Ơn Đại Xá Portiuncula

Ơn Đại Xá Portiuncula

ƠN ĐẠI XÁ PORTIUNCULA Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em, Theo lịch Phụng vụ, từ trưa ngày 01.8 đến nửa đêm ngày 02.8, mỗi người [trên toàn thế giới] sẽ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý