Đức Giê-su Ki-tô – Đường tạ ơn

Đức Giê-su Ki-tô – Đường tạ ơn

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG TẠ ƠN WHĐ (04.04.2022) -Trong tiếng Do-thái, תּוֹדָה/ todah có nghĩa là tạ ơn. Từ tương đương với תּוֹדָה/ todah của tiếng Hy

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý