Theo Ngài

  Ý nguyện theo Ngài lên đồi hoang, Đường đi đá nhọn nắng như rang. Gối mỏi, tai ù, đầu choáng váng. Vai ê, tóc rụng, mắt hoang mang. Thiếu đức,

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý