ASEAN có tân Sứ thần Tòa Thánh

ASEAN có tân Sứ thần Tòa Thánh

ASEAN có tân Sứ thần Tòa Thánh *** Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm vào hôm nay, thứ Hai, ngày 19/03 tân sứ thần Tòa Thánh tại Hiệp hội các Quốc gi

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý