Cánh chung và Phụng vụ

Cánh chung và Phụng vụ

CÁNH CHUNG VÀ PHỤNG VỤ Mục lục I. CÁNH CHUNG LUẬN TRONG THẦN HỌC THỜI NAY       1. Những chiều kích và nền tảng của cánh chung luận Kitô giáo.       2

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý