Vatican tham gia “Giờ Trái đất”

Vatican tham gia “Giờ Trái đất”

Vatican tham gia “Giờ Trái đất” Tối thứ Bảy 27/3, Quốc gia Thành Vatican đã tham gia “Giờ Trái đất”: trong một giờ, hầu hết điện chiếu sáng ở Quảng tr

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.