10.5.2022 – Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh

10.5.2022 – Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh

10.5.2022 – Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Lời Chúa: Ga 10,22-30  Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức

Xem tin

09.5.2022 – Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh

09.5.2022 – Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh

09.5.2022 – Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn ch

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.