Vấn đề truyền giáo

Vấn đề truyền giáo

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO Bài 13: VẤN ĐỀ TRUYỀN GIÁO Câu hỏi: Một số bạn sinh viên không theo đạo Công Giáo, nhưng các bạn ấy rất thíc

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.