Lòng Kiên Nhẫn

Lòng Kiên Nhẫn

LÒNG KIÊN NHẪN WGPXL (01.11.2021) – Vừa khi chủ đề ‘kiên nhẫn’ được đề cập, người ta được nhắc nhớ ngay một trong các ngôn từ khai mở mà Cyprian

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.