Thường huấn linh mục trong Năm Đức Tin

Theo quyết định của Đức Giám mục Giáo phận, trong năm Đức Tin, Linh Mục đoàn Giáo phận sẽ thực hiện chương trình thường huấn. Chương trình sẽ được lồn

Xem tin

Ánh sao Đức Tin

Từ 700 năm trước Công Nguyên, tiên tri Isaia đã loan tin vui về sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế: Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi.

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý