GIÁO XỨ HỒ TRÀM

GIÁO XỨ HỒ TRÀM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Giáo họ Mân Côi, thường gọi là Hồ Tràm, được hình thành từ lâu trong sự thiếu thốn, đơn độc bởi 5 hay 6 gia đình

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý