Thường huấn linh mục trong Năm Đức Tin

Theo quyết định của Đức Giám mục Giáo phận, trong năm Đức Tin, Linh Mục đoàn Giáo phận sẽ thực hiện chương trình thường huấn. Chương trình sẽ được lồn

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý