GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

tại các nhà thờ trong Giáo phận Bà Rịa

(cập nhật: Tháng 11.2022)

***

 GIÁO HẠT BÀ RỊA

GIÁO HẠT BÌNH GIÃ

GIÁO HẠT LONG HƯƠNG

GIÁO HẠT VŨNG TÀU

GIÁO HẠT XUYÊN MỘC

 

GIÁO HẠT BÀ RỊA

Chiều thứ Bảy

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
17g00 Dũng Lạc, Phước Bình, Tân Phước.
17g30 Chánh Tòa, Hải Lâm, Phước Hưng, Phước Tỉnh, Long Điền, Long Kiên.
18g00 Long Tâm, Long Tân, Long Toàn, Phước Hải, Phước Lâm, Phước Tân, Thanh An, Thủ Lựu.
18g30 Đất Đỏ.
19g00 Long Hải.

Sáng Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
04g00 Phước Bình.
04g30 Hải Lâm, Long Toàn, Phước Hưng, Phước Lâm, Phước Tỉnh, Tân Phước.
05g00 Chánh Tòa, Đất Đỏ, Phước Hải, Long Hải, Long Tâm, Thủ Lựu, Phước Tân, Thanh An.
05g30 Phước Bình.
06g00 Long Kiên, Long Tân.
06g15 Long Điền, Phước Tỉnh.
06g30 Hải Lâm, Phước Hưng, Phước Lâm.
07g00 Chánh Tòa, Dũng Lạc, Đất Đỏ, Long Tâm, Phước Tân, Long Hải, Tân Phước, Phước Hải, Thanh An.

Chiều Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g00 Hải Lâm, Long Điền, Long Tâm, Long Toàn.
17g00 Chánh Tòa, Dũng Lạc, Đất Đỏ, Phước Hưng, Phước Lâm, Long Hải, Phước Bình.
17g30 Long Kiên, Phước Hải.
18g00 Hải Lâm, Phước Tân, Tân Phước, Thủ Lựu.
18g30 Long Toàn, Phước Hưng.
19g00 Chánh Tòa, Phước Lâm.

 GIÁO HẠT BÌNH GIÃ

 Chiều thứ Bảy

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g00 Hữu Phước (Đền), Sơn Hòa.
17g00 Ngãi Giao, Phước Chí.
17g45 Vinh Trung.
18g00 Bình Ba, Đá Bạc, Đồng Tiến, Kim Long, Mai Khôi, Quảng Nghệ, Vinh Châu, Hữu Phước, Vinh Hà, Đức Hiệp, Xuân Sơn.
18g30 Sơn Bình, Suối Rao, Thiện Phước, Đức Mỹ.
19g00 Quảng Thành, Tân Bình.

Sáng Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
04g45 Vinh Trung, Suối Rao, Sơn Hòa.
05g00 Đức Mỹ, Hữu Phước, Kim Long, Ngãi Giao, Quảng Nghệ, Sơn Bình, Thiện Phước, Vinh Châu, Vinh Hà, Xuân Sơn, Quảng Thành, Xuân Trường.
05g15 Phước Ân.
05g30 Đồng Tiến.
06g00 Mai Khôi.
06g30 Đức Hiệp, Phước Ân, Tân Bình.
06g45 Vinh Trung.
07g00 Bình Ba, Đồng Tiến, Đức Mỹ, Kim Long, Ngãi Giao, Phước Ân, Phước Chí, Quảng Nghệ, Sơn Bình, Sơn Hòa, Vinh Châu, Hữu Phước, Suối Rao, Xuân Sơn, Đá Bạc, Thiện Phước, Xuân Trường.
07g15 Quảng Thành.

Chiều Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g00 Phước Ân, Vinh Hà.
16g30 Vinh Châu.
17g00 Bình Ba, Mai Khôi, Phước Chí, Quảng Nghệ.
17g45 Vinh Trung.
18g00 Phước Ân, Xuân Sơn.
19g00 Kim Long, Ngãi Giao.

GIÁO HẠT LONG HƯƠNG

Chiều thứ Bảy

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g30 Lam Sơn, Phước Lộc.
17g00 Hải Sơn.
17g30 Láng Cát, Phú Hà, Ngọc Hà.
17g45 Đông Hải, Kim Hải.
18g00 Chu Hải, Long Hương, Châu Pha, Xuân Hà, Xuân Ngọc, Thanh Phong, Song Vĩnh.

Sáng Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
04g30 Chu Hải, Kim Hải, Láng Cát, Lam Sơn, Long Hương, Phước Lộc, Ngọc Hà, Thanh Phong.
04g45 Châu Pha, Đông Hải, Hải Sơn, Song Vĩnh.
05g00 Phú Hà, Xuân Ngọc.
06g30 Ngọc Hà.
07g00 Chu Hải, Phú Hà, Long Hương, Kim Hải, Lam Sơn, Hải Sơn, Phước Lộc, Thanh Phong, Châu Pha, Xuân Hà, Xuân Ngọc.
07g15 Láng Cát, Song Vĩnh.

Chiều Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g30 Lam Sơn, Phước Lộc.
17g00 Châu Pha, Chu Hải, Hải Sơn, Kim Hải, Long Hương, Xuân Hà, Sông Xoài.
17g30 Đông Hải, Láng Cát, Phú Hà, Ngọc Hà.
18g00 Thanh Phong, Song Vĩnh.
18g30 Chu Hải.
19g00 Châu Pha, Lam Sơn, Láng Cát, Phước Lộc, Xuân Ngọc.

 GIÁO HẠT VŨNG TÀU

Chiều thứ Bảy

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g45 Phước Thành.
17g00 Bãi Dâu, Thủy Giang, Nam Đồng, Vũng Tàu.
17g30 Bến Đá, Núi Tao Phùng, Tân Châu, Trung Đồng.
18g00 Côn Sơn, Hải An, Hải Đăng, Hải Xuân, Nam Bình.
18g30 Đông Xuyên.
19g00 Vũng Tàu.

Sáng Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
04g30 Bến Đá, Hải Đăng, Nam Bình, Phước Thành, Trung Đồng.
04g45 Hải Xuân, Nam Đồng, Sao Mai, Thủy Giang.
05g00 Bãi Dâu, Tân Châu, Vũng Tàu.
05g15 Hải An.
06g00 Trung Đồng.
06g30 Đông Xuyên.
06g45 Phước Thành.
07g00 Côn Sơn, Hải An, Hải Đăng, Hải Xuân, Nam Bình, Nam Đồng, Sao Mai, Tân Châu, Vũng Tàu, Thủy Giang.
07g15 Bến Đá.
09g00 Vũng Tàu.
10g00 Bãi Dâu, Núi Tao Phùng.

Chiều Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g30 Phước Thành.
16g45 Nam Bình.
17g00 Đông Xuyên, Hải Đăng, Thủy Giang, Vũng Tàu, Nam Đồng.
17g30 Bến Đá, Hải Xuân, Tân Châu, Trung Đồng.
17g45 Sao Mai.
18g00 Côn Sơn, Hải An.
18g30 Trung Đồng.
19g00 Nam Đồng, Vũng Tàu, Thủy Giang.
19g30 Tân Châu (tiếng Anh)

 GIÁO HẠT XUYÊN MỘC

Chiều thứ Bảy

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g00 Hòa Xuân.
17g00 Hòa Sơn.
17g30 Hòa Thuận.
18g00 Hòa An, Hòa Hưng, Hòa Phước, Hòa Tân,
Hòa Xuân, Phú Vinh, Tân Lâm.
18g15 Văn Côi.
18g30 Bông Trang, Hòa Lâm, Hòa Tân, Hồ Tràm.
19g00 Bình Châu, Hòa Hội.

Sáng Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
04g45 Bình Châu, Hòa An, Hòa Thuận, Phú Vinh.
05g00 Bông Trang, Hòa Lâm, Hòa Phước, Hòa Tân, Hòa Sơn, Hòa Xuân.
05g30 Văn Côi.
06g00 Hòa Hội.
06g30 Hòa Lâm, Hòa Phước, Hồ Tràm.
07g00 Bình Châu, Hòa An, Hòa Hưng, Hòa Tân, Hòa Sơn, Hòa Xuân, Hòa Thuận, Phú Vinh, Tân Lâm.
07g15 Bông Trang, Văn Côi.
07g30 Hòa Hội.

Chiều Chúa nhật

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g30 Hòa Thuận, Tân Lâm.
17g00 Bình Châu, Hòa Sơn, Hòa Xuân, Hòa Hưng.
17g30 Bông Trang.
18g00 Hòa An, Hòa Phước, Hồ Tràm, Phú Vinh, Tân Lâm.