08.6.2022 – Thứ Tư Tuần X Thường Niên

08.6.2022 – Thứ Tư Tuần X Thường Niên

08.6.2022 – Thứ Tư Tuần X Thường Niên Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.