GIÁO HỌ BIỆT LẬP TÂN LÂM

GIÁO HỌ BIỆT LẬP TÂN LÂM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Vào khoảng năm 1983, một số giáo dân, khoảng 30 hộ gia đình Công giáo, từ nhiều nơi về vùng đất Tân Lâm để trồng ca

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.