20.9.2021 – Thứ Hai XXV Thường Niên

20.9.2021 – Thứ Hai XXV Thường Niên

20.9.2021 – Thứ Hai XXV Thường Niên Lời Chúa: Lc 8, 16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng dân chúng rằng: “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.