Có Thiên Chúa thật không?

Có Thiên Chúa thật không?

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO Bài 30: CÓ THIÊN CHÚA THẬT KHÔNG ? Câu hỏi: Nơi môi trường đại học, nhiều lần con nghe giảng viên nói tôn gi

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.