GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

tại các nhà thờ trong Giáo phận Bà Rịa

(cập nhật: Tháng 12.2020)

***

 

GIÁO HẠT BÀ RỊA

GIÁO HẠT BÌNH GIÃ

GIÁO HẠT LONG HƯƠNG

GIÁO HẠT VŨNG TÀU

GIÁO HẠT XUYÊN MỘC

  

GIÁO HẠT BÀ RỊA

Chiều thứ Bảy

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g00 Chánh Tòa
17g00 Dũng Lạc, Phước Bình, Tân Phước
17g30 Hải Lâm, Phước Hưng, Phước Tỉnh, Long Điền, Long Kiên
18g00 Chánh Tòa, Long Tâm, Long Tân, Long Toàn, Phước Hải, Phước Lâm, Phước Tân, Thanh An, Thủ Lựu
18g30 Đất Đỏ
19g00 Long Hải

 

Sáng Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
04g00 Phước Bình
04g30 Hải Lâm, Long Toàn, Phước Hưng, Phước Lâm, Phước Tỉnh, Tân Phước
05g00 Chánh Tòa, Đất Đỏ, Phước Hải, Long Hải, Long Tâm, Thủ Lựu, Phước Tân, Thanh An
05g30 Phước Bình
06g00 Long Kiên, Long Tân
06g15 Long Điền, Phước Tỉnh
06g30 Hải Lâm, Phước Hưng, Phước Lâm
07g00 Chánh Tòa, Dũng Lạc, Đất Đỏ, Long Tâm, Phước Tân, Long Hải, Tân Phước, Phước Hải, Thanh An

 

Chiều Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g00 Hải Lâm, Long Điền, Long Tâm, Long Toàn
17g00 Chánh Tòa, Dũng Lạc, Đất Đỏ, Phước Hưng, Phước Lâm, Long Hải, Phước Bình
17g30 Long Kiên, Phước Hải
18g00 Hải Lâm, Phước Tân, Tân Phước, Thủ Lựu
18g30 Long Toàn, Phước Hưng
19g00 Chánh Tòa, Phước Lâm

 

GIÁO HẠT BÌNH GIÃ

 

Chiều thứ Bảy

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g00 Hữu Phước (Đền), Sơn Hòa
17g00 Ngãi Giao, Phước Chí
17g45 Vinh Trung
18g00 Bình Ba, Đá Bạc, Đồng Tiến, Kim Long, Mai Khôi, Quảng Nghệ, Vinh Châu, Hữu Phước, Vinh Hà, Đức Hiệp, Quảng Thành, Xuân Sơn
18g30 Sơn Bình, Suối Rao, Thiện Phước, Đức Mỹ
19g00 Phước Ân, Tân Bình

 

Sáng Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
04g45 Vinh Trung, Suối Rao, Sơn Hòa
05g00 Đức Mỹ, Hữu Phước, Kim Long, Ngãi Giao, Quảng Nghệ, Sơn Bình, Thiện Phước, Vinh Châu, Vinh Hà, Xuân Sơn, Quảng Thành, Xuân Trường
05g30 Đồng Tiến
06g00 Mai Khôi
06g30 Đức Hiệp, Phước Ân, Tân Bình
06g45 Vinh Trung
07g00 Bình Ba, Đồng Tiến, Đức Mỹ, Kim Long, Ngãi Giao, Phước Chí, Quảng Nghệ, Sơn Bình, Sơn Hòa, Vinh Châu, Hữu Phước, Suối Rao, Xuân Sơn, Đá Bạc, Thiện Phước, Xuân Trường
07g15 Quảng Thành

 

Chiều Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g00 Phước Ân, Vinh Hà
16g30 Vinh Châu
17g00 Bình Ba, Mai Khôi, Phước Chí, Quảng Nghệ
17g45 Vinh Trung
18g00 Xuân Sơn
19g00 Kim Long

 

GIÁO HẠT LONG HƯƠNG

Chiều thứ Bảy

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g30 Lam Sơn, Phước Lộc
17g00 Chu Hải, Hải Sơn
17g30 Láng Cát, Phú Hà, Ngọc Hà
17g45 Đông Hải, Kim Hải
18g00 Long Hương, Châu Pha, Xuân Hà, Xuân Ngọc, Thanh Phong, Song Vĩnh

 

Sáng Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
04g30 Chu Hải, Kim Hải, Láng Cát, Lam Sơn, Long Hương, Phước Lộc, Ngọc Hà, Thanh Phong
04g45 Châu Pha, Đông Hải, Hải Sơn, Song Vĩnh
05g00 Phú Hà, Xuân Ngọc
06g30 Chu Hải, Ngọc Hà
07g00 Phú Hà, Long Hương, Kim Hải, Lam Sơn, Hải Sơn, Phước Lộc, Thanh Phong, Châu Pha, Xuân Hà, Xuân Ngọc 
07g15 Láng Cát, Song Vĩnh

 

Chiều Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g30 Lam Sơn, Phước Lộc
17g00 Chu Hải, Hải Sơn, Kim Hải, Long Hương, Xuân Hà, Sông Xoài
17g30 Đông Hải, Láng Cát, Phú Hà, Ngọc Hà
18g00 Châu Pha, Thanh Phong, Song Vĩnh
18g30 Chu Hải
19g00 Lam Sơn, Phước Lộc, Xuân Ngọc

 

GIÁO HẠT VŨNG TÀU

 

Chiều thứ Bảy

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g45 Phước Thành
17g00 Bãi Dâu, Thủy Giang, Nam Đồng
17g30 Vũng Tàu, Tân Châu, Bến Đá, Trung Đồng
18g00 Côn Sơn, Hải An, Hải Đăng, Hải Xuân, Nam Bình
18g30 Đông Xuyên
19g15 Vũng Tàu

 

Sáng Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
04g30 Bến Đá, Hải Đăng, Nam Bình, Phước Thành, Trung Đồng
04g45 Hải Xuân, Nam Đồng, Sao Mai, Thủy Giang
05g00 Bãi Dâu, Tân Châu, Vũng Tàu
05g15 Hải An
05g30 Núi Tao Phùng
06g00 Trung Đồng
06g30 Đông Xuyên
06g45 Phước Thành
07g00 Côn Sơn, Hải An, Hải Đăng, Hải Xuân, Nam Bình, Nam Đồng, Sao Mai, Tân Châu, Vũng Tàu, Thủy Giang
07g15 Bến Đá
09g00 Vũng Tàu
10g00 Bãi Dâu

 

Chiều Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g30 Phước Thành
16g45 Nam Bình
17g00 Đông Xuyên, Hải Đăng, Thủy Giang, Vũng Tàu, Nam Đồng
17g30 Bến Đá, Hải Xuân, Tân Châu, Trung Đồng
17g45 Sao Mai
18g00 Côn Sơn, Hải An
19g00 Trung Đồng, Vũng Tàu, Thủy Giang
19g30 Tân Châu (tiếng Anh)

 

GIÁO HẠT XUYÊN MỘC

 

Chiều thứ Bảy

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g00 Hòa Xuân
17g00 Hòa Sơn
17g30 Hòa Thuận
18g00 Hòa An, Hòa Hưng, Hòa Phước, Hòa Xuân, Phú Vinh, Tân Lâm
18g15 Văn Côi
18g30 Bông Trang, Hòa Lâm, Hòa Tân, Hồ Tràm
19g00 Bình Châu, Hòa Hội

 

Sáng Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
04g45 Bình Châu, Hòa An, Hòa Thuận, Phú Vinh
05g00 Bông Trang, Hòa Lâm, Hòa Phước, Hòa Tân, Hòa Sơn, Hòa Xuân
05g30 Văn Côi
06g00 Hòa Hội
06g30 Hòa Lâm, Hòa Phước, Hồ Tràm
07g00 Bình Châu, Hòa An, Hòa Hưng, Hòa Tân, Hòa Sơn, Hòa Xuân, Hòa Thuận, Phú Vinh, Tân Lâm
07g15 Bông Trang, Văn Côi
07g30 Hòa Hội

 

Chiều Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g30 Hòa Thuận, Tân Lâm
17g00 Bình Châu, Hòa Sơn, Hòa Xuân, Hòa Hưng
17g30 Bông Trang
18g00 Hòa An, Hòa Phước, Hồ Tràm, Phú Vinh, Tân Lâm
18g30 Hòa Tân

 Nguồn: Văn phòng Tòa Giám mục Bà Rịa