Thánh Giuse, Cha nuôi Hài Đồng Giêsu

Thánh Giuse, Cha nuôi Hài Đồng Giêsu

THÁNH GIUSE, CHA NUÔI HÀI ĐỒNG GIÊSU *** Trong chương trình của Thiên Chúa tình thương, thánh Giuse đã được mời gọi trở nên người cha trên trần gian c

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.