GIÁO XỨ XUÂN SƠN

GIÁO XỨ XUÂN SƠN

  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Khoảng năm 1930, có chừng 100 hộ gia đình di dân từ Huế, Quảng Trị vào làm công nhân cao su, trong đó có

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.