qui Nhơn và gia đình trân trọng kính báo Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, nguyên Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, sinh ngày 15.12.1936 đã an nghỉ trong Chúa lúc 7 giờ 8 phút Thứ Hai, ngày 08.07.2024. […] Đọc tiếp

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN, NĂM B (14.7.2024)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Mác-cô đoạn 6 câu 7: “CHÚA GIÊ-SU GỌI MƯỜI HAI TÔNG ĐỒ VÀ SAI TỪNG HAI NGƯỜI ĐI,/ NGƯỜI BAN CHO CÁC ÔNG CÓ QUYỀN TRÊN CÁC THẦN Ô UẾ”
Lạy Chúa Giêsu,/ qua Bí tích Rửa tội và Thêm sức,/ Chúa cũng chọn gọi và sai chúng con lên đường rao truyền Tin Mừng Cứu Độ./ Xin Chúa giúp chúng con,/ đừng chần chừ,/ nhưng cùng nhau ý thức lên đường theo lệnh Chúa truyền/ với lòng tín thác,/ để làm “muối và ánh sáng” giữa đời./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
GLHTCG 475: H./ Vì sao mọi người phải tuân giữ Mười Điều Răn?
T./ Vì Mười Điều Răn trình bày những bổn phận căn bản của con người/ đối với Thiên Chúa và tha nhân [440].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý