Giuse, Con Người Của Niềm Tin

Giuse, Con Người Của Niềm Tin

GIUSE, CON NGƯỜI CỦA NIỀM TIN *** Trong Phúc Âm, Thánh Giuse được giới thiệu là “người công chính” gắn liền với đời sống âm thầm. Không một lời nào củ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.