Kinh Mân Côi – Lời kinh gần gũi

Kinh Mân Côi – Lời kinh gần gũi

KINH MÂN CÔI, LỜI KINH GẦN GŨI WHĐ (28.9.2022) – Một người đàn ông chạy xe ôm, đang khi ngồi chờ khách, anh cầm tràng chuỗi trên tay để lần hạt.

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.