01.12.2021 – Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng

01.12.2021 – Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng

01.12.2021 – Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 15, 29-37   Khi ấy, Ðức Giêsu xuống khỏi miền Tia và Xiđon, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và

Xem tin

29.11.2021 – Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng

29.11.2021 – Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng

29.11.2021 – Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 8, 5-11 Khi Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Th

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.