Linh mục là người biết nhớ

Linh mục là người biết nhớ

Linh mục là người biết nhớ Hai tuần nay, từ 26/3, các linh mục dâng thánh lễ âm thầm, vắng bóng giáo dân. Không phải chỉ có đoàn chiên nhớ thánh lễ, n

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý