12.5.2021 – Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh

12.5.2021 – Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh

12.5.2021 – Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh Lời Chúa: Ga 16, 12-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng

Xem tin

10.5.2021 – Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh

10.5.2021 – Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh

10.5.2021 – Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh Lời Chúa: Ga 15,26 – 16,4a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai

Xem tin

08.5.2021 – Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh

08.5.2021 – Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh

08.5.2021 – Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh Lời Chúa: Ga 15, 18-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.