GIÁO XỨ VINH CHÂU

GIÁO XỨ VINH CHÂU

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Giáo xứ Vinh Châu được thành lập năm 1955. Đại đa số gia đình thuộc gốc hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Giáo phận Vin

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.