7.6.2021 – Thứ Hai Tuần X Thuờng Niên

7.6.2021 – Thứ Hai Tuần X Thuờng Niên

7.6.2021 – Thứ Hai Tuần X Thuờng Niên Lời Chúa: Mt 5, 1-12 Khi ấy, Đức Giêsu thấy đám dông dân chúng, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các m

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.