Cảm nghiệm về Thiên Chúa!

Cảm nghiệm về Thiên Chúa!

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO Bài 19: CẢM NGHIỆM VỀ THIÊN CHÚA! Câu hỏi: Thiên Chúa quá cao vời, uy quyền và huyền nhiệm. Chúng ta có thể

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.