CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT CÁC GIÁO XỨ TRONG GIÁO HẠT BÀ RỊA

CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

CÁC GIÁO XỨ TRONG GIÁO HẠT BÀ RỊA

(Cập nhật: Tháng 12.2020)

CHIỀU THỨ BẢY

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g00 Chánh Tòa
17g00 Dũng Lạc, Phước Bình, Tân Phước
17g30 Hải Lâm, Phước Hưng, Phước Tỉnh, Long Điền, Long Kiên
18g00 Chánh Tòa, Long Tâm, Long Tân, Long Toàn, Phước Hải, Phước Lâm, Phước Tân, Thanh An, Thủ Lựu
18g30 Đất Đỏ
19g00 Long Hải

SÁNG CHÚA NHẬT

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
04g00 Phước Bình
04g30 Hải Lâm, Long Toàn, Phước Hưng, Phước Lâm, Phước Tỉnh, Tân Phước
05g00 Chánh Tòa, Đất Đỏ, Phước Hải, Long Hải, Long Tâm, Thủ Lựu, Phước Tân, Thanh An
05g30 Phước Bình
06g00 Long Kiên, Long Tân
06g15 Long Điền, Phước Tỉnh
06g30 Hải Lâm, Phước Hưng, Phước Lâm
07g00 Chánh Tòa, Dũng Lạc, Đất Đỏ, Long Tâm, Phước Tân, Long Hải, Tân Phước, Phước Hải, Thanh An

CHIỀU CHÚA NHẬT

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g00 Hải Lâm, Long Điền, Long Tâm, Long Toàn
17g00 Chánh Tòa, Dũng Lạc, Đất Đỏ, Phước Hưng, Phước Lâm, Long Hải, Phước Bình
17g30 Long Kiên, Phước Hải
18g00 Hải Lâm, Phước Tân, Tân Phước, Thủ Lựu
18g30 Long Toàn, Phước Hưng
19g00 Chánh Tòa, Phước Lâm