GIÁO XỨ KIM LONG

GIÁO XỨ KIM LONG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Kim Long trước đây là vùng đất có nhiều đá, không thuận lợi cho việc canh tác, trồng trọt, lại mất an ninh nên r

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý