07.12.2023 – Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng

07.12.2023 – Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng

07.12.2023 – Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 7, 21.24-27 “Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma

Xem tin

04.12.2023 – Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng

04.12.2023 – Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng

04.12.2023 – Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 8, 5-11 “Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý