01.04.2023 – Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay

01.04.2023 – Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay

01.04.2023 – Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay Lời Chúa: Ga 11, 45-57 Khi ấy, trong số những người Do thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu l

Xem tin

31.03.2023 – Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay

31.03.2023 – Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay

31.03.2023 – Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay Lời Chúa: Ga 10, 31-42 Khi ấy, người Do Thái lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiề

Xem tin

30.03.2023 – Thứ Năm Tuần V Mùa Chay

30.03.2023 – Thứ Năm Tuần V Mùa Chay

30.03.2023 – Thứ Năm Tuần V Mùa Chay Lời Chúa: Ga 8, 51-59 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời

Xem tin

28.03.2023 – Thứ Ba Tuần V Mùa Chay

28.03.2023 – Thứ Ba Tuần V Mùa Chay

28.03.2023 – Thứ Ba Tuần V Mùa Chay Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Biệt phái rằng: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các

Xem tin

27.03.2023 – Thứ Hai Tuần V Mùa Chay

27.03.2023 – Thứ Hai Tuần V Mùa Chay

27.03.2023 – Thứ Hai Tuần V Mùa Chay Lời Chúa: Ga 8, 1-11   Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.