GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

tại các nhà thờ trong Giáo phận Bà Rịa

(cập nhật: Tháng 11.2022)

***

 GIÁO HẠT BÀ RỊA

GIÁO HẠT BÌNH GIÃ

GIÁO HẠT LONG HƯƠNG

GIÁO HẠT VŨNG TÀU

GIÁO HẠT XUYÊN MỘC

 

GIÁO HẠT BÀ RỊA

Chiều thứ Bảy

Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
17g00Dũng Lạc, Phước Bình, Tân Phước.
17g30Hải Lâm, Phước Hưng, Phước Tỉnh, Long Điền, Long Kiên.
18g00Chánh Tòa, Long Tâm, Long Tân, Long Toàn, Phước Hải, Phước Lâm, Phước Tân, Thanh An, Thủ Lựu.
18g30Đất Đỏ.
19g00Long Hải.

Sáng Chúa nhật

Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
04g00Phước Bình.
04g30Hải Lâm, Long Toàn, Phước Hưng, Phước Lâm, Phước Tỉnh, Tân Phước.
05g00Chánh Tòa, Đất Đỏ, Phước Hải, Long Hải, Long Tâm, Thủ Lựu, Phước Tân, Thanh An.
05g30Phước Bình.
06g00Long Kiên, Long Tân.
06g15Long Điền, Phước Tỉnh.
06g30Hải Lâm, Phước Hưng, Phước Lâm.
07g00Chánh Tòa, Dũng Lạc, Đất Đỏ, Long Tâm, Phước Tân, Long Hải, Tân Phước, Phước Hải, Thanh An.

Chiều Chúa nhật

Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
16g00Hải Lâm, Long Điền, Long Tâm, Long Toàn.
17g00Chánh Tòa, Dũng Lạc, Đất Đỏ, Phước Hưng, Phước Lâm, Long Hải, Phước Bình.
17g30Long Kiên, Phước Hải.
18g00Hải Lâm, Phước Tân, Tân Phước, Thủ Lựu.
18g30Long Toàn, Phước Hưng.
19g00Chánh Tòa, Phước Lâm.

 GIÁO HẠT BÌNH GIÃ

 Chiều thứ Bảy

Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
16g00Hữu Phước (Đền), Sơn Hòa.
17g00Ngãi Giao, Phước Chí.
17g45Vinh Trung.
18g00Bình Ba, Đá Bạc, Đồng Tiến, Kim Long, Mai Khôi, Quảng Nghệ, Vinh Châu, Hữu Phước, Vinh Hà, Đức Hiệp, Xuân Sơn.
18g30Sơn Bình, Suối Rao, Thiện Phước, Đức Mỹ.
19g00Quảng Thành, Tân Bình.

Sáng Chúa nhật

Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
04g45Vinh Trung, Suối Rao, Sơn Hòa.
05g00Đức Mỹ, Hữu Phước, Kim Long, Ngãi Giao, Quảng Nghệ, Sơn Bình, Thiện Phước, Vinh Châu, Vinh Hà, Xuân Sơn, Quảng Thành, Xuân Trường.
05g15Phước Ân.
05g30Đồng Tiến.
06g00Mai Khôi.
06g30Đức Hiệp, Phước Ân, Tân Bình.
06g45Vinh Trung.
07g00Bình Ba, Đồng Tiến, Đức Mỹ, Kim Long, Ngãi Giao, Phước Ân, Phước Chí, Quảng Nghệ, Sơn Bình, Sơn Hòa, Vinh Châu, Hữu Phước, Suối Rao, Xuân Sơn, Đá Bạc, Thiện Phước, Xuân Trường.
07g15Quảng Thành.

Chiều Chúa nhật

Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
16g00Phước Ân, Vinh Hà.
16g30Vinh Châu.
17g00Bình Ba, Mai Khôi, Phước Chí, Quảng Nghệ.
17g45Vinh Trung.
18g00Phước Ân, Xuân Sơn.
19g00Kim Long, Ngãi Giao.

GIÁO HẠT LONG HƯƠNG

Chiều thứ Bảy

Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
16g30Lam Sơn, Phước Lộc.
17g00Hải Sơn.
17g30Láng Cát, Phú Hà, Ngọc Hà.
17g45Đông Hải, Kim Hải.
18g00Chu Hải, Long Hương, Châu Pha, Xuân Hà, Xuân Ngọc, Thanh Phong, Song Vĩnh.

Sáng Chúa nhật

Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
04g30Chu Hải, Kim Hải, Láng Cát, Lam Sơn, Long Hương, Phước Lộc, Ngọc Hà, Thanh Phong.
04g45Châu Pha, Đông Hải, Hải Sơn, Song Vĩnh.
05g00Phú Hà, Xuân Ngọc.
06g30Ngọc Hà.
07g00Chu Hải, Phú Hà, Long Hương, Kim Hải, Lam Sơn, Hải Sơn, Phước Lộc, Thanh Phong, Châu Pha, Xuân Hà, Xuân Ngọc.
07g15Láng Cát, Song Vĩnh.

Chiều Chúa nhật

Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
16g30Lam Sơn, Phước Lộc.
17g00Châu Pha, Chu Hải, Hải Sơn, Kim Hải, Long Hương, Xuân Hà, Sông Xoài.
17g30Đông Hải, Láng Cát, Phú Hà, Ngọc Hà.
18g00Thanh Phong, Song Vĩnh.
18g30Chu Hải.
19g00Châu Pha, Lam Sơn, Láng Cát, Phước Lộc, Xuân Ngọc.

 GIÁO HẠT VŨNG TÀU

Chiều thứ Bảy

Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
16g45Phước Thành.
17g00Bãi Dâu, Thủy Giang, Nam Đồng, Vũng Tàu.
17g30Bến Đá, Núi Tao Phùng, Tân Châu, Trung Đồng.
18g00Côn Sơn, Hải An, Hải Đăng, Hải Xuân, Nam Bình.
18g30Đông Xuyên.
19g00Vũng Tàu.

Sáng Chúa nhật

Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
04g30Bến Đá, Hải Đăng, Nam Bình, Phước Thành, Trung Đồng.
04g45Hải Xuân, Nam Đồng, Sao Mai, Thủy Giang.
05g00Bãi Dâu, Tân Châu, Vũng Tàu.
05g15Hải An.
06g00Trung Đồng.
06g30Đông Xuyên.
06g45Phước Thành.
07g00Côn Sơn, Hải An, Hải Đăng, Hải Xuân, Nam Bình, Nam Đồng, Sao Mai, Tân Châu, Vũng Tàu, Thủy Giang.
07g15Bến Đá.
09g00Vũng Tàu.
10g00Bãi Dâu, Núi Tao Phùng.

Chiều Chúa nhật

Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
16g30Phước Thành.
16g45Nam Bình.
17g00Đông Xuyên, Hải Đăng, Thủy Giang, Vũng Tàu, Nam Đồng.
17g30Bến Đá, Hải Xuân, Tân Châu, Trung Đồng.
17g45Sao Mai.
18g00Côn Sơn, Hải An.
18g30Trung Đồng.
19g00Nam Đồng, Vũng Tàu, Thủy Giang.
19g30Tân Châu (tiếng Anh)

 GIÁO HẠT XUYÊN MỘC

Chiều thứ Bảy

Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
16g00Hòa Xuân.
17g00Hòa Sơn.
17g30Hòa Thuận.
18g00Hòa An, Hòa Hưng, Hòa Phước, Hòa Tân,
Hòa Xuân, Phú Vinh, Tân Lâm.
18g15Văn Côi.
18g30Bông Trang, Hòa Lâm, Hòa Tân, Hồ Tràm.
19g00Bình Châu, Hòa Hội.

Sáng Chúa nhật

Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
04g45Bình Châu, Hòa An, Hòa Thuận, Phú Vinh.
05g00Bông Trang, Hòa Lâm, Hòa Phước, Hòa Tân, Hòa Sơn, Hòa Xuân.
05g30Văn Côi.
06g00Hòa Hội.
06g30Hòa Lâm, Hòa Phước, Hồ Tràm.
07g00Bình Châu, Hòa An, Hòa Hưng, Hòa Tân, Hòa Sơn, Hòa Xuân, Hòa Thuận, Phú Vinh, Tân Lâm.
07g15Bông Trang, Văn Côi.
07g30Hòa Hội.

Chiều Chúa nhật

Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
16g30Hòa Thuận, Tân Lâm.
17g00Bình Châu, Hòa Sơn, Hòa Xuân, Hòa Hưng.
17g30Bông Trang.
18g00Hòa An, Hòa Phước, Hồ Tràm, Phú Vinh, Tân Lâm.