Gặp Chúa Cha trong Thánh Kinh

Gặp Chúa Cha trong Thánh Kinh

GẶP CHÚA CHA TRONG THÁNH KINH WHĐ (07.02.2023) – Nếu mở cuốn Kinh Thánh trọn bộ ra đọc, bạn chỉ gặp hình ảnh Thiên Chúa Cha trong Tân Ước. Thực

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.