23.03.2023 – Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay

23.03.2023 – Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay

23.03.2023 – Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay Lời Chúa: Ga 5, 31-47 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do thái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời c

Xem tin

22.03.2023 – Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay

22.03.2023 – Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay

22.03.2023 – Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay Lời Chúa: Ga 5, 17-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Bởi vậy,

Xem tin

21.03.2023 – Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay

21.03.2023 – Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay

21.03.2023 – Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay Lời Chúa: Ga 5, 1-3a.5-16 Nhân dịp lễ của người Do thái, Ðức Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần Cửa Chiên,

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.