Ngày 02-10: Các thiên thần bản mệnh

Ngày 02-10: Các thiên thần bản mệnh

Ngày 02-10 Các thiên thần bản mệnh *** Đức tin cho chúng ta biết rằng : có những thiên thần gìn giữ chúng ta. Cựu Ước cũng như Tân Ước đầy những chứng

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý