28.03.2023 – Thứ Ba Tuần V Mùa Chay

28.03.2023 – Thứ Ba Tuần V Mùa Chay

28.03.2023 – Thứ Ba Tuần V Mùa Chay Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Biệt phái rằng: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các

Xem tin

27.03.2023 – Thứ Hai Tuần V Mùa Chay

27.03.2023 – Thứ Hai Tuần V Mùa Chay

27.03.2023 – Thứ Hai Tuần V Mùa Chay Lời Chúa: Ga 8, 1-11   Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân

Xem tin

23.03.2023 – Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay

23.03.2023 – Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay

23.03.2023 – Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay Lời Chúa: Ga 5, 31-47 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do thái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời c

Xem tin

22.03.2023 – Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay

22.03.2023 – Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay

22.03.2023 – Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay Lời Chúa: Ga 5, 17-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Bởi vậy,

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.